Ders Adı Bireysel İş Hukuku II
Ders Kodu CEK-362
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Doç.Dr.Mustafa Öztürk
Dersin Yardımcıları Arş.Gör.Meryem Tekin Epik
Dersin Öğrenme Çıktıları İş hukukunun uygulama alanları hakkında pratik bilgiye sahip olur
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Hukukun ve iş hukukunun tanımı, işçi-işveren ilişkileri, iş akdinin feshi ve sonuçları, ücret, iş ahlakı, izin, iş güvenliği, kıdem tazminatı, Avrupa Birliği Hukuku ile mukayesesi, ders üzerinde pratik uygulamalar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İş hukukunun uygulama alanları hakkında pratik bilgiye sahip olmak
Dersin Amacı Bireysel iş hukuku hakkında örnek olay çözümlenmesi
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 İş hukukuna giriş
  Ön Hazırlık: ŞAKAR, Müjdat, İş Hukuku Uygulaması, Beta Yayıncılık, 2009
2 İş hukukunun kaynakları
  Ön Hazırlık: ŞAKAR, Müjdat, İş Hukuku Uygulaması, Beta Yayıncılık, 2009
3 İş hukukunun temel kavramları ve iş kanunun kapsamı (örnek olay çözümü)
  Ön Hazırlık: ŞAKAR, Müjdat, İş Hukuku Uygulaması, Beta Yayıncılık, 2009
4 İş sözleşmesi (örnek olay çözümü)
  Ön Hazırlık: ŞAKAR, Müjdat, İş Hukuku Uygulaması, Beta Yayıncılık, 2009
5 İş sözleşmesinin yapılması (örnek olay çözümü)
  Ön Hazırlık: ŞAKAR, Müjdat, İş Hukuku Uygulaması, Beta Yayıncılık, 2009
6 İş sözleşmesinden doğan işçinin borçları (örnek olay çözümü)
  Ön Hazırlık: ŞAKAR, Müjdat, İş Hukuku Uygulaması, Beta Yayıncılık, 2009
7 İş sözleşmesinden doğan işverenin borçları (örnek olay çözümü)
  Ön Hazırlık: ŞAKAR, Müjdat, İş Hukuku Uygulaması, Beta Yayıncılık, 2009
8 İş sözleşmesinin fesih dışı nedenlerle sona ermesi (örnek olay çözümü)
  Ön Hazırlık: ŞAKAR, Müjdat, İş Hukuku Uygulaması, Beta Yayıncılık, 2009
9 İş sözleşmesinin fesih sebebiyle sona ermesi (örnek olay çözümü)
  Ön Hazırlık: ŞAKAR, Müjdat, İş Hukuku Uygulaması, Beta Yayıncılık, 2009
10 İş sözleşmesinin sona ermesinin hukuki sonuçları (örnek olay çözümü)
  Ön Hazırlık: ŞAKAR, Müjdat, İş Hukuku Uygulaması, Beta Yayıncılık, 2009
11 Çalışma süreleri (örnek olay çözümü)
  Ön Hazırlık: ŞAKAR, Müjdat, İş Hukuku Uygulaması, Beta Yayıncılık, 2009
12 Fazla çalışma ve fazla sürelerle yapılan çalışma (örnek olay çözümü)
  Ön Hazırlık: ŞAKAR, Müjdat, İş Hukuku Uygulaması, Beta Yayıncılık, 2009
13 Ara dinlenmesi, hafta tatili (örnek olay çözümü)
  Ön Hazırlık: ŞAKAR, Müjdat, İş Hukuku Uygulaması, Beta Yayıncılık, 2009
14 Ulusal bayram ve genel tatiller, yıllık ücretli izin (örnek olay çözümü)
  Ön Hazırlık: ŞAKAR, Müjdat, İş Hukuku Uygulaması, Beta Yayıncılık, 2009
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak. 4
2 Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek. 5
3 Planlama ve zaman yönetimini kazanmak. 3
4 Sosyal Politika, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik gibi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile ilgili alanlarda bilgilere sahip olmak. 5
5 Ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine akıcı bir şekilde sahip olmak. 3
6 En az bir yabancı dili (İngilizce) kullanabilme yeteneğine sahip olmak. 1
7 Bilgisayar kullanabilme becerilerine sahip olmak. 1
8 Farklı kaynaklardan bilgi yönetimi ve analizi becerilerini elde edebilme yeteneği. 4
9 Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, kişiler arası ilişki becerilerine, liderlik becerilerine sahip olmak. 4
10 Uluslararası bazda çalışma yeteneği. 3
11 Diğer ülkelerin kültürlerini ve geleneklerini anlamak. 3
12 Girişimci ruhuna sahip olmak. 5
13 Etik değerlere sahip olmak. 5
14 Etkili iletişim teknikleri ve mülakat becerilerine katkı sağlamak. 3
15 Mesleki Sunum Tekniklerinin gelişimine katkıda bulunmak. 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 40
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 25 25
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 168    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu ŞAKAR, Müjdat, İş Hukuku Uygulaması, Beta Yayıncılık, 2009
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)