Ders Adı Çalışma Ekonomisi I
Ders Kodu CEK-261
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Ali Kemal NURDOĞAN
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Emek piyasalarını ve temel özelliklerini öğrenebilir ve analiz edebilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Emek piyasalarının ekonomik açıdan incelenmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Emek piyasalarını ve temel özelliklerini öğrenmek ve analiz edebilmek
Dersin Amacı Emek piyasalarının yapısı ve işleyişini ekonomik açıdan analiz etmek
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 Çalışma ekonomisine giriş
  Ön Hazırlık: M. Kemal Biçerli, Çalışma Ekonomisi, Beta Yayınları,2016
2 Çalışma Ekonomisinin Temel Kavramları
  Ön Hazırlık: M. Kemal Biçerli, Çalışma Ekonomisi, Beta Yayınları,2016
3 Emek Arzı (Çalışma-Boş Zaman Teorisi)
  Ön Hazırlık: M. Kemal Biçerli, Çalışma Ekonomisi, Beta Yayınları,2016
4 Emek Arzı (Bütçe Kısıtı)
  Ön Hazırlık: M. Kemal Biçerli, Çalışma Ekonomisi, Beta Yayınları,2016
5 Emek Arzını Etkileyen Ücret Dışı Unsurlar
  Ön Hazırlık: M. Kemal Biçerli, Çalışma Ekonomisi, Beta Yayınları,2016
6 Kısa Dönemde Emek Talebi
  Ön Hazırlık: M. Kemal Biçerli, Çalışma Ekonomisi, Beta Yayınları,2016
7 Ara Sınav..
8 Uzun Dönem Emek Talebi
  Ön Hazırlık: M. Kemal Biçerli, Çalışma Ekonomisi, Beta Yayınları,2016
9 Üretimde Emek ve Sermaye Faktörlerinin Kullanımı
  Ön Hazırlık: M. Kemal Biçerli, Çalışma Ekonomisi, Beta Yayınları,2016
10 Faktör Fiyatları: Eş Maliyet Doğruları- Denge İstihdam Düzeyi
  Ön Hazırlık: M. Kemal Biçerli, Çalışma Ekonomisi, Beta Yayınları,2016
11 Uzun Dönemde Emek Talep Esnekliği
  Ön Hazırlık: M. Kemal Biçerli, Çalışma Ekonomisi, Beta Yayınları,2016
12 Ücretlerin Belirlenmesi
  Ön Hazırlık: M. Kemal Biçerli, Çalışma Ekonomisi, Beta Yayınları,2016
13 Ücret Farklılıkları
  Ön Hazırlık: M. Kemal Biçerli, Çalışma Ekonomisi, Beta Yayınları,2016
14 Türkiye'de İstihdamın Yapısı
  Ön Hazırlık: M. Kemal Biçerli, Çalışma Ekonomisi, Beta Yayınları,2016
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak. 4
2 Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek. 5
3 Planlama ve zaman yönetimini kazanmak. 3
4 Sosyal Politika, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik gibi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile ilgili alanlarda bilgilere sahip olmak. 4
5 Ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine akıcı bir şekilde sahip olmak. 2
6 En az bir yabancı dili (İngilizce) kullanabilme yeteneğine sahip olmak. 3
7 Bilgisayar kullanabilme becerilerine sahip olmak. 3
8 Farklı kaynaklardan bilgi yönetimi ve analizi becerilerini elde edebilme yeteneği. 3
9 Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, kişiler arası ilişki becerilerine, liderlik becerilerine sahip olmak. 3
10 Uluslararası bazda çalışma yeteneği. 4
11 Diğer ülkelerin kültürlerini ve geleneklerini anlamak. 2
12 Girişimci ruhuna sahip olmak. 2
13 Etik değerlere sahip olmak. 5
14 Etkili iletişim teknikleri ve mülakat becerilerine katkı sağlamak. 3
15 Mesleki Sunum Tekniklerinin gelişimine katkıda bulunmak. 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 160    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu M. Kemal Biçerli, Çalışma Ekonomisi, Beta Yayınları,2016
Diğer Kaynaklar M. Kemal Biçerli, Çalışma Ekonomisi, Beta Yayınları,2016
Materyal
Dökümanlar M. Kemal Biçerli, Çalışma Ekonomisi, Beta Yayınları,2016
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)