Ders Adı Çalışma Psikolojisi
Ders Kodu CEK-365
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Çalışma hayatında elde ettiği bilgileri analiz ve sentez yapma becerisine sahip olabilme, Alanında elde ettiği bilgileri raporlama ve sunma becerisine sahip olabilme, öğrendiği bilgileri kullanarak araştırma yapabilmek. Çalışma yaşamına dair iş arayan, çalışan, emekli olan insanların psikolojilerini anlayabilme ve bunlara bilimsel yöntemlerle kullanabilmek. Bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisi kazanma
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Çalışma ve Birey İlişkisi Çalışma Yaşamı ile İlgili Bilimsel Gelişmeler: Çalışma Psikolojisi Çalışma Kavramına İlişkin Görüşler Bireyin Yaşamında Çalışma Çalışma Yaşamında Sosyalleşme Bireyin Kariyer Gelişimi Motivasyon İş Tatmini Çalışan Tatmini Düşüklüğünün Sonuçları Çalışma Yaşamında Bireyin Sonuçları İş Monotonluğu Çalışma hayatını etkileyen diğer faktörler ; Stres, Whistleblowing, Sinizm, Duygusal emek, Nepotizm, Presenteeism, Mobbing
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bireylerin çalışmaya başladıklarında veya yönetici olduklarında çalışma hayatına ilişkin psikolojik faktörleri öğrenmelerini sağlamak ve bu faktörleri çalışanlara göre anlayıp psikolojik açıdan sağlıklı bir çalışma yaşamı oluşturmaları için girdiklerinde ya da yöneticilik özelliliklerinin gelişimi sağlamak.
Dersin Amacı Çalışma yaşamına adım atan bireyi, emeklilik yaşamına kadar aktif olarak çalışma yaşamında kaldığı dönemleri irdelemekte; "çalışma yaşamında bireyin" psikolojisini ve sorunlarına ilişkin konuları incelemektedir. Ayrıca "çalışma yaşamında birey" olgusunu akademik bir bağlamda konuya ilgi duyanlara aktarmaktadır.
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 Çalışma Davranışı Ve İnsan
  Ön Hazırlık: Kemal Tosun, İşletme Yönetimi, İstanbul, 1990.
2 Çalışma Psikolojisinin Kapsam Ve Gelişimi
  Ön Hazırlık: Tuğray Kaynak, Organizasyonel Davranış, İstanbul, 1990.
3 Motivasyon Kavramı
  Ön Hazırlık: Tamer Keçecioğlu, Takım Oluşturmak, İstanbul, 2000.
4 İş Tatmini
  Ön Hazırlık: Zeyyat Sabuncuoğlu, Melek Tüz, Örgütsel Psikoloji, Bursa, 1995
5 Çalışma Gerilimi Ve Tükenmişlik
  Ön Hazırlık: Mustafa Yaşar Tınar, Çalışma Psikolojisi, İzmir, 1996
6 İş Monotonluğu Ve Yabancılaşma
  Ön Hazırlık: Ayşe Can Baysal, Çalışma Yaşamında İnsan, 1992
7 İş Ortamında Çatışma
  Ön Hazırlık: Sabahattin Zaim, Çalışma Ekonomisi, İstanbul, 1997
8 İş Ortamında Tüketici Ve Üretici İlişkileri
  Ön Hazırlık: Ömer Dinçer, Stratejik Yönetim Ve İşletme Politikası, İstanbul, 1992.
9 İşletmelerde Süreç Danışmanlığı
  Ön Hazırlık: Nursel Telman, İş Psikolojisi, İstanbul, 1987
10 Yorgunluk
  Ön Hazırlık: Mustafa Aydın, Eğitim Yönetimi, Ankara, 1994
11 Ergonomi
  Ön Hazırlık: Ali Balcı, Örgütsel Gelişme, Ankara, 1995.
12 Takım Kurma
  Ön Hazırlık: Mehmet Silah, Endüstride Çalışma Psikolojisi, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2005
13 Takım Geliştirme
  Ön Hazırlık: Eren Erol, Örgütsel Davranış Ve Yönetim Psikolojisi, İstanbul, 2000
14 Genel Değerlendirme
  Ön Hazırlık: Hüsnü Erkan, Ekonomi Sosyolojisi, İzmir, 1991.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak. 4
2 Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek. 3
3 Planlama ve zaman yönetimini kazanmak. 4
4 Sosyal Politika, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik gibi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile ilgili alanlarda bilgilere sahip olmak. 4
5 Ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine akıcı bir şekilde sahip olmak. 3
6 En az bir yabancı dili (İngilizce) kullanabilme yeteneğine sahip olmak. 3
7 Bilgisayar kullanabilme becerilerine sahip olmak. 2
8 Farklı kaynaklardan bilgi yönetimi ve analizi becerilerini elde edebilme yeteneği. 4
9 Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, kişiler arası ilişki becerilerine, liderlik becerilerine sahip olmak. 3
10 Uluslararası bazda çalışma yeteneği. 3
11 Diğer ülkelerin kültürlerini ve geleneklerini anlamak. 3
12 Girişimci ruhuna sahip olmak. 2
13 Etik değerlere sahip olmak. 4
14 Etkili iletişim teknikleri ve mülakat becerilerine katkı sağlamak. 3
15 Mesleki Sunum Tekniklerinin gelişimine katkıda bulunmak. 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 40
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 161    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Kemal Tosun, İşletme Yönetimi, İstanbul, 1990. Tuğray Kaynak, Organizasyonel Davranış, İstanbul, 1990. Tamer Keçecioğlu, Takım Oluşturmak, İstanbul, 2000. Zeyyat Sabuncuoğlu, Melek Tüz, Örgütsel Psikoloji, Bursa, 1995 Mustafa Yaşar Tınar, Çalışma Psikolojisi, İzmir, 1996 Ayşe Can Baysal, Çalışma Yaşamında İnsan, 1992 Sabahattin Zaim, Çalışma Ekonomisi, İstanbul, 1997 Ömer Dinçer, Stratejik Yönetim Ve İşletme Politikası, İstanbul, 1992. Nursel Telman, İş Psikolojisi, İstanbul, 1987 Mustafa Aydın, Eğitim Yönetimi, Ankara, 1994. Ali Balcı, Örgütsel Gelişme, Ankara, 1995. Mehmet Silah, Endüstride Çalışma Psikolojisi, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2005 Eren Erol, Örgütsel Davranış Ve Yönetim Psikolojisi, İstanbul, 2000 Hüsnü Erkan, Ekonomi Sosyolojisi, İzmir, 1991.
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)