Ders Adı Endüstri İlişkilerinde Mesleki Vizyon
Ders Kodu CEK-375
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Öğrencilere Cümle Çeşitlerinin Öğretilir 2) Mesleki metinleri okuyup-anlar 3) KPDS-ÜDS-KPSS gibi sınavlara hazır duruma gelir 4) İktisadi terimleri öğrenir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İngilizcede Cümle Çeşitleri ve Test Çözme Teknikleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Öğrencilere Cümle Çeşitlerini öğretmek 2) Mesleki metinleri okuyup-anlamak 3) İktisadi terimleri öğrenmek 4) KPDS-ÜDS-KPSS gibi sınavlara hazır duruma gelmek
Dersin Amacı Öğrencilere Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanı ve ilgili alanlarda mesleki İngilizce metinlerini okuyup anlamak ve ilgili sınavlarda başarılı olmaları için yardımcı olmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giriş: Temel Cümle Yapısı (Basit Cümle)
  Ön Hazırlık: KPDS-ÜDS Temel Hazırlık, Doç Dr Kenan Ören, Pelikan Yayınları, 7.Baskı, Ankara, 2009, İngilizce ÜDS Sosyal Bilimler, Doç. Dr. Kenan Ören, Ankira Yayınları, Ankara,2006
2 Zamanlar: Geniş Zaman, Di’li Geçmiş Zaman
  Ön Hazırlık: KPDS-ÜDS Temel Hazırlık, Doç Dr Kenan Ören, Pelikan Yayınları, 7.Baskı, Ankara, 2009, İngilizce ÜDS Sosyal Bilimler, Doç. Dr. Kenan Ören, Ankira Yayınları, Ankara,2006
3 Zamanlar: Şimdiki Zaman, Şimdiki Zamanın Hikayesi
  Ön Hazırlık: KPDS-ÜDS Temel Hazırlık, Doç Dr Kenan Ören, Pelikan Yayınları, 7.Baskı, Ankara, 2009, İngilizce ÜDS Sosyal Bilimler, Doç. Dr. Kenan Ören, Ankira Yayınları, Ankara,2006
4 Zamanlar: Geçmişte Başlayıp Etkisi Devam Eden Zaman, Miş’li Geçmiş Zaman
  Ön Hazırlık: KPDS-ÜDS Temel Hazırlık, Doç Dr Kenan Ören, Pelikan Yayınları, 7.Baskı, Ankara, 2009, İngilizce ÜDS Sosyal Bilimler, Doç. Dr. Kenan Ören, Ankira Yayınları, Ankara,2006
5 Zamanlar: Gelecek Zamanlar,
  Ön Hazırlık: KPDS-ÜDS Temel Hazırlık, Doç Dr Kenan Ören, Pelikan Yayınları, 7.Baskı, Ankara, 2009, İngilizce ÜDS Sosyal Bilimler, Doç. Dr. Kenan Ören, Ankira Yayınları, Ankara,2006
6 Modal Yardımcı Fiiler
  Ön Hazırlık: KPDS-ÜDS Temel Hazırlık, Doç Dr Kenan Ören, Pelikan Yayınları, 7.Baskı, Ankara, 2009, İngilizce ÜDS Sosyal Bilimler, Doç. Dr. Kenan Ören, Ankira Yayınları, Ankara,2006
7 Bileşik Cümle
  Ön Hazırlık: KPDS-ÜDS Temel Hazırlık, Doç Dr Kenan Ören, Pelikan Yayınları, 7.Baskı, Ankara, 2009, İngilizce ÜDS Sosyal Bilimler, Doç. Dr. Kenan Ören, Ankira Yayınları, Ankara,2006
8 Karmaşık Cümle: İsim Cümleciği
  Ön Hazırlık: KPDS-ÜDS Temel Hazırlık, Doç Dr Kenan Ören, Pelikan Yayınları, 7.Baskı, Ankara, 2009, İngilizce ÜDS Sosyal Bilimler, Doç. Dr. Kenan Ören, Ankira Yayınları, Ankara,2006
9 Karmaşık Cümle: Sıfat Cümleciği
  Ön Hazırlık: KPDS-ÜDS Temel Hazırlık, Doç Dr Kenan Ören, Pelikan Yayınları, 7.Baskı, Ankara, 2009, İngilizce ÜDS Sosyal Bilimler, Doç. Dr. Kenan Ören, Ankira Yayınları, Ankara,2006
10 Karmaşık Cümle: Zarf Cümleciği
  Ön Hazırlık: KPDS-ÜDS Temel Hazırlık, Doç Dr Kenan Ören, Pelikan Yayınları, 7.Baskı, Ankara, 2009, İngilizce ÜDS Sosyal Bilimler, Doç. Dr. Kenan Ören, Ankira Yayınları, Ankara,2006
11 Devrik Cümle
  Ön Hazırlık: KPDS-ÜDS Temel Hazırlık, Doç Dr Kenan Ören, Pelikan Yayınları, 7.Baskı, Ankara, 2009, İngilizce ÜDS Sosyal Bilimler, Doç. Dr. Kenan Ören, Ankira Yayınları, Ankara,2006
12 Ettirgen Cümle
  Ön Hazırlık: KPDS-ÜDS Temel Hazırlık, Doç Dr Kenan Ören, Pelikan Yayınları, 7.Baskı, Ankara, 2009, İngilizce ÜDS Sosyal Bilimler, Doç. Dr. Kenan Ören, Ankira Yayınları, Ankara,2006
13 Vurgu Cümlesi
  Ön Hazırlık: KPDS-ÜDS Temel Hazırlık, Doç Dr Kenan Ören, Pelikan Yayınları, 7.Baskı, Ankara, 2009, İngilizce ÜDS Sosyal Bilimler, Doç. Dr. Kenan Ören, Ankira Yayınları, Ankara,2006
14 Genel Değerlendirme
  Ön Hazırlık: KPDS-ÜDS Temel Hazırlık, Doç Dr Kenan Ören, Pelikan Yayınları, 7.Baskı, Ankara, 2009, İngilizce ÜDS Sosyal Bilimler, Doç. Dr. Kenan Ören, Ankira Yayınları, Ankara,2006
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak. 2
2 Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek. 3
3 Planlama ve zaman yönetimini kazanmak. 1
4 Sosyal Politika, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik gibi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile ilgili alanlarda bilgilere sahip olmak. 1
5 Ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine akıcı bir şekilde sahip olmak. 3
6 En az bir yabancı dili (İngilizce) kullanabilme yeteneğine sahip olmak. 5
7 Bilgisayar kullanabilme becerilerine sahip olmak. 2
8 Farklı kaynaklardan bilgi yönetimi ve analizi becerilerini elde edebilme yeteneği. 2
9 Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, kişiler arası ilişki becerilerine, liderlik becerilerine sahip olmak. 2
10 Uluslararası bazda çalışma yeteneği. 4
11 Diğer ülkelerin kültürlerini ve geleneklerini anlamak. 2
12 Girişimci ruhuna sahip olmak. 3
13 Etik değerlere sahip olmak. 1
14 Etkili iletişim teknikleri ve mülakat becerilerine katkı sağlamak. 3
15 Mesleki Sunum Tekniklerinin gelişimine katkıda bulunmak. 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 40
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 161    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu KPDS-ÜDS Temel Hazırlık, Doç Dr Kenan Ören, Pelikan Yayınları, 7.Baskı, Ankara, 2009, İngilizce ÜDS Sosyal Bilimler, Doç. Dr. Kenan Ören, Ankira Yayınları, Ankara,2006
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)