Ders Adı AB Sosyal Politikası
Ders Kodu CEK-363
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör.Dr. Kenan ÖREN
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Sosyal politikanın işlev ve amacını tanımlar. 2.Avrupa’da sosyal politikanın doğuşunu ve gelişim sürecini açıklar. 3.Avrupa bütünleşme sürecinin farklı dönemleri açıklar. 4.Avrupa bütünleşme sürecinin temel belgelerini tanımlar ve sosyal politika boyutunu kavrar. 5.Avrupa Birliği Anayasası’nın sosyal politikaya katkısını açıklar. 6.Avrupa Birliği’nin temel organlarını ve danışma organlarını açıklar. 7.Avrupa Birliği sosyal politikasının kaynaklarını kavrar. 8.Kopenhag Kriterlerini açıklar. 9.Türkiye’nin AB sosyal politikasına uy um sürecini analiz eder. 10.Türkiye- AB ilişkilerine yön veren temel belgeleri sosyal politika açısından değerlendirir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği 1. Hafta: AB Yapısı ve Mevzuatı Tarihsel Gelişimi 2. Hafta: AB Yapısı ve Mevzuatı Kurumları 3. Hafta: AB Yapısı ve Hukuki Mevzatı 4. Hafta: AB ve Türkiye Ortaklıktan Adaylığa(1959-1999) 5. Hafta: AB ve Türkiye Adaylıktan Tam Üyeliğe (1999-...) 6. Hafta: Ab ve Türkiye Müzakere Sürecinin Yönetimi 7. Hafta: Müzakere Sürecinin Yapısı ve İşleyişi 8. Hafta: Müzakere Sürecinin son durumu 9.Hafta: AB’nin Sosyal Alandaki Temel Düşünceler 10. Hafta: Avrupa Sosyal Modeli kavramı 11. Hafta: Avrupa Sosyal Modelin Unsurları 12. Hafta: Sosyal Politikaların Hukuki Evrimi 13. Hafta:Müzakere Sürecindeki Sosyal Politika ve İstihdam DosyasI 14. Hafta: Türkiye'deki Ssosyal Politika Uygulamaları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri AB hukuku, sosyal mevzuat ve türkiye'nin müzakere sürecindeki sosyal poltikaları kavramaları öğrenme
Dersin Amacı Avrupa Birliği’nin oluşumu, sosyal politikasının gelişimi ve Türkiye’nin üyelik sürecinde AB sosyal politikalarına uyumu konusunda genel bir bilgiye ve öngörüye sahip olmalarını sağlamak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 AB Yapısı ve Mevzuatı Tarihsel Gelişimi
  Ön Hazırlık: 1. Serdar Palabıyık ve Ali Yıldız, Avrupa Birliği, ODTÜ Yayıncılık, 2. Kamuran Reçber, Avrupa Birliği Mevzuatı, Alfa Aktüel Yayıncılık,G. 2. Baskı, 2005 3. Güral Özcüre, Avrupa Birliği’nin İstihdam ve Sosyal Politikası, Derin Yayınları, 2014 4. AB ve Türkiye’nin Resmi ve ilgili Kurumlarının Web Sayfaları(http://www.ikv.org.tr/ikv.asp?ust_id=3&id=31; http://www.ab.gov.tr/files/pub/antlasmalar.pdf) 5. Dersle ilgili verilecek sunumlar, ders notları ve makaleler
2 AB Yapısı ve Mevzuatı Kurumları
  Ön Hazırlık: 1. Serdar Palabıyık ve Ali Yıldız, Avrupa Birliği, ODTÜ Yayıncılık, 2. Kamuran Reçber, Avrupa Birliği Mevzuatı, Alfa Aktüel Yayıncılık,G. 2. Baskı, 2005 3. Güral Özcüre, Avrupa Birliği’nin İstihdam ve Sosyal Politikası, Derin Yayınları, 2014 4. AB ve Türkiye’nin Resmi ve ilgili Kurumlarının Web Sayfaları(http://www.ikv.org.tr/ikv.asp?ust_id=3&id=31; http://www.ab.gov.tr/files/pub/antlasmalar.pdf) 5. Dersle ilgili verilecek sunumlar, ders notları ve makaleler
