Ders Adı Ücret Teorisi
Ders Kodu CEK-265
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Ücret kavramı 2) Ücret türleri 3) Ücret ve emek piyasaları 4) Ücretlerin çalışma hayatına etkileri 5) Genel değerlendirme ve tartışmalar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ücret kavramı, ücret türleri, ücretin verimliliğe ve motivasyona etkileri ve benzer konular
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri -
Dersin Amacı Çalışma hayatının en önemli konularından olan ücret kavramının derinlemesine incelenmesi
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giriş: Ücretlerin belirlenmesi
  Ön Hazırlık: Ömer Alparslan Aksu, “Ücret Politikası, Verimlilik Ve Sanayileşme (Wage Policy, Productivity And Industrialization)", 1980`Den 1981`E Türkiye Ekonomisi Semineri Kitabı, Ankara Sanayi Odası (Ankara Chamber Of Industry), Ankara 1981.
2 Ürün emek piyasaları açısından çeşitli sınıflandırmalar
  Ön Hazırlık: Sabahattin Zaim, Çalışma Ekonomisi, İstanbul, 1997
3 Rekabetçi piyasalarda ücretlerin belirlenmesi
  Ön Hazırlık: Ömer Zühtü Altan, Sosyal Politika, Eskişehir,1996
4 Ürün piyasasında tekelci, emek piyasasında rekabetçi bir firmada ücretlerin belirlenmesi
  Ön Hazırlık: Orhan Tuna, Sosyal Siyaset, İstanbul, 1966.
5 Emek piyasasında monopsonist, ürün piyasasında rekabetçi bir firmada ücretlerin belirlenmesi
  Ön Hazırlık: Kuvvet Lordoğlu Ve Nurcan Özkaplan, Çalışma İktisadı,İstanbul,2003
6 Ürün piyasasında tekelci, emek piyasasında monopsonist bir firmada ücretlerin belirlenmesi
  Ön Hazırlık: Meryem Koray, Endüstri İlişkileri, İstanbul, 1992
7 Monopson dışında firmanın emek arz eğrisinin pozitif eğimli olmasının diğer nedeni: Oligopol piyasası
  Ön Hazırlık: İlker Parasız Ve Melike Bildirici, Modern Emek Ekonomisi, Bursa, 2002.
8 Monopsoncu sömürünün geri kazanımı: İki yanlı tekel
  Ön Hazırlık: Seyfettin Gürsel Ve Veysel Ulusoy, Türkiye’de İşsizlik Ve İstihdam, Stanbul, 1999.
9 Ücret belirlenmesinde marjinal verim teorisine alternatif yaklaşımlar
  Ön Hazırlık: Necat Berberoğlu, Çalışma Ekonomisi, Eskişehir, 1995.
10 Ücret farklılıkları
  Ön Hazırlık: Nevzat Yalçıntaş, Türkiye’ Nin Sosyal Bünyesi, İstanbul, 1972.
11 Heterojen işler ve ücret farklılıkları
  Ön Hazırlık: Ali Zafer Yavan, Türkiye’de İşsizlik: Yapısal Ve Yapısal Olmayan Özellikleri, İstanbul, 1997.
12 Heterojen işgücü ve ücret farklılıkları
  Ön Hazırlık: Alvin Toffler, Üçüncü Dalga, İstanbul, 1981
13 İş piyasası aksaklıkları ve ücret farklıkları
  Ön Hazırlık: Numan Kurtulmuş, Sanayi Ötesi Dönüşüm, İstanbul, 1996.
14 Genel değerlendirmeler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak. 4
2 Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek. 5
3 Planlama ve zaman yönetimini kazanmak. 5
4 Sosyal Politika, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik gibi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile ilgili alanlarda bilgilere sahip olmak. 4
5 Ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine akıcı bir şekilde sahip olmak. 2
6 En az bir yabancı dili (İngilizce) kullanabilme yeteneğine sahip olmak. 4
7 Bilgisayar kullanabilme becerilerine sahip olmak. 2
8 Farklı kaynaklardan bilgi yönetimi ve analizi becerilerini elde edebilme yeteneği. 4
9 Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, kişiler arası ilişki becerilerine, liderlik becerilerine sahip olmak. 3
10 Uluslararası bazda çalışma yeteneği. 3
11 Diğer ülkelerin kültürlerini ve geleneklerini anlamak. 2
12 Girişimci ruhuna sahip olmak. 4
13 Etik değerlere sahip olmak. 3
14 Etkili iletişim teknikleri ve mülakat becerilerine katkı sağlamak. 3
15 Mesleki Sunum Tekniklerinin gelişimine katkıda bulunmak. 4
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 40
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 1 4 4
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 4 4
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 4 4
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 152    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Ömer Alparslan Aksu, “Ücret Politikası, Verimlilik Ve Sanayileşme (Wage Policy, Productivity And Industrialization)", 1980`Den 1981`E Türkiye Ekonomisi Semineri Kitabı, Ankara Sanayi Odası (Ankara Chamber Of Industry), Ankara 1981. Sabahattin Zaim, Çalışma Ekonomisi, İstanbul, 1997 Ömer Zühtü Altan, Sosyal Politika, Eskişehir,1996 Orhan Tuna, Sosyal Siyaset, İstanbul, 1966. Kuvvet Lordoğlu Ve Nurcan Özkaplan, Çalışma İktisadı,İstanbul,2003 Meryem Koray, Endüstri İlişkileri, İstanbul, 1992 İlker Parasız Ve Melike Bildirici, Modern Emek Ekonomisi, Bursa, 2002. Seyfettin Gürsel Ve Veysel Ulusoy, Türkiye’de İşsizlik Ve İstihdam, Stanbul, 1999. Necat Berberoğlu, Çalışma Ekonomisi, Eskişehir, 1995. Nevzat Yalçıntaş, Türkiye’ Nin Sosyal Bünyesi, İstanbul, 1972. Ali Zafer Yavan, Türkiye’de İşsizlik: Yapısal Ve Yapısal Olmayan Özellikleri, İstanbul, 1997. Alvin Toffler, Üçüncü Dalga, İstanbul, 1981 Numan Kurtulmuş, Sanayi Ötesi Dönüşüm, İstanbul, 1996.
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)