Ders Adı Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri
Ders Kodu CEK-367
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) DR.ÖĞR.ÜYESİ MURŞİT IŞIK
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Önde gelen gelişmiş ülkelerin endüstri ilişkiler sistemlerini öğrenmek ve bunlar arasında kıyaslama yapabilmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Endüstri İlişkileri ve Karşılaştırmalı Endüstri İlişkilerinin Kavramsal Çerçevesi Karşılaştırmalı Endüstri İlişkilerinin Kavramsal Çerçevesi Türkiye'de Endüstri İlişkilieri Abd Endüstri İlişkileri İngiltere'de Endüstri İlişkileri Almanya'da Endüstri İlişkileri Sistemi Fransa'da Endüstri İlişkileri İsveç Endüstri İlişkileri Sistemi Çin Halk Cumhuriyeti Endüstri İlişkilerinin Görünümü Güney Kore'de Endüstri İlişkilieri Güney Afrika'da Endüstri İlişkileri Sistemi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dünyanın farklı gelişmiş ülkelerinde endüstri ilişkileri sisteminin işleyişini öğrenerek, ülkemizdeki endüstri ilişkileri sistemindeki güçlü ve zayıf yönlerini anlamak.
Dersin Amacı Dünya'da endüstri ilişkilerinin nasıl işleyiş bir sürecine sahip olduğu görmek. Özellikle gelişmiş ülkelerde endüstri ilişkilerinin nasıl bir sistemle işlediğini öğrenmek.
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 Endüstri İlişkileri ve Karşılaştırmalı Endüstri İlişkilerinin Kavramsal Çerçevesi
  Ön Hazırlık: Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri- Editör: Ramazan Tiyek
2 Endüstri İlişkileri ve Karşılaştırmalı Endüstri İlişkilerinin Kavramsal Çerçevesi
  Ön Hazırlık: Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri- Editör: Ramazan Tiyek
3 Türkiye'de Endüstri İlişkilieri
  Ön Hazırlık: Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri- Editör: Ramazan Tiyek
4 Abd Endüstri İlişkileri
  Ön Hazırlık: Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri- Editör: Ramazan Tiyek
5 Abd Endüstri İlişkileri
  Ön Hazırlık: Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri- Editör: Ramazan Tiyek
6 İngiltere'de Endüstri İlişkileri
  Ön Hazırlık: Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri- Editör: Ramazan Tiyek
7 Almanya'da Endüstri İlişkileri Sistemi
  Ön Hazırlık: Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri- Editör: Ramazan Tiyek
8 Fransa'da Endüstri İlişkileri
  Ön Hazırlık: Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri- Editör: Ramazan Tiyek
9 İsveç Endüstri İlişkileri Sistemi
  Ön Hazırlık: Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri- Editör: Ramazan Tiyek
10 Çin Halk Cumhuriyeti Endüstri İlişkilerinin Görünümü
  Ön Hazırlık: Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri- Editör: Ramazan Tiyek
11 Güney Kore'de Endüstri İlişkilieri
  Ön Hazırlık: Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri- Editör: Ramazan Tiyek
12 Güney Afrika'da Endüstri İlişkileri Sistemi
  Ön Hazırlık: Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri- Editör: Ramazan Tiyek
13 Japonya'da Endüstri İlişkileri Sistemi
  Ön Hazırlık: Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri- Editör: Ramazan Tiyek
14 Hindistan'da Endüstri İlişkileri Sistemi
  Ön Hazırlık: Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri- Editör: Ramazan Tiyek
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak. 4
2 Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek. 3
3 Planlama ve zaman yönetimini kazanmak. 3
4 Sosyal Politika, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik gibi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile ilgili alanlarda bilgilere sahip olmak. 4
5 Ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine akıcı bir şekilde sahip olmak. 3
6 En az bir yabancı dili (İngilizce) kullanabilme yeteneğine sahip olmak. 3
7 Bilgisayar kullanabilme becerilerine sahip olmak. 2
8 Farklı kaynaklardan bilgi yönetimi ve analizi becerilerini elde edebilme yeteneği. 4
9 Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, kişiler arası ilişki becerilerine, liderlik becerilerine sahip olmak. 4
10 Uluslararası bazda çalışma yeteneği. 3
11 Diğer ülkelerin kültürlerini ve geleneklerini anlamak. 4
12 Girişimci ruhuna sahip olmak. 2
13 Etik değerlere sahip olmak. 4
14 Etkili iletişim teknikleri ve mülakat becerilerine katkı sağlamak. 3
15 Mesleki Sunum Tekniklerinin gelişimine katkıda bulunmak. 4
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 40
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 161    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri- Editör: Ramazan Tiyek
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)