3 AB Yapısı ve Hukuki Mevzatı
  Ön Hazırlık: 1. Serdar Palabıyık ve Ali Yıldız, Avrupa Birliği, ODTÜ Yayıncılık, 2. Kamuran Reçber, Avrupa Birliği Mevzuatı, Alfa Aktüel Yayıncılık,G. 2. Baskı, 2005 3. Güral Özcüre, Avrupa Birliği’nin İstihdam ve Sosyal Politikası, Derin Yayınları, 2014 4. AB ve Türkiye’nin Resmi ve ilgili Kurumlarının Web Sayfaları(http://www.ikv.org.tr/ikv.asp?ust_id=3&id=31; http://www.ab.gov.tr/files/pub/antlasmalar.pdf) 5. Dersle ilgili verilecek sunumlar, ders notları ve makaleler
4 AB ve Türkiye Ortaklıktan Adaylığa(1959-1999)
  Ön Hazırlık: 1. Serdar Palabıyık ve Ali Yıldız, Avrupa Birliği, ODTÜ Yayıncılık, 2. Kamuran Reçber, Avrupa Birliği Mevzuatı, Alfa Aktüel Yayıncılık,G. 2. Baskı, 2005 3. Güral Özcüre, Avrupa Birliği’nin İstihdam ve Sosyal Politikası, Derin Yayınları, 2014 4. AB ve Türkiye’nin Resmi ve ilgili Kurumlarının Web Sayfaları(http://www.ikv.org.tr/ikv.asp?ust_id=3&id=31; http://www.ab.gov.tr/files/pub/antlasmalar.pdf) 5. Dersle ilgili verilecek sunumlar, ders notları ve makaleler
5 AB ve Türkiye Adaylıktan Tam Üyeliğe (1999-...)
  Ön Hazırlık: 1. Serdar Palabıyık ve Ali Yıldız, Avrupa Birliği, ODTÜ Yayıncılık, 2. Kamuran Reçber, Avrupa Birliği Mevzuatı, Alfa Aktüel Yayıncılık,G. 2. Baskı, 2005 3. Güral Özcüre, Avrupa Birliği’nin İstihdam ve Sosyal Politikası, Derin Yayınları, 2014 4. AB ve Türkiye’nin Resmi ve ilgili Kurumlarının Web Sayfaları(http://www.ikv.org.tr/ikv.asp?ust_id=3&id=31; http://www.ab.gov.tr/files/pub/antlasmalar.pdf) 5. Dersle ilgili verilecek sunumlar, ders notları ve makaleler
6 Ab ve Türkiye Müzakere Sürecinin Yönetimi
  Ön Hazırlık: 1. Serdar Palabıyık ve Ali Yıldız, Avrupa Birliği, ODTÜ Yayıncılık, 2. Kamuran Reçber, Avrupa Birliği Mevzuatı, Alfa Aktüel Yayıncılık,G. 2. Baskı, 2005 3. Güral Özcüre, Avrupa Birliği’nin İstihdam ve Sosyal Politikası, Derin Yayınları, 2014 4. AB ve Türkiye’nin Resmi ve ilgili Kurumlarının Web Sayfaları(http://www.ikv.org.tr/ikv.asp?ust_id=3&id=31; http://www.ab.gov.tr/files/pub/antlasmalar.pdf) 5. Dersle ilgili verilecek sunumlar, ders notları ve makaleler
7 Müzakere Sürecinin Yapısı ve İşleyişi
  Ön Hazırlık: 1. Serdar Palabıyık ve Ali Yıldız, Avrupa Birliği, ODTÜ Yayıncılık, 2. Kamuran Reçber, Avrupa Birliği Mevzuatı, Alfa Aktüel Yayıncılık,G. 2. Baskı, 2005 3. Güral Özcüre, Avrupa Birliği’nin İstihdam ve Sosyal Politikası, Derin Yayınları, 2014 4. AB ve Türkiye’nin Resmi ve ilgili Kurumlarının Web Sayfaları(http://www.ikv.org.tr/ikv.asp?ust_id=3&id=31; http://www.ab.gov.tr/files/pub/antlasmalar.pdf) 5. Dersle ilgili verilecek sunumlar, ders notları ve makaleler
8 Müzakere Sürecinin son durumu
