Ders Adı Türkiye'de ve Dünyada Asgari Ücret Uygulamaları
Ders Kodu CEK-371
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Asgari ücret, gelirin en düşük seviyesidir. • Serbest piyasada ücretler işçilerin yaşamlarını sürdürebilecekleri seviyenin daha da altında belirlenebilir. • Bu durumda devlet, işgücü piyasasına müdahale ederek, çalışanların sömürülmesini engellemek amacıyla gelirin en alt seviyesini belirler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu ders öğrencilerin ücret kavramı asgari ücret ve diğer ücretler hakkında temel bilgilerine ulaşmalarını , ücret teorilerini ücretlerin saptanma yollarını , ücret yönetimi,ücret sistemleri iş değerlemesi ve performans değerlemesi hakkında bilgi sağlamayı ve Dünya da ve Türkiye de ücretlerin analizini amaçlamaktadır.
Dersin Amacı Bu ders öğrencilerin ücret kavramı asgari ücret ve diğer ücretler hakkında temel bilgilerine ulaşmalarını , ücret teorilerini ücretlerin saptanma yollarını , ücret yönetimi,ücret sistemleri iş değerlemesi ve performans değerlemesi hakkında bilgi sağlamayı ve Dünya da ve Türkiye de ücretlerin analizini amaçlamaktadır.
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 Asgari Ücret Kavramı
  Ön Hazırlık: Adem Korkmaz, Çağdaş Gelişmeler Açısından Asgari Ücret, Ankara-2003.
2 Asgari Ücret Düşüncesinin Tarihsel Olarak Gelişimi
  Ön Hazırlık: Adem Korkmaz, Çağdaş Gelişmeler Açısından Asgari Ücret, Ankara-2003.
3 Asgari Ücrete İlişkin Uluslararası Standartlar
  Ön Hazırlık: Adem Korkmaz, Çağdaş Gelişmeler Açısından Asgari Ücret, Ankara-2003.
4 Asgari Ücretin Önemi ve Amaçları
  Ön Hazırlık: Adem Korkmaz, Çağdaş Gelişmeler Açısından Asgari Ücret, Ankara-2003.
5 Asgari Ücretin Tespitinde Sosyal ve Ekonomik Kriterler
  Ön Hazırlık: Adem Korkmaz, Çağdaş Gelişmeler Açısından Asgari Ücret, Ankara-2003.
6 Asgari Ücret Tespit Yöntemleri
  Ön Hazırlık: Adem Korkmaz, Çağdaş Gelişmeler Açısından Asgari Ücret, Ankara-2003.
7 Asgari Ücretin Kapsamı
  Ön Hazırlık: Adem Korkmaz, Çağdaş Gelişmeler Açısından Asgari Ücret, Ankara-2003.
8 Vize Sınavı
  Ön Hazırlık: Adem Korkmaz, Çağdaş Gelişmeler Açısından Asgari Ücret, Ankara-2003.
9 Türkiye'de Asgari Ücret Uygulamasına Yönelik Sorunlar
  Ön Hazırlık: Adem Korkmaz, Çağdaş Gelişmeler Açısından Asgari Ücret, Ankara-2003.
10 Türkiye'de Asgari Ücret Uygulamasının Hukuki Dayanakları
  Ön Hazırlık: Adem Korkmaz, Çağdaş Gelişmeler Açısından Asgari Ücret, Ankara-2003.
11 Türkiye'de Asgari Ücretin Tespiti ve Uygulamaları
  Ön Hazırlık: Adem Korkmaz, Çağdaş Gelişmeler Açısından Asgari Ücret, Ankara-2003.
12 Dünyadaki Örnekleriyle Asgari Ücret Uygulamaları
  Ön Hazırlık: Adem Korkmaz, Çağdaş Gelişmeler Açısından Asgari Ücret, Ankara-2003.
13 Dünyadaki Örnekleriyle Asgari Ücret Uygulamaları
  Ön Hazırlık: Adem Korkmaz, Çağdaş Gelişmeler Açısından Asgari Ücret, Ankara-2003.
14 Final Sınavı
  Ön Hazırlık: Adem Korkmaz, Çağdaş Gelişmeler Açısından Asgari Ücret, Ankara-2003.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak. 3
2 Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek. 3
3 Planlama ve zaman yönetimini kazanmak. 3
4 Sosyal Politika, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik gibi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile ilgili alanlarda bilgilere sahip olmak. 3
5 Ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine akıcı bir şekilde sahip olmak. 3
6 En az bir yabancı dili (İngilizce) kullanabilme yeteneğine sahip olmak. 2
7 Bilgisayar kullanabilme becerilerine sahip olmak. 2
8 Farklı kaynaklardan bilgi yönetimi ve analizi becerilerini elde edebilme yeteneği. 3
9 Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, kişiler arası ilişki becerilerine, liderlik becerilerine sahip olmak. 4
10 Uluslararası bazda çalışma yeteneği. 3
11 Diğer ülkelerin kültürlerini ve geleneklerini anlamak. 2
12 Girişimci ruhuna sahip olmak. 1
13 Etik değerlere sahip olmak. 4
14 Etkili iletişim teknikleri ve mülakat becerilerine katkı sağlamak. 3
15 Mesleki Sunum Tekniklerinin gelişimine katkıda bulunmak. 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 40
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 151    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Adem Korkmaz, Çağdaş Gelişmeler Açısından Asgari Ücret, Ankara-2003.
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)