Ders Adı Çalışma Ekonomisi II
Ders Kodu CEK-262
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Dr.Öğr.Üyesi Ali Kemal NURDOĞAN
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Emek piyasalarını ve temel özelliklerini öğrenir ve analiz edebilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Emek piyasalarının ekonomik açıdan incelenmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Emek piyasalarını ve temel özelliklerini öğrenmek ve analiz edebilmek
Dersin Amacı Emek piyasalarının yapısı ve işleyişini ekonomik açıdan analiz etmek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin tanımı, ders işleme yöntem ve teknikleri
  Ön Hazırlık: M. Kemal Biçerli, Çalışma Ekonomisi, Beta Yayınları,2016
2 Beşeri sermaye teorisi
  Ön Hazırlık: M. Kemal Biçerli, Çalışma Ekonomisi, Beta Yayınları,2016
3 Emek Mobilitesi
  Ön Hazırlık: M. Kemal Biçerli, Çalışma Ekonomisi, Beta Yayınları,2016
4 Sendikaların ekonomik analizi
  Ön Hazırlık: M. Kemal Biçerli, Çalışma Ekonomisi, Beta Yayınları,2016
5 Sendikaların ekonomik etkileri
  Ön Hazırlık: M. Kemal Biçerli, Çalışma Ekonomisi, Beta Yayınları,2016
6 Kamu ve iş piyasaları
  Ön Hazırlık: M. Kemal Biçerli, Çalışma Ekonomisi, Beta Yayınları,2016
7 Emek verimliliği
  Ön Hazırlık: M. Kemal Biçerli, Çalışma Ekonomisi, Beta Yayınları,2016
8 İşsizlik ve işsizlik Türleri
  Ön Hazırlık: M. Kemal Biçerli, Çalışma Ekonomisi, Beta Yayınları,2016
9 ARA SINAV..
  Ön Hazırlık: M. Kemal Biçerli, Çalışma Ekonomisi, Beta Yayınları,2016
10 İşsizlikle mücadelede izlenen başlıca politikalar
  Ön Hazırlık: M. Kemal Biçerli, Çalışma Ekonomisi, Beta Yayınları,2016
11 Aktif İstihdam Politikaları
  Ön Hazırlık: M. Kemal Biçerli, Çalışma Ekonomisi, Beta Yayınları,2016
12 Enflasyon ve ücretler
  Ön Hazırlık: M. Kemal Biçerli, Çalışma Ekonomisi, Beta Yayınları,2016
13 Enflasyon ve ücretler
  Ön Hazırlık: M. Kemal Biçerli, Çalışma Ekonomisi, Beta Yayınları,2016
14 Enflasyon ve istihdam
  Ön Hazırlık: M. Kemal Biçerli, Çalışma Ekonomisi, Beta Yayınları,2016
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak. 5
2 Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek. 5
3 Planlama ve zaman yönetimini kazanmak. 3
4 Sosyal Politika, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik gibi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile ilgili alanlarda bilgilere sahip olmak. 4
5 Ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine akıcı bir şekilde sahip olmak. 2
6 En az bir yabancı dili (İngilizce) kullanabilme yeteneğine sahip olmak. 3
7 Bilgisayar kullanabilme becerilerine sahip olmak. 3
8 Farklı kaynaklardan bilgi yönetimi ve analizi becerilerini elde edebilme yeteneği. 3
9 Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, kişiler arası ilişki becerilerine, liderlik becerilerine sahip olmak. 4
10 Uluslararası bazda çalışma yeteneği. 5
11 Diğer ülkelerin kültürlerini ve geleneklerini anlamak. 3
12 Girişimci ruhuna sahip olmak. 1
13 Etik değerlere sahip olmak. 5
14 Etkili iletişim teknikleri ve mülakat becerilerine katkı sağlamak. 3
15 Mesleki Sunum Tekniklerinin gelişimine katkıda bulunmak. 2
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 165    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu M. Kemal Biçerli, Çalışma Ekonomisi, Beta Yayınları,2016
Diğer Kaynaklar M. Kemal Biçerli, Çalışma Ekonomisi, Beta Yayınları,2016
Materyal
Dökümanlar M. Kemal Biçerli, Çalışma Ekonomisi, Beta Yayınları,2016
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)