Ders Adı İş Değerlendirmesi
Ders Kodu CEK-364
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Doç.Dr. Abdullah SÜTÇÜ
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Analitik iş değerlendirme yöntem ve tekniklerini bilir ve herhangi bir işletmeye uygulayabilir. 2- Ekip çalışması yaparak bir probleme ortak çözüm üretebilir. 3- İmalat ve hizmet sektörlerinde işletmelerle iletişime geçip kendini ifade edebilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İş değerlendirmenin tanımı, amacı, kapsamı, ilkeleri ve ilgili temel tanım ve kavramlar, Analitik ve analitik olmayan iş değerlendirme yöntemleri, Puan yöntemi veya Faktör karşılaştırma yöntemlerinden herhangi birinin bir işletmede uygulanması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1- Analitik iş değerlendirme yöntem ve tekniklerini herhangi bir işletmeye uygulama becerisi kazandırmak 2- Ekip çalışması yaparak bir probleme ortak çözüm üretebilmek
Dersin Amacı İş değerlendirme, bir işletmedeki işlerin beceri, çaba, eğitim, sorumluluk ve iş koşulları gibi faktörler açısından birbirine oranla taşıdıkları değerlerin , ücret tespitine esas olmak üzere derecelendirilmesi ve ortaya konulmasıdır. Böylece işe göre ücret düzeyinin belirlenmesi hedeflenir.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır.
Hafta Konular  
1 İş değerlendirmenin tanımı, amacı ve kapsamı
  Ön Hazırlık: Hüseyin AKYILDIZ, 2001. Ücret Yapısının Oluşumu, SDÜ Basım Evi, ISPARTA
2 İş değerlendirmenin ilkeleri
  Ön Hazırlık: Kurt M., Dağdeviren M., 2003. İş Etüdü , Gazi Kitabevi, Ankara
3 İş değerlendirme yöntemleri
  Ön Hazırlık: Hüseyin AKYILDIZ, 2001. Ücret Yapısının Oluşumu, SDÜ Basım Evi, ISPARTA
4 Analitik olmayan yöntemler
  Ön Hazırlık: Hüseyin AKYILDIZ, 2001. Ücret Yapısının Oluşumu, SDÜ Basım Evi, ISPARTA
5 Analitik yöntemler
  Ön Hazırlık: Hüseyin AKYILDIZ, 2001. Ücret Yapısının Oluşumu, SDÜ Basım Evi, ISPARTA
6 Puan yöntemi ve uygulanması, Faktörlerin belirlenmesi, Faktör derecelerinin belirlenmesi
  Ön Hazırlık: Oğuz GEMALMAZ, 2004. Analitik İş Değerlendirme “Puan Yöntemi” , Milli Prodüktivite Merkezi, ANKARA
7 İş tanımlarının yapılması, Ücret braketlerinin oluşturulması
  Ön Hazırlık: Oğuz GEMALMAZ, 2004. Analitik İş Değerlendirme “Puan Yöntemi” , Milli Prodüktivite Merkezi, ANKARA
8 Faktör karşılaştırma yöntemi, - Faktörlerin belirlenmesi, - Kilit işlerin belirlenmesi
  Ön Hazırlık: MPM-REFA, İş Gerekleri Analizi,
9 Projelerin uygulanması ve takibi
  Ön Hazırlık: MPM-REFA, İş Gerekleri Analizi,
10 Projelerin uygulanması ve takibi
  Ön Hazırlık: MPM-REFA, İş Gerekleri Analizi,
11 Projelerin uygulanması ve takibi
  Ön Hazırlık: MPM-REFA, İş Gerekleri Analizi,
12 Projelerin uygulanması ve takibi
  Ön Hazırlık: MPM-REFA, İş Gerekleri Analizi,
13 Projelerin sunumu
  Ön Hazırlık: MPM-REFA, İş Gerekleri Analizi,
14 Projelerin sunumu
  Ön Hazırlık: MPM-REFA, İş Gerekleri Analizi,
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak. 5
2 Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek. 5
3 Planlama ve zaman yönetimini kazanmak. 5
4 Sosyal Politika, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik gibi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile ilgili alanlarda bilgilere sahip olmak. 2
5 Ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine akıcı bir şekilde sahip olmak. 5
6 En az bir yabancı dili (İngilizce) kullanabilme yeteneğine sahip olmak. 2
7 Bilgisayar kullanabilme becerilerine sahip olmak. 4
8 Farklı kaynaklardan bilgi yönetimi ve analizi becerilerini elde edebilme yeteneği. 5
9 Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, kişiler arası ilişki becerilerine, liderlik becerilerine sahip olmak. 5
10 Uluslararası bazda çalışma yeteneği. 1
11 Diğer ülkelerin kültürlerini ve geleneklerini anlamak. 2
12 Girişimci ruhuna sahip olmak. 5
13 Etik değerlere sahip olmak. 3
14 Etkili iletişim teknikleri ve mülakat becerilerine katkı sağlamak. 5
15 Mesleki Sunum Tekniklerinin gelişimine katkıda bulunmak. 5
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 70
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 1 80 80
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 156    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu 1) Kurt M., Dağdeviren M., 2003. İş Etüdü , Gazi Kitabevi, Ankara 2) Hüseyin AKYILDIZ, 2001. Ücret Yapısının Oluşumu, SDÜ Basım Evi, ISPARTA 3) Oğuz GEMALMAZ, 2004. Analitik İş Değerlendirme “Puan Yöntemi” , Milli Prodüktivite Merkezi, ANKARA 4) MPM-REFA, İş Gerekleri Analizi,
Diğer Kaynaklar www.kutuphane.sdu.edu.tr [konuyla ilgili yayın yapan bilimsel kitap ve dergiler]
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler Ders kapsamında iş değerlendirme projesi hazırlanmaktadır. Proje, en fazla 5 kişiden oluşan grup tarafından hazırlanır. Grup üyeleri firma ve yöntem seçiminde serbesttirler. Proje kapsamında puan veya faktör karşılaştırma yöntemlerinden birini uygulayarak bir işletmenin iş değerlendirmesini yapacaklardır.
Sınavlar Vize sınavı test olarak yapılır, Final sınavı puan veya faktör karşılaştırma yöntemlerinden birinin uygulamasını içeren bir sınav şeklinde gerçekleştirilir. Final sınav süresi 90 dk dır.
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)