Ders Adı KOBİ'lerde İstihdam ve Çalışma İlişkileri
Ders Kodu CEK-267
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Doç.Dr. Mustafa ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Üretim sistemlerinde Kobilerin önemini tanımlama Türkiye’de Kobi’lerin ekonomik öneminin analizi Kobi’lerde istihdam politikalarının tanımlanması İşgücü piyasalarında Kobi’lerin analizi Kobi’lerde istihdam türlerinin ve çalışma şartlarının analizi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği 1 Üretim sistemlerinde değişim dinamikleri 2 Esnek üretim ve Kobiler 3 Küresel ekonomide Kobiler 4 İşgücü piyasalarında Kobiler 5 Türkiye’de ölçek ekonomileri ve Kobiler 6 Türkiye’de sanayileşme stratejileri ve Kobiler 7 Türkiye’de küreselleşme süreci ve Kobiler 8 Ara Sınav Haftası 9 Kobilerde istihdamın yapısı 10 Kobiler ve kayıtdışı işgücü piyasaları 11 Kobilerde çalışma standartları 12 Kobilerde kadın ve çocukların çalışması 13 Kobiler ve sendikalar 14 Kobilerde istihdam politikaları 15 Kobilerde iş sağlığı ve güvenliği 16 Ders Çalışma Haftası 17 Yarı Yıl Sonu Sınavı
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu ders Türkiye işgücü piyasasının analizini hedefler
Dersin Amacı Bu ders Türkiye işgücü piyasasının analizini hedefler
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak. 0
2 Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek. 0
3 Planlama ve zaman yönetimini kazanmak. 0
4 Sosyal Politika, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik gibi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile ilgili alanlarda bilgilere sahip olmak. 0
5 Ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine akıcı bir şekilde sahip olmak. 0
6 En az bir yabancı dili (İngilizce) kullanabilme yeteneğine sahip olmak. 0
7 Bilgisayar kullanabilme becerilerine sahip olmak. 0
8 Farklı kaynaklardan bilgi yönetimi ve analizi becerilerini elde edebilme yeteneği. 0
9 Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, kişiler arası ilişki becerilerine, liderlik becerilerine sahip olmak. 0
10 Uluslararası bazda çalışma yeteneği. 0
11 Diğer ülkelerin kültürlerini ve geleneklerini anlamak. 0
12 Girişimci ruhuna sahip olmak. 0
13 Etik değerlere sahip olmak. 0
14 Etkili iletişim teknikleri ve mülakat becerilerine katkı sağlamak. 0
15 Mesleki Sunum Tekniklerinin gelişimine katkıda bulunmak. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 161    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)