Ders Adı Sosyal Diyalog ve Endüstriyel Demokrasi
Ders Kodu CEK-374
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör. Masum GÜLCEMAL
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Endüstriyel demokrasinin gelişimi hakkında bilgi sahibi olur
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Çalışanların, yönetime ve karar alma süreçlerine katılımı, buna ilişkin işletme içinde oluşturulmuş yapılar ve özellikleri, endüstriyel demokrasinin uygulama modelleri, sosyal diyalog ve uzlaşma
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Endüstriyel demokrasinin gelişimi hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin Amacı Bölüm öğrencilerine "endüstriyel demokrasi" kavramı altında, ekonominin demokratikleştirilmesinin anlatılmasıdır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Siyasi Demokrasiden İktisadi Demokrasiye Geçiş Süreci
  Ön Hazırlık: ÜNSAL, Engin, Endüstriyel Demokrasi, Maltepe Üniversitesi Yayınları, 2006
2 Serbest Piyasa ve Serbest Rekabetten Sosyal Piyasa Organizasyonlarına Yönelen Kapitalizme Geçiş
  Ön Hazırlık: ÜNSAL, Engin, Endüstriyel Demokrasi, Maltepe Üniversitesi Yayınları, 2006
3 Ekonomide Oluşan Bağımsız Yönetim Birimleri
  Ön Hazırlık: ÜNSAL, Engin, Endüstriyel Demokrasi, Maltepe Üniversitesi Yayınları, 2006
4 Kamu Alanı
  Ön Hazırlık: ÜNSAL, Engin, Endüstriyel Demokrasi, Maltepe Üniversitesi Yayınları, 2006
5 Sendikaların İşletmeleri
  Ön Hazırlık: ÜNSAL, Engin, Endüstriyel Demokrasi, Maltepe Üniversitesi Yayınları, 2006
6 Kooperatifler ve Devletin İktisat Politikasının Demokratikleştirilmesinde Sendikaların Yeri ve Rolü
  Ön Hazırlık: ÜNSAL, Engin, Endüstriyel Demokrasi, Maltepe Üniversitesi Yayınları, 2006
7 Çalışma Hayatındaki İlişkilerin Demokratikleştirilmesi
  Ön Hazırlık: ÜNSAL, Engin, Endüstriyel Demokrasi, Maltepe Üniversitesi Yayınları, 2006
8 Sanayi Toplumlarında İşletme Bünyesindeki Değişiklikler
  Ön Hazırlık: ÜNSAL, Engin, Endüstriyel Demokrasi, Maltepe Üniversitesi Yayınları, 2006
9 Avrupa Ve ABD'deki Büyük İşletmelerdeki Yapısal Değişimin Farklılığı ve Sebepleri
  Ön Hazırlık: ÜNSAL, Engin, Endüstriyel Demokrasi, Maltepe Üniversitesi Yayınları, 2006
10 Sosyalist Sistemlerde Ortaya Çıkan Yönetime Katılma ve İktisadi Demokrasinin Gelişimi
  Ön Hazırlık: ÜNSAL, Engin, Endüstriyel Demokrasi, Maltepe Üniversitesi Yayınları, 2006
11 Çalışanların yönetime katılması ve çeşitli ülkelerdeki uygulamalar
  Ön Hazırlık: ÜNSAL, Engin, Endüstriyel Demokrasi, Maltepe Üniversitesi Yayınları, 2006
12 Sosyal diyalog ve uzlaşma
  Ön Hazırlık: ÜNSAL, Engin, Endüstriyel Demokrasi, Maltepe Üniversitesi Yayınları, 2006
13 Ortaya çıkan bu gelişmelerin; insan, devlet, ekonomi, işletme ve toplum açısından değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: ÜNSAL, Engin, Endüstriyel Demokrasi, Maltepe Üniversitesi Yayınları, 2006
14 Türkiye'deki durumun tespiti ve dünyadaki gelişmeler açısından mukayesesi
  Ön Hazırlık: ÜNSAL, Engin, Endüstriyel Demokrasi, Maltepe Üniversitesi Yayınları, 2006
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak. 4
2 Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek. 3
3 Planlama ve zaman yönetimini kazanmak. 3
4 Sosyal Politika, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik gibi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile ilgili alanlarda bilgilere sahip olmak. 5
5 Ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine akıcı bir şekilde sahip olmak. 3
6 En az bir yabancı dili (İngilizce) kullanabilme yeteneğine sahip olmak. 2
7 Bilgisayar kullanabilme becerilerine sahip olmak. 1
8 Farklı kaynaklardan bilgi yönetimi ve analizi becerilerini elde edebilme yeteneği. 4
9 Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, kişiler arası ilişki becerilerine, liderlik becerilerine sahip olmak. 5
10 Uluslararası bazda çalışma yeteneği. 3
11 Diğer ülkelerin kültürlerini ve geleneklerini anlamak. 4
12 Girişimci ruhuna sahip olmak. 1
13 Etik değerlere sahip olmak. 5
14 Etkili iletişim teknikleri ve mülakat becerilerine katkı sağlamak. 3
15 Mesleki Sunum Tekniklerinin gelişimine katkıda bulunmak. 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 40
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 161    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)