Ders Adı Emek Piyasalarının Yönetimi
Ders Kodu CEK-264
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör. Tolga GÜL
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Dünyada genel olarak çalışma hayatı 2) Türkiye’de genel olarak çalışma hayatı 3) Emek piyasalarının incelenmesi 4) İstihdam politikaları 5) Emek piyasalarının geleceği
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Türkiye’de, dünyada emek piyasalarının yapısı, işleyişi ve geleceği tartışılmaya çalışılmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Çalışma hayatında var olan emek piyasasının geniş bir şekilde ele alınması ve analiz edilmesi.
Dersin Amacı Çalışma hayatında var olan emek piyasasının geniş bir şekilde ele alınması ve analiz edilmesi.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giriş: Emek piyasaları
  Ön Hazırlık: Sabahattin Zaim, Çalışma Ekonomisi, İstanbul, 1997
2 Küreselleşme
  Ön Hazırlık: Ömer Zühtü Altan, Sosyal Politika, Eskişehir,1996
3 İstihdam
  Ön Hazırlık: Orhan Tuna, Sosyal Siyaset, İstanbul, 1966.
4 İşsizlik
  Ön Hazırlık: Emre Kongar, Toplumsal Değişme, Ankara, 1972.
5 Emek talebi
  Ön Hazırlık: Kuvvet Lordoğlu Ve Nurcan Özkaplan, Çalışma Ekonomisi
6 Emek arzı
  Ön Hazırlık: Meryem Koray, Endüstri İlişkileri, İstanbul, 1992.
7 Sosyal politika
  Ön Hazırlık: Nevzat Yalçıntaş, Türkiye’ Nin Sosyal Bünyesi, İstanbul, 1972
8 Aktif istihdam politikası
  Ön Hazırlık: Alvin Toffler, Üçüncü Dalga, İstanbul, 1981
9 Pasif istihdam politikası
  Ön Hazırlık: Numan Kurtulmuş, Sanayi Ötesi Dönüşüm, İstanbul, 1996.
10 Ücretler
  Ön Hazırlık: Ömer Alparslan Aksu, “Ücret Politikası, Verimlilik Ve Sanayileşme (Wage Policy, Productivity And Industrialization)", 1980`Den 1981`E Türkiye Ekonomisi Semineri Kitabı, Ankara Sanayi Odası (Ankara Chamber Of Industry), Ankara 1981.
11 Özel istihdam büroları
  Ön Hazırlık: Seyfettin Gürsel Ve Veysel Ulusoy, Türkiye’de İşsizlik Ve İstihdam, İstanbul, 1999.
12 Girişimcilik
  Ön Hazırlık: Necat Berberoğlu, Çalışma Ekonomisi, Eskişehir, 1995.
13 Kamu istihdam kurumları
  Ön Hazırlık: İlker Parasız Ve Melike Bildirici, Modern Emek Ekonomisi, Bursa, 2002.
14 İş-Kur
  Ön Hazırlık: Rıdvan Karluk, Türkiye Ekonomisi: Tarihsel Gelişim, Yapısal Ve Sosyal Değişim, İstanbul, 2002.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak. 3
2 Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek. 4
3 Planlama ve zaman yönetimini kazanmak. 4
4 Sosyal Politika, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik gibi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile ilgili alanlarda bilgilere sahip olmak. 3
5 Ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine akıcı bir şekilde sahip olmak. 2
6 En az bir yabancı dili (İngilizce) kullanabilme yeteneğine sahip olmak. 3
7 Bilgisayar kullanabilme becerilerine sahip olmak. 2
8 Farklı kaynaklardan bilgi yönetimi ve analizi becerilerini elde edebilme yeteneği. 4
9 Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, kişiler arası ilişki becerilerine, liderlik becerilerine sahip olmak. 4
10 Uluslararası bazda çalışma yeteneği. 3
11 Diğer ülkelerin kültürlerini ve geleneklerini anlamak. 4
12 Girişimci ruhuna sahip olmak. 3
13 Etik değerlere sahip olmak. 4
14 Etkili iletişim teknikleri ve mülakat becerilerine katkı sağlamak. 3
15 Mesleki Sunum Tekniklerinin gelişimine katkıda bulunmak. 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 40
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 166    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Sabahattin Zaim, Çalışma Ekonomisi, İstanbul, 1997 Ömer Zühtü Altan, Sosyal Politika, Eskişehir,1996 Orhan Tuna, Sosyal Siyaset, İstanbul, 1966. Emre Kongar, Toplumsal Değişme, Ankara, 1972. Kuvvet Lordoğlu Ve Nurcan Özkaplan, Çalışma İktisadı,İstanbul,2003 Meryem Koray, Endüstri İlişkileri, İstanbul, 1992. Nevzat Yalçıntaş, Türkiye’ Nin Sosyal Bünyesi, İstanbul, 1972. Alvin Toffler, Üçüncü Dalga, İstanbul, 1981 Numan Kurtulmuş, Sanayi Ötesi Dönüşüm, İstanbul, 1996. Ömer Alparslan Aksu, “Ücret Politikası, Verimlilik Ve Sanayileşme (Wage Policy, Productivity And Industrialization)", 1980`Den 1981`E Türkiye Ekonomisi Semineri Kitabı, Ankara Sanayi Odası (Ankara Chamber Of Industry), Ankara 1981. Seyfettin Gürsel Ve Veysel Ulusoy, Türkiye’de İşsizlik Ve İstihdam, İstanbul, 1999. Necat Berberoğlu, Çalışma Ekonomisi, Eskişehir, 1995. İlker Parasız Ve Melike Bildirici, Modern Emek Ekonomisi, Bursa, 2002. Rıdvan Karluk, Türkiye Ekonomisi: Tarihsel Gelişim, Yapısal Ve Sosyal Değişim, İstanbul, 2002.
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)