Ders Adı İstihdam ve İşsizlik
Ders Kodu CEK-373
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) -
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları İstihdam ve işsizlik konularının kavramsal ve teorik çerçevesini tanımlayabilecektir. Dünya’da istihdam ve işsizlik konularının gelişimini analiz edebilecektir. Türkiye’de istihdam ve işsizlik konularının gelişimini analiz edebilecektir. İşsizlikle Mücadele ve İstihdam Politikalarını değerlendirebilecektir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği 1. Haftalar İstihdam ve işsizlikle ilgili kavramların tanımlanması 2. Haftalar İstihdam ve işsizlikle ilgili kavramların tanımlanması 3. Haftalar Emek Piyasası ve Özellikleri, Aktif Nüfus, İşgücü, İstihdam, İşgücüne Katılım Oranı (İKO), Bağımlılık Oranı, Eksik İstihdam 4. Haftalar İstihdam ve İşsizlik kavramının teorik temelleri, Klasik Okul (Klasik İstihdam Teo.) Klasik Modelde İşgücü Piyasası 5. Haftalar İstihdam ve İşsizlik, Keynesyen Okul, 6. Haftalar Neo-Klasik Okul, Yapısalcı Okul 7. Haftalar Çağdaş İktisadi Yaklaşımlar 8. Haftalar Üretim İlişkileri ve İstihdam 9. Haftalar İstihdam sorunları; Eksik istihdam 10. Haftalar İşsizlik; İşsizlik Tanımı, Oranı, Ölçülmesi 11. Haftalar İşsizlik Türleri (Gizli, Açık, Geçici, Yapısal, Konjonktürel, Mevsimlik) 12. Haftalar İstihdam ve işsizliğin mikroekonomik analizi; firma işgücü arz ve talebi 13. Haftalar İstihdam ve işsizliğin makroekonomik analizi 14. Haftalar Dünyada İstihdam ve İşsizlik; Türkiye’de İstihdam ve İşsizlik
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İstihdam ve işsizlik kavramlarının teorik alt yapısının öğrenilerek mukayeseli araştırmaların yapılmasının sağlanması
Dersin Amacı İstihdam ve işsizlik kavramlarının teorik alt yapısının öğrenilerek mukayeseli araştırmaların yapılmasının sağlanması
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak. 0
2 Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek. 0
3 Planlama ve zaman yönetimini kazanmak. 0
4 Sosyal Politika, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik gibi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile ilgili alanlarda bilgilere sahip olmak. 0
5 Ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine akıcı bir şekilde sahip olmak. 0
6 En az bir yabancı dili (İngilizce) kullanabilme yeteneğine sahip olmak. 0
7 Bilgisayar kullanabilme becerilerine sahip olmak. 0
8 Farklı kaynaklardan bilgi yönetimi ve analizi becerilerini elde edebilme yeteneği. 0
9 Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, kişiler arası ilişki becerilerine, liderlik becerilerine sahip olmak. 0
10 Uluslararası bazda çalışma yeteneği. 0
11 Diğer ülkelerin kültürlerini ve geleneklerini anlamak. 0
12 Girişimci ruhuna sahip olmak. 0
13 Etik değerlere sahip olmak. 0
14 Etkili iletişim teknikleri ve mülakat becerilerine katkı sağlamak. 0
15 Mesleki Sunum Tekniklerinin gelişimine katkıda bulunmak. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 161    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)