Ders Adı Türkiye'de ve Dünyada Sendikacılık
Ders Kodu CEK-366
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör. Sabriye AKITICI
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Genel olarak sendika kavramı 2) İşçi ve işveren sendikalrı 3) Türkiye’ de sendikaların geçmiş ve mevcut durumları 4) Dünyada sendikaların geçmiş ve mevcut durumları 5) Türkiye’ de ve dünyada sendikaların geleceğine yönelik öngörüler
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Sendika kavramı, ,işçi ve işveren kavramları, Türkiye’ de dünyada işçi ve işveren sendikaları istatistikleri ve diğer veriler
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu dersle öğrencilere Türkiye ve dünyada sendikaların geçmişleri, bugünkü durumları ve gelecekteki muhtemel durumları Türkiye ve dünya ölçeğinde karşılaştırmalı olarak incelenilmeye çalışılmaktadır.
Dersin Amacı Bu dersle öğrencilere Türkiye ve dünyada sendikaların geçmişleri, bugünkü durumları ve gelecekteki muhtemel durumları Türkiye ve dünya ölçeğinde karşılaştırmalı olarak incelenilmeye çalışılmaktadır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giriş: genel olarak sendika nedir?
  Ön Hazırlık: Nusret Ekin, Endüstri İlişkileri, İstanbul, 1985
2 Giriş: genel olarak sendika nedir?
  Ön Hazırlık: Ahmet Selamoğlu, İşçi Sendikacılığının Gücündeki Değişim: Gelişim, Türk Tarih Kurumu, 1995
3 İşçi sendikası
  Ön Hazırlık: Kuvvet Lordoğlu Ve Nurcan Özkaplan, Çalışma İktisadı,İstanbul,2003
4 İşveren sendikası
  Ön Hazırlık: Meryem Koray, Endüstri İlişkileri, İstanbul, 1992.
5 Sendikalaşma oranları
  Ön Hazırlık: Ömer Zühtü Altan, Sosyal Politika, Eskişehir,1996
6 Toplu Sözleşme
  Ön Hazırlık: Sabahattin Zaim, Çalışma Ekonomisi, İstanbul, 1997
7 Toplu pazarlık sistemleri
  Ön Hazırlık: Engin Yıldırım, Endüstri İlişkileri Teorileri, Sakarya, 1997.
8 Grev kavramı
  Ön Hazırlık: İlker Parasız Ve Melike Bildirici, Modern Emek Ekonomisi, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2002.
9 Lokavt kavramı
  Ön Hazırlık: Meryem Koray, Endüstri İlişkileri, İstanbul, 1992.
10 Grev ve lokavt istatistikleri
  Ön Hazırlık: Nevzat Yalçıntaş, Türkiye’ Nin Sosyal Bünyesi, İstanbul, 1972.
11 Genel olarak memur sendikacılığı
  Ön Hazırlık: Numan Kurtulmuş, Sanayi Ötesi Dönüşüm, İstanbul, 1996.
12 Türkiye’ de memur sendikacılığı
  Ön Hazırlık: Orhan Tuna, Sosyal Siyaset, İstanbul, 1966.
13 Türkiye’ de dünyada memur sendikacılığının karşılaştırılması
  Ön Hazırlık: Numan Kurtulmuş, Sanayi Ötesi Dönüşüm, İstanbul, 1996.
14 Genel değerlendirme
  Ön Hazırlık: Alvin Toffler, Üçüncü Dalga, İstanbul, 1981
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak. 4
2 Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek. 5
3 Planlama ve zaman yönetimini kazanmak. 5
4 Sosyal Politika, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik gibi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile ilgili alanlarda bilgilere sahip olmak. 4
5 Ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine akıcı bir şekilde sahip olmak. 2
6 En az bir yabancı dili (İngilizce) kullanabilme yeteneğine sahip olmak. 4
7 Bilgisayar kullanabilme becerilerine sahip olmak. 2
8 Farklı kaynaklardan bilgi yönetimi ve analizi becerilerini elde edebilme yeteneği. 4
9 Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, kişiler arası ilişki becerilerine, liderlik becerilerine sahip olmak. 3
10 Uluslararası bazda çalışma yeteneği. 3
11 Diğer ülkelerin kültürlerini ve geleneklerini anlamak. 4
12 Girişimci ruhuna sahip olmak. 3
13 Etik değerlere sahip olmak. 3
14 Etkili iletişim teknikleri ve mülakat becerilerine katkı sağlamak. 3
15 Mesleki Sunum Tekniklerinin gelişimine katkıda bulunmak. 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 40
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Ödevler 1 14 14
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 89    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Alvin Toffler, Üçüncü Dalga, İstanbul, 1981 Nusret Ekin, Endüstri İlişkileri, İstanbul, 1985 Ahmet Selamoğlu, İşçi Sendikacılığının Gücündeki Değişim: Gelişim, Türk Tarih Kurumu, 1995 Kuvvet Lordoğlu Ve Nurcan Özkaplan, Çalışma İktisadı,İstanbul,2003 Meryem Koray, Endüstri İlişkileri, İstanbul, 1992. Ömer Zühtü Altan, Sosyal Politika, Eskişehir,1996 Sabahattin Zaim, Çalışma Ekonomisi, İstanbul, 1997 Engin Yıldırım, Endüstri İlişkileri Teorileri, Sakarya, 1997. İlker Parasız Ve Melike Bildirici, Modern Emek Ekonomisi, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2002. Meryem Koray, Endüstri İlişkileri, İstanbul, 1992. Nevzat Yalçıntaş, Türkiye’ Nin Sosyal Bünyesi, İstanbul, 1972. Numan Kurtulmuş, Sanayi Ötesi Dönüşüm, İstanbul, 1996. Orhan Tuna, Sosyal Siyaset, İstanbul, 1966. Numan Kurtulmuş, Sanayi Ötesi Dönüşüm, İstanbul, 1996.
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)