Ders Adı Bilgi Toplumu ve Çalışma İlişkileri
Ders Kodu CEK-269
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1 Üretim ve tüketim olgularını tartışmak 2 Tüketim toplumunun temel özellikleri hakkında bir kavrayışa sahip olmak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ders kapsamında ekonomik sistemde oluşan değişikliklerin bir sonucu olan tüketim toplumunda çalışma ilişkilerinin yapısı tartışılacaktır. Bu kapsamda tüketim toplumunun tarihsel gelişimi, özellikleri ve Türkiye'deki görünümü değerlendirilecektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu dersin amacı çalışma ilişkilerinin değişen doğasını günümüz tüketim toplumu pratikleri çerçevesinde ele almaktır.
Dersin Amacı Bu dersin amacı çalışma ilişkilerinin değişen doğasını günümüz tüketim toplumu pratikleri çerçevesinde ele almaktır.
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri biliminin temel kavramlarını açıklar. 0
2 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında karşılaşılan problemlere çözümler üretir. 0
3 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında mesleki etik ilkeleri benimser, topluma örnek olur. 0
4 İşgücü piyasası ile ilgili temel kavramları açıklar. 0
5 İşgücü piyasasında karşılaşılan problemlere yaratıcı çözümler üretir. 0
6 Çalışma yaşamı alanında güncel sorun alanlarını neden – sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir. 0
7 Sosyal Diyalog uygulamalarını ve çalışma ilişkilierini bilir. 0
8 İşçi ve işveren ilişkilerinin düzenlenmesi noktasında yaşanan sorunlara çözümler üretir. 0
9 Çalışma İlişkilerinin tarafları arasında var olan sorunlara sosyal diyalog çerçevesinde değerlendirir ve çözüm üretir. 0
10 Sosyal Politika kavramını bilir. 0
11 Dezavantajlı konumda bulunan gruplara yönelik sosyal politika teklifleri yapabilir. 0
12 İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, Toplu Sözleşme Hukuku ve İş Sağlığı Güvenliği Mevzuatını bilir. 0
13 Bilimsel araştırma yöntemlerini bilir. 0
14 Analitik ve bilimsel düşünme yeteneğine sahiptir. 0
15 Sorun analı ile ilgili verileri toplar, yorumlar ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 161    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)