Ders Adı İktisat Okulları ve Emek Piyasaları I
Ders Kodu CEK-369
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Ali Kemal NURDOĞAN
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-İktisat okullarının sahip oldukları düşünceleri anlayabilme. 2-Farklı iktisat okullarına göre iktisadi analizler yapabilme. 3-Farklı iktisat okullarına göre politika önermeleri yapabilme. 4-İktisadi okulların öğretilerini güncel hayatta kullanabilme ve sentezleyebilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği II. Dünya savaşı sonrasında dünya ekonomisinin yapısal analizi, Fordist üretim sisteminin krizi, bu bağlamda teoride yaşanan krizi tanımlamaya yönelik arayışların ortaya çıkış süreçleri ele alınmaktadır. Bu çerçevede, Schumpeter, Monetarizm, Neo Keynesyen İktisat, Kurumsalcı yaklaşım, Rasyonel Beklentiler, Arz yönlü iktisat, Düzenlemeci Okul, Evrimci İktisat okulları incelenmektedir. Ele alınan okullar, ortaya çıkış koşulları,temel teorik dayanakları ve yöneltilen eleştiriler çerçevesinde değerlendirilmektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencilerin günümüz iktisadi tartışmalarını daha iyi düzeyde anlayabilmeleri hedeflenmektedir.
Dersin Amacı Bu derste, öğrencilerin İktisat teorisinde Keynes sonrasında ortaya çıkan iktisat okullarını incelemeleri ve bu teoriler doğrultusunda iktisadi analizler yapabilmeleri amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İktisat Okulları ve Tarihsel Gelişim Süreci
  Ön Hazırlık: Kaya ARDIÇ,Yılmaz AYDIN,İktisat Okulları ve Emek Piyasaları, Derin Yayınları, 2011.
2 Klasik İktisat Karakteristiği ve Tarihsel Gelişimi
  Ön Hazırlık: Kaya ARDIÇ,Yılmaz AYDIN,İktisat Okulları ve Emek Piyasaları, Derin Yayınları, 2011.
3 Klasik İktisat ve Emek Piyasaları
  Ön Hazırlık: Kaya ARDIÇ,Yılmaz AYDIN,İktisat Okulları ve Emek Piyasaları, Derin Yayınları, 2011.
4 Neo-Klasik İktisat ve Emek Piyasaları
  Ön Hazırlık: Kaya ARDIÇ,Yılmaz AYDIN,İktisat Okulları ve Emek Piyasaları, Derin Yayınları, 2011.
5 Monetarist Yaklaşım ve Emek Piyasaları
  Ön Hazırlık: Kaya ARDIÇ,Yılmaz AYDIN,İktisat Okulları ve Emek Piyasaları, Derin Yayınları, 2011.
6 Yeni Klasik Okul ve Emek Piyasaları
  Ön Hazırlık: Kaya ARDIÇ,Yılmaz AYDIN,İktisat Okulları ve Emek Piyasaları, Derin Yayınları, 2011.
7 Ara Sınav....
8 Keynesyen İktisadın Karakteristiği ve Tarihsel Gelişimi
  Ön Hazırlık: Kaya ARDIÇ,Yılmaz AYDIN,İktisat Okulları ve Emek Piyasaları, Derin Yayınları, 2011.
9 Keynesyen İktisat ve Emek Piyasaları
  Ön Hazırlık: Kaya ARDIÇ,Yılmaz AYDIN,İktisat Okulları ve Emek Piyasaları, Derin Yayınları, 2011.
10 Keynesyen İktisat ve Emek Piyasaları
  Ön Hazırlık: Kaya ARDIÇ,Yılmaz AYDIN,İktisat Okulları ve Emek Piyasaları, Derin Yayınları, 2011.
11 Neoklasik Sentezci Yaklaşım ve Emek Piyasaları
  Ön Hazırlık: Kaya ARDIÇ,Yılmaz AYDIN,İktisat Okulları ve Emek Piyasaları, Derin Yayınları, 2011.
12 Yeni Keynesyen İktisat ve Emek Piyasaları
  Ön Hazırlık: Kaya ARDIÇ,Yılmaz AYDIN,İktisat Okulları ve Emek Piyasaları, Derin Yayınları, 2011.
13 Post Keynesyen İktisat ve Emek Piyasaları
  Ön Hazırlık: Kaya ARDIÇ,Yılmaz AYDIN,İktisat Okulları ve Emek Piyasaları, Derin Yayınları, 2011.
14 Türkiye'de Emek Piyasalarının Görünümü
  Ön Hazırlık: Kaya ARDIÇ,Yılmaz AYDIN,İktisat Okulları ve Emek Piyasaları, Derin Yayınları, 2011.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak. 2
2 Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek. 2
3 Planlama ve zaman yönetimini kazanmak. 3
4 Sosyal Politika, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik gibi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile ilgili alanlarda bilgilere sahip olmak. 2
5 Ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine akıcı bir şekilde sahip olmak. 2
6 En az bir yabancı dili (İngilizce) kullanabilme yeteneğine sahip olmak. 3
7 Bilgisayar kullanabilme becerilerine sahip olmak. 2
8 Farklı kaynaklardan bilgi yönetimi ve analizi becerilerini elde edebilme yeteneği. 3
9 Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, kişiler arası ilişki becerilerine, liderlik becerilerine sahip olmak. 3
10 Uluslararası bazda çalışma yeteneği. 4
11 Diğer ülkelerin kültürlerini ve geleneklerini anlamak. 2
12 Girişimci ruhuna sahip olmak. 2
13 Etik değerlere sahip olmak. 4
14 Etkili iletişim teknikleri ve mülakat becerilerine katkı sağlamak. 3
15 Mesleki Sunum Tekniklerinin gelişimine katkıda bulunmak. 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 40
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 161    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu -
Diğer Kaynaklar •BEAUD M., “Kapitalizmin Tarihi”, İmge Yayınevi, Ankara, 2003. •BRAUDEL F.,“Maddi Medeniyet ve Kapitalizm”, İmge Yayınevi, Ankara, 2003. •FONTANA J., “Avrupa’nın Yeniden Yorumlanması”, Afa Yayınları, İstanbul, 1996. •HEATON H., “Avrupa İktisat Tarihi”, İletişim Yayınevi, İstanbul, 1996. •MİALET J., “İktisadi olayların Evrimi”, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1994 •WALLERSTEIN I., “Modern Dünya Sistemi”, İmge Yayınevi, Ankara, 2004. •KAZGAN G., “İktisadi Düşünce veya Politik İktisadın Evrimi”, Remzi Kitabevi, 2004 •SAVAŞ V., “İktisatın Tarihi”, 1999. •Okullarla ilgili makaleler.
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)