  Ön Hazırlık: 1. Serdar Palabıyık ve Ali Yıldız, Avrupa Birliği, ODTÜ Yayıncılık, 2. Kamuran Reçber, Avrupa Birliği Mevzuatı, Alfa Aktüel Yayıncılık,G. 2. Baskı, 2005 3. Güral Özcüre, Avrupa Birliği’nin İstihdam ve Sosyal Politikası, Derin Yayınları, 2014 4. AB ve Türkiye’nin Resmi ve ilgili Kurumlarının Web Sayfaları(http://www.ikv.org.tr/ikv.asp?ust_id=3&id=31; http://www.ab.gov.tr/files/pub/antlasmalar.pdf) 5. Dersle ilgili verilecek sunumlar, ders notları ve makaleler
9 AB’nin Sosyal Alandaki Temel Düşünceler
  Ön Hazırlık: 1. Serdar Palabıyık ve Ali Yıldız, Avrupa Birliği, ODTÜ Yayıncılık, 2. Kamuran Reçber, Avrupa Birliği Mevzuatı, Alfa Aktüel Yayıncılık,G. 2. Baskı, 2005 3. Güral Özcüre, Avrupa Birliği’nin İstihdam ve Sosyal Politikası, Derin Yayınları, 2014 4. AB ve Türkiye’nin Resmi ve ilgili Kurumlarının Web Sayfaları(http://www.ikv.org.tr/ikv.asp?ust_id=3&id=31; http://www.ab.gov.tr/files/pub/antlasmalar.pdf) 5. Dersle ilgili verilecek sunumlar, ders notları ve makaleler
10 Avrupa Sosyal Modeli kavramı
  Ön Hazırlık: 1. Serdar Palabıyık ve Ali Yıldız, Avrupa Birliği, ODTÜ Yayıncılık, 2. Kamuran Reçber, Avrupa Birliği Mevzuatı, Alfa Aktüel Yayıncılık,G. 2. Baskı, 2005 3. Güral Özcüre, Avrupa Birliği’nin İstihdam ve Sosyal Politikası, Derin Yayınları, 2014 4. AB ve Türkiye’nin Resmi ve ilgili Kurumlarının Web Sayfaları(http://www.ikv.org.tr/ikv.asp?ust_id=3&id=31; http://www.ab.gov.tr/files/pub/antlasmalar.pdf) 5. Dersle ilgili verilecek sunumlar, ders notları ve makaleler
11 Avrupa Sosyal Modelin Unsurları
  Ön Hazırlık: 1. Serdar Palabıyık ve Ali Yıldız, Avrupa Birliği, ODTÜ Yayıncılık, 2. Kamuran Reçber, Avrupa Birliği Mevzuatı, Alfa Aktüel Yayıncılık,G. 2. Baskı, 2005 3. Güral Özcüre, Avrupa Birliği’nin İstihdam ve Sosyal Politikası, Derin Yayınları, 2014 4. AB ve Türkiye’nin Resmi ve ilgili Kurumlarının Web Sayfaları(http://www.ikv.org.tr/ikv.asp?ust_id=3&id=31; http://www.ab.gov.tr/files/pub/antlasmalar.pdf) 5. Dersle ilgili verilecek sunumlar, ders notları ve makaleler
12 Sosyal Politikaların Hukuki Evrimi
  Ön Hazırlık: 1. Serdar Palabıyık ve Ali Yıldız, Avrupa Birliği, ODTÜ Yayıncılık, 2. Kamuran Reçber, Avrupa Birliği Mevzuatı, Alfa Aktüel Yayıncılık,G. 2. Baskı, 2005 3. Güral Özcüre, Avrupa Birliği’nin İstihdam ve Sosyal Politikası, Derin Yayınları, 2014 4. AB ve Türkiye’nin Resmi ve ilgili Kurumlarının Web Sayfaları(http://www.ikv.org.tr/ikv.asp?ust_id=3&id=31; http://www.ab.gov.tr/files/pub/antlasmalar.pdf) 5. Dersle ilgili verilecek sunumlar, ders notları ve makaleler
13 Müzakere Sürecindeki Sosyal Politika ve İstihdam Dosyası:
  Ön Hazırlık: 1. Serdar Palabıyık ve Ali Yıldız, Avrupa Birliği, ODTÜ Yayıncılık, 2. Kamuran Reçber, Avrupa Birliği Mevzuatı, Alfa Aktüel Yayıncılık,G. 2. Baskı, 2005 3. Güral Özcüre, Avrupa Birliği’nin İstihdam ve Sosyal Politikası, Derin Yayınları, 2014 4. AB ve Türkiye’nin Resmi ve ilgili Kurumlarının Web Sayfaları(http://www.ikv.org.tr/ikv.asp?ust_id=3&id=31; http://www.ab.gov.tr/files/pub/antlasmalar.pdf) 5. Dersle ilgili verilecek sunumlar, ders notları ve makaleler
