Ders Adı Emek Tarihi
Ders Kodu CEK-380
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Emek Tarihinde dönüşümleri oluşturan sosyal, politik ve ekonomik nedenleri kavrar ve tartışır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği ı. hafta Türkiye Emek Tarihine Giriş II. Hafta Osmanlı Dönemimde Emek ve Sosyal Politika III. Hafta Endüstriyel Üretimin İlk Ocakları: Zonguldak Madenleri IV. Hafta Cumhuriyetin İlk Yıllarında Çalışma İlişkileri: 1920’li Yıllar V. Hafta Türkiye’de Çalışma İlişkiler: 1930 ve 1940’lı Yıllar VI. Hafta Türkiye Emek Tarihini Edebiyattan Bakarak Anlamak VII. Hafta Türkiye’de Çalışma İlişkiler: Demokrat Parti Dönemi 1950’li Yıllar VIII.Hafta Ara Sınav IX. Hafta 1950’lerde Tarımda Yeninden Yapılanma ve Emek Göçü X. Hafta Türkiye’de Çalışma İlişkileri: 1960’lı Planlı Kalkınma Dönemi XI. Hafta Türkiye’de Çalışma İlişkileri: 1970’li Endüstriyel Gelişme ve Emek Hareketi XII. Hafta Türkiye’de Çalışma İlişkileri: 1980 ve 1990’lı Yıllar-Sürekli Kriz XIII.Hafta Türkiye’de Çalışma İlişkileri: 2000’li Yıllar Neoliberalin Yeniden İnşası XIV.Hafta Türkiye’de Güvencesiz Çalışma ve Tuzla Tersaneleri Örneği XV. Hafta Türkiye’de Güvencesiz Çalışma ve Tekstilde Kadın Emeği Örneği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri -
Dersin Amacı Türkiye Emek tarihini tarihsel bir perspektiften incelemek; Türkiye’de emek tarihinin temel dönüşüm nedenlerinin analizini yapmak; farklı tarihsel periyotlarda çıkan emek kontrol ve sosyal hareketlerini ve günümüzde emeğin temel biçimi olan güvencesiz çalışma örneklerini bu tarihsel perspektiften irdelemek