Ders Adı Endüstri İlişkileri Teorisi
Ders Kodu CEK-263
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Doç.Dr.Mustafa ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Endüstri ilişkileri kavramı, işçi-işveren ve devletin endüstri ilişkileri içerisindeki rolü, endüstri ilişkileri teorileri.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Endüstri ilişkileri kavramı, işçi-işveren ve devletin endüstri ilişkileri içerisindeki rolü, endüstri ilişkileri teorileri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Endüstri ilişkileri alanındaki teorik gelişmelerin anlatımı.
Dersin Amacı Endüstriyel üretim sahası içerisindeki ilişkilerin, işçi-işveren ve devlet arasındaki ilişki ağlarının teorik çerçevesinin ele alınması.
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 Endüstri İlişkileri Kavramları
  Ön Hazırlık: Engin YILDIRIM, Endüstri İlişkileri Teorileri: "Sosyolojik Bir Değerlendirme", Sakarya:1997.
2 Endüstri İlişkilerinin Doğuşu ve Gelişimi
  Ön Hazırlık: Engin YILDIRIM, Endüstri İlişkileri Teorileri: "Sosyolojik Bir Değerlendirme", Sakarya:1997.
3 Teori, Sosyal Teori, Paradigma
  Ön Hazırlık: Engin YILDIRIM, Endüstri İlişkileri Teorileri: "Sosyolojik Bir Değerlendirme", Sakarya:1997.
4 Endüstri İlişkilerinde Teori ve Araştırma
  Ön Hazırlık: Engin YILDIRIM, Endüstri İlişkileri Teorileri: "Sosyolojik Bir Değerlendirme", Sakarya:1997.
5 Geleneksel Endüstri İlişkileri Paradigması: Endüstri İlişkileri Sistemi Teorisi
  Ön Hazırlık: Engin YILDIRIM, Endüstri İlişkileri Teorileri: "Sosyolojik Bir Değerlendirme", Sakarya:1997.
6 Çoğulculuk Teorisi, Radikal Çoğulculuk Teorisi
  Ön Hazırlık: Engin YILDIRIM, Endüstri İlişkileri Teorileri: "Sosyolojik Bir Değerlendirme", Sakarya:1997.
7 Arasınav
  Ön Hazırlık: Engin YILDIRIM, Endüstri İlişkileri Teorileri: "Sosyolojik Bir Değerlendirme", Sakarya:1997.
8 Marksist Endüstri İlişkileri Teorisi
  Ön Hazırlık: Engin YILDIRIM, Endüstri İlişkileri Teorileri: "Sosyolojik Bir Değerlendirme", Sakarya:1997.
9 Yeni Endüstri İlişkileri Paradigması: İnsan Kaynakları Yönetimi
  Ön Hazırlık: Engin YILDIRIM, Endüstri İlişkileri Teorileri: "Sosyolojik Bir Değerlendirme", Sakarya:1997.
10 İnsan Kaynakları Yönetimi, Endüstri İlişkileri ve Sendikalar
  Ön Hazırlık: Engin YILDIRIM, Endüstri İlişkileri Teorileri: "Sosyolojik Bir Değerlendirme", Sakarya:1997.
11 Endüstri İlişkilerinde Stratejik Tercih
  Ön Hazırlık: Engin YILDIRIM, Endüstri İlişkileri Teorileri: "Sosyolojik Bir Değerlendirme", Sakarya:1997.
12 İstihdam İlişkisi
  Ön Hazırlık: Engin YILDIRIM, Endüstri İlişkileri Teorileri: "Sosyolojik Bir Değerlendirme", Sakarya:1997.
13 İstihdam İlişkisinde Güç
  Ön Hazırlık: Engin YILDIRIM, Endüstri İlişkileri Teorileri: "Sosyolojik Bir Değerlendirme", Sakarya:1997.
14 Final
  Ön Hazırlık: Engin YILDIRIM, Endüstri İlişkileri Teorileri: "Sosyolojik Bir Değerlendirme", Sakarya:1997.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak. 4
2 Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek. 3
3 Planlama ve zaman yönetimini kazanmak. 3
4 Sosyal Politika, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik gibi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile ilgili alanlarda bilgilere sahip olmak. 4
5 Ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine akıcı bir şekilde sahip olmak. 3
6 En az bir yabancı dili (İngilizce) kullanabilme yeteneğine sahip olmak. 4
7 Bilgisayar kullanabilme becerilerine sahip olmak. 3
8 Farklı kaynaklardan bilgi yönetimi ve analizi becerilerini elde edebilme yeteneği. 4
9 Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, kişiler arası ilişki becerilerine, liderlik becerilerine sahip olmak. 3
10 Uluslararası bazda çalışma yeteneği. 4
11 Diğer ülkelerin kültürlerini ve geleneklerini anlamak. 3
12 Girişimci ruhuna sahip olmak. 2
13 Etik değerlere sahip olmak. 5
14 Etkili iletişim teknikleri ve mülakat becerilerine katkı sağlamak. 3
15 Mesleki Sunum Tekniklerinin gelişimine katkıda bulunmak. 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 40
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 161    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Engin YILDIRIM, Endüstri İlişkileri Teorileri: "Sosyolojik Bir Değerlendirme", Sakarya:1997.
Diğer Kaynaklar Aysen TOKOL, Endüstri İlişkileri ve Yeni Gelişmeler, Dora Yayıncılık, Bursa:2011
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)