Ders Adı Sosyal Refah ve Sosyal Hizmetler
Ders Kodu CEK-377
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Adem EFE
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Kişilerin ve grupların verim yeteneklerini tam olarak geliştirebilmeleri; aileleri ile toplumlarının ihtiyaçlarını karşılayarak refaha ulaştırabilmeleri için doyurucu bir hayat ve sağlık standartlarına ulaşmaları, aynı zamanda kişisel ve sosyal ilişkilerini dengeli olarak devam ettirmelerini sağlamak amacı ile sosyal hizmetlerin ve sosyal kurumların organize edilmiş bir sistemidir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kişilerin ve grupların verim yeteneklerini tam olarak geliştirebilmeleri; aileleri ile toplumlarının ihtiyaçlarını karşılayarak refaha ulaştırabilmeleri için doyurucu bir hayat ve sağlık standartlarına ulaşmaları, aynı zamanda kişisel ve sosyal ilişkilerini dengeli olarak devam ettirmelerini sağlamak amacı ile sosyal hizmetlerin ve sosyal kurumların organize edilmiş bir sistemidir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Nakdi faydalar (Sosyal sigorta ve katkı gerektirmeyen (primsiz) faydalar olarak iki temel unsurdan oluşur.Örn:sosyal yardımlar. 2) Ayni faydalar (eğitim, tıbbi bakım ve genel olarak düşkünlerin ruhsal ve fiziksel açıdan sağlıklı olmayan kişilerin bakımı ile korunmaya muhtaç çocukların bakımını kapsayan geniş bir faaliyet alanını kapsar)
Dersin Amacı 1) Nakdi faydalar (Sosyal sigorta ve katkı gerektirmeyen (primsiz) faydalar olarak iki temel unsurdan oluşur.Örn:sosyal yardımlar. 2) Ayni faydalar (eğitim, tıbbi bakım ve genel olarak düşkünlerin ruhsal ve fiziksel açıdan sağlıklı olmayan kişilerin bakımı ile korunmaya muhtaç çocukların bakımını kapsayan geniş bir faaliyet alanını kapsar)
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak. 0
2 Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek. 0
3 Planlama ve zaman yönetimini kazanmak. 0
4 Sosyal Politika, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik gibi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile ilgili alanlarda bilgilere sahip olmak. 0
5 Ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine akıcı bir şekilde sahip olmak. 0
6 En az bir yabancı dili (İngilizce) kullanabilme yeteneğine sahip olmak. 0
7 Bilgisayar kullanabilme becerilerine sahip olmak. 0
8 Farklı kaynaklardan bilgi yönetimi ve analizi becerilerini elde edebilme yeteneği. 0
9 Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, kişiler arası ilişki becerilerine, liderlik becerilerine sahip olmak. 0
10 Uluslararası bazda çalışma yeteneği. 0
11 Diğer ülkelerin kültürlerini ve geleneklerini anlamak. 0
12 Girişimci ruhuna sahip olmak. 0
13 Etik değerlere sahip olmak. 0
14 Etkili iletişim teknikleri ve mülakat becerilerine katkı sağlamak. 0
15 Mesleki Sunum Tekniklerinin gelişimine katkıda bulunmak. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 161    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)