Ders Adı Gelir Dağılımı ve Yoksulluk
Ders Kodu CEK-271
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr Üyesi Murşit IŞIK
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Gelir ve servet dağılımı politikasının kapsamını ve önemini öğrenir. 2) Gelir ve servet dağılımına ilişkin temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olur. 3) Gelir ve servet dağılımı politikasının doğuşu, gelişimi, amaçları ve araçlarını öğrenir. 4) Gelir eşitsizliğinin ölçüm yöntemlerini inceler. 5) Türkiye´deki gelir ve servet dağılımını inceler. 6) Yoksulluk kavramı, türleri ve mücadele yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur. 7) Türkiye´de yoksulluğun durumunu analiz eder.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği GELİR DAĞILIMI İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR GELİR DAĞILIMI TÜRLERİ Dünyada ve Türkiyede Gelir Dağılımı Türkiyede Gelir Dağılımı
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Gelir ve servet dağılımı politikasının kapsamını ve önemini öğrenir. 2) Gelir ve servet dağılımına ilişkin temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olur. 3) Gelir ve servet dağılımı politikasının doğuşu, gelişimi, amaçları ve araçlarını öğrenir. 4) Gelir eşitsizliğinin ölçüm yöntemlerini inceler. 5) Türkiye´deki gelir ve servet dağılımını inceler. 6) Yoksulluk kavramı, türleri ve mücadele yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur. 7) Türkiye´de yoksulluğun durumunu analiz eder.
Dersin Amacı Bu ders, insanlık mücadelesinin merkezine oturmuş olan gelir ve servet dağılımı sorununu ve bu sorunun kaynak ve çözümünü teorik ve uygulama bazında ele alır. Türkiye´deki anlayış ve uygulamayı bu çerçevede inceler.
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 Gelir ve Servet Dağılımı Politikasına Giriş
  Ön Hazırlık: Aykaç, M.; Ö. Dağdemir ve N. Gündoğan (2013), Gelir Dağılımı ve Yoksulluk, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
2 Gelir ve Servet Dağılımına İlişkin Temel Kavramlar
  Ön Hazırlık: Aykaç, M.; Ö. Dağdemir ve N. Gündoğan (2013), Gelir Dağılımı ve Yoksulluk, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
3 Gelir ve Servet Dağılımı Politikasının Doğuşu, Gelişimi, Amaçları ve Araçları
  Ön Hazırlık: Aykaç, M.; Ö. Dağdemir ve N. Gündoğan (2013), Gelir Dağılımı ve Yoksulluk, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
4 Gelir Dağılımı Teorileri I
  Ön Hazırlık: Başoğlu,U., Ölmezoğulları, N., Parasız, İ.(1999), Gelir Bölüşümü Teori ve Politika, Ekin Kitabevi, Bursa.
5 Gelir Dağılımı Teorileri II
  Ön Hazırlık: Başoğlu,U., Ölmezoğulları, N., Parasız, İ.(1999), Gelir Bölüşümü Teori ve Politika, Ekin Kitabevi, Bursa.
6 Gelir Eşitsizliği Ölçüm Yöntemleri
  Ön Hazırlık: Aykaç, M.; Ö. Dağdemir ve N. Gündoğan (2013), Gelir Dağılımı ve Yoksulluk, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
7 Gelirin Yeniden Dağılımı
  Ön Hazırlık: Aykaç, M.; Ö. Dağdemir ve N. Gündoğan (2013), Gelir Dağılımı ve Yoksulluk, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
8 Gelir ve Servet Dağılımı Politikası Dersi Vize Öncesi Değerlendirme
  Ön Hazırlık: Aykaç, M.; Ö. Dağdemir ve N. Gündoğan (2013), Gelir Dağılımı ve Yoksulluk, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
9 Türkiye'de Gelir Dağılımı
  Ön Hazırlık: Aykaç, M.; Ö. Dağdemir ve N. Gündoğan (2013), Gelir Dağılımı ve Yoksulluk, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
10 Yoksulluğun Kavramsal Çerçevesi ve Ölçüm Yöntemleri
  Ön Hazırlık: Aykaç, M.; Ö. Dağdemir ve N. Gündoğan (2013), Gelir Dağılımı ve Yoksulluk, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
11 Yoksulluğun Nedenleri ve Mücadele Yöntemleri
  Ön Hazırlık: Aykaç, M.; Ö. Dağdemir ve N. Gündoğan (2013), Gelir Dağılımı ve Yoksulluk, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
12 Küreselleşme ve Yeni Yoksulluk
  Ön Hazırlık: Aykaç, M.; Ö. Dağdemir ve N. Gündoğan (2013), Gelir Dağılımı ve Yoksulluk, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
13 Türkiye'de Yoksulluk
  Ön Hazırlık: Aykaç, M.; Ö. Dağdemir ve N. Gündoğan (2013), Gelir Dağılımı ve Yoksulluk, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
14 Gelir ve Servet Dağılımı Politikası Dersi Final Öncesi Değerlendirme
  Ön Hazırlık: Aykaç, M.; Ö. Dağdemir ve N. Gündoğan (2013), Gelir Dağılımı ve Yoksulluk, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak. 3
2 Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek. 3
3 Planlama ve zaman yönetimini kazanmak. 1
4 Sosyal Politika, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik gibi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile ilgili alanlarda bilgilere sahip olmak. 3
5 Ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine akıcı bir şekilde sahip olmak. 3
6 En az bir yabancı dili (İngilizce) kullanabilme yeteneğine sahip olmak. 1
7 Bilgisayar kullanabilme becerilerine sahip olmak. 5
8 Farklı kaynaklardan bilgi yönetimi ve analizi becerilerini elde edebilme yeteneği. 5
9 Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, kişiler arası ilişki becerilerine, liderlik becerilerine sahip olmak. 4
10 Uluslararası bazda çalışma yeteneği. 5
11 Diğer ülkelerin kültürlerini ve geleneklerini anlamak. 5
12 Girişimci ruhuna sahip olmak. 2
13 Etik değerlere sahip olmak. 3
14 Etkili iletişim teknikleri ve mülakat becerilerine katkı sağlamak. 3
15 Mesleki Sunum Tekniklerinin gelişimine katkıda bulunmak. 2
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 60
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 166    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Aykaç, M.; Ö. Dağdemir ve N. Gündoğan (2013), Gelir Dağılımı ve Yoksulluk, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)