Ders Adı Sosyal Sorumluluk
Ders Kodu CEK-266
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Prof.Dr.Kenan ÖREN
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları İşletme örgütlerinin ahlaki ve sosyal sorumluluklarının ne olduğunu güncel gelişmeler ışığında kavrayabilme İşletme örgütlerinin ahlaki ve sosyal sorumluluklarını önemini kavrayabilme ve bilincinde olabilme İşletme örgütlerinin toplumsal yapılarla olan ilişkilerini anlama çözümleyebilme İşletme örgütlerinin iş ahlakı ve sosyal sorumluluk politikalarını oluşturabilme ve gerektiğinde sorgulayabilme İşletme örgütlerinin iş ahlakı ve sosyal sorumluluklarının kurumsal kimlik oluşturma ve geliştirmedeki rolünü kavramak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu derste, İşletme örgütlerinin iş ahlakı ve sosyal sorumluluklarının neler olduğu ele alınacaktır. Konu kavramlar, yöntemler, araçlar olarak işletme örgütlerine içselleştirilecektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İşletme örgütlerinin iş ahlakı ve sosyal sorumluluk politikalarını oluşturabilme ve gerektiğinde sorgulayabilmek
Dersin Amacı Modern iş hayatını sadece ekonomik bir yapı olarak değil aynı zamanda sosyal ve siyasal bir yapı olarak da ele almak
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Sosyal Sorumluluk Kavramı
  Ön Hazırlık: Kenan ÖREN,H.Bahadır ESER ve Elvettin AKMAN,Farklı Bakış Açılarıyla Sosyal Sorumluluk, Pelikan Yayıncılık,Şubat-2012.
2 Sosyal Sorumluluk Kavramı
  Ön Hazırlık: Kenan ÖREN,H.Bahadır ESER ve Elvettin AKMAN,Farklı Bakış Açılarıyla Sosyal Sorumluluk, Pelikan Yayıncılık,Şubat-2012.
3 Çalışma Hayatının Kalitesinin Yükseltilmesi
  Ön Hazırlık: Kenan ÖREN,H.Bahadır ESER ve Elvettin AKMAN,Farklı Bakış Açılarıyla Sosyal Sorumluluk, Pelikan Yayıncılık,Şubat-2012.
4 Çalışma Hayatının Kalitesinin Yükseltilmesi
  Ön Hazırlık: Kenan ÖREN,H.Bahadır ESER ve Elvettin AKMAN,Farklı Bakış Açılarıyla Sosyal Sorumluluk, Pelikan Yayıncılık,Şubat-2012.
5 Sosyal Yardımlar ve Hizmetler
  Ön Hazırlık: Kenan ÖREN,H.Bahadır ESER ve Elvettin AKMAN,Farklı Bakış Açılarıyla Sosyal Sorumluluk, Pelikan Yayıncılık,Şubat-2012.
6 Sosyal Yardımlar ve Hizmetler
  Ön Hazırlık: Kenan ÖREN,H.Bahadır ESER ve Elvettin AKMAN,Farklı Bakış Açılarıyla Sosyal Sorumluluk, Pelikan Yayıncılık,Şubat-2012.
7 İş Ahlakı
  Ön Hazırlık: Kenan ÖREN,H.Bahadır ESER ve Elvettin AKMAN,Farklı Bakış Açılarıyla Sosyal Sorumluluk, Pelikan Yayıncılık,Şubat-2012.
8 İş Ahlakı
  Ön Hazırlık: Kenan ÖREN,H.Bahadır ESER ve Elvettin AKMAN,Farklı Bakış Açılarıyla Sosyal Sorumluluk, Pelikan Yayıncılık,Şubat-2012.
9 İş Ahlakı
  Ön Hazırlık: Kenan ÖREN,H.Bahadır ESER ve Elvettin AKMAN,Farklı Bakış Açılarıyla Sosyal Sorumluluk, Pelikan Yayıncılık,Şubat-2012.
10 Tüketicilerin Korunması
  Ön Hazırlık: Kenan ÖREN,H.Bahadır ESER ve Elvettin AKMAN,Farklı Bakış Açılarıyla Sosyal Sorumluluk, Pelikan Yayıncılık,Şubat-2012.
11 Doğal Çevrenin Korunması
  Ön Hazırlık: Kenan ÖREN,H.Bahadır ESER ve Elvettin AKMAN,Farklı Bakış Açılarıyla Sosyal Sorumluluk, Pelikan Yayıncılık,Şubat-2012.
12 Sosyal Sorumluluk Uygulama Örnekleri
  Ön Hazırlık: Kenan ÖREN,H.Bahadır ESER ve Elvettin AKMAN,Farklı Bakış Açılarıyla Sosyal Sorumluluk, Pelikan Yayıncılık,Şubat-2012.
13 Sosyal Sorumluluk Uygulama Örnekleri
  Ön Hazırlık: Kenan ÖREN,H.Bahadır ESER ve Elvettin AKMAN,Farklı Bakış Açılarıyla Sosyal Sorumluluk, Pelikan Yayıncılık,Şubat-2012.
14 Sosyal Sorumluluk Uygulama Örnekleri
  Ön Hazırlık: Kenan ÖREN,H.Bahadır ESER ve Elvettin AKMAN,Farklı Bakış Açılarıyla Sosyal Sorumluluk, Pelikan Yayıncılık,Şubat-2012.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak. 3
2 Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek. 2
3 Planlama ve zaman yönetimini kazanmak. 3
4 Sosyal Politika, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik gibi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile ilgili alanlarda bilgilere sahip olmak. 3
5 Ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine akıcı bir şekilde sahip olmak. 3
6 En az bir yabancı dili (İngilizce) kullanabilme yeteneğine sahip olmak. 2
7 Bilgisayar kullanabilme becerilerine sahip olmak. 1
8 Farklı kaynaklardan bilgi yönetimi ve analizi becerilerini elde edebilme yeteneği. 3
9 Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, kişiler arası ilişki becerilerine, liderlik becerilerine sahip olmak. 3
10 Uluslararası bazda çalışma yeteneği. 2
11 Diğer ülkelerin kültürlerini ve geleneklerini anlamak. 3
12 Girişimci ruhuna sahip olmak. 1
13 Etik değerlere sahip olmak. 5
14 Etkili iletişim teknikleri ve mülakat becerilerine katkı sağlamak. 3
15 Mesleki Sunum Tekniklerinin gelişimine katkıda bulunmak. 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 161    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Kenan ÖREN,H.Bahadır ESER ve Elvettin AKMAN,Farklı Bakış Açılarıyla Sosyal Sorumluluk, Pelikan Yayıncılık,Şubat-2012.
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)