14 Türkiye'deki Sosyal Politika Uygulamaları
  Ön Hazırlık: 1. Serdar Palabıyık ve Ali Yıldız, Avrupa Birliği, ODTÜ Yayıncılık, 2. Kamuran Reçber, Avrupa Birliği Mevzuatı, Alfa Aktüel Yayıncılık,G. 2. Baskı, 2005 3. Güral Özcüre, Avrupa Birliği’nin İstihdam ve Sosyal Politikası, Derin Yayınları, 2014 4. AB ve Türkiye’nin Resmi ve ilgili Kurumlarının Web Sayfaları(http://www.ikv.org.tr/ikv.asp?ust_id=3&id=31; http://www.ab.gov.tr/files/pub/antlasmalar.pdf) 5. Dersle ilgili verilecek sunumlar, ders notları ve makaleler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak. 1
2 Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek. 1
3 Planlama ve zaman yönetimini kazanmak. 1
4 Sosyal Politika, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik gibi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile ilgili alanlarda bilgilere sahip olmak. 5
5 Ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine akıcı bir şekilde sahip olmak. 1
6 En az bir yabancı dili (İngilizce) kullanabilme yeteneğine sahip olmak. 1
7 Bilgisayar kullanabilme becerilerine sahip olmak. 1
8 Farklı kaynaklardan bilgi yönetimi ve analizi becerilerini elde edebilme yeteneği. 3
9 Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, kişiler arası ilişki becerilerine, liderlik becerilerine sahip olmak. 3
10 Uluslararası bazda çalışma yeteneği. 4
11 Diğer ülkelerin kültürlerini ve geleneklerini anlamak. 4
12 Girişimci ruhuna sahip olmak. 4
13 Etik değerlere sahip olmak. 4
14 Etkili iletişim teknikleri ve mülakat becerilerine katkı sağlamak. 2
15 Mesleki Sunum Tekniklerinin gelişimine katkıda bulunmak. 1
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 30
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 7 2 14
Ödevler 14 1 14
Sunum 1 5 5
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 76    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Murat Yusuf UÇAN,Avrupa Birliği(AB) Sosyal Hukuku, 2016, Isparta/Türkiye
Diğer Kaynaklar 1. Serdar Palabıyık ve Ali Yıldız, Avrupa Birliği, ODTÜ Yayıncılık, 2. Kamuran Reçber, Avrupa Birliği Mevzuatı, Alfa Aktüel Yayıncılık,G. 2. Baskı, 2005 3. Güral Özcüre, Avrupa Birliği’nin İstihdam ve Sosyal Politikası, Derin Yayınları, 2014 4. AB ve Türkiye’nin Resmi ve ilgili Kurumlarının Web Sayfaları(http://www.ikv.org.tr/ikv.asp?ust_id=3&id=31; http://www.ab.gov.tr/files/pub/antlasmalar.pdf) 5. Dersle ilgili verilecek sunumlar, ders notları ve makaleler
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer http://www.ab.gov.tr/files/pub/antlasmalar.pdf; http://www.mfa.gov.tr/turkiye-ab-iliskilerine-genel-bakis.tr.mfa)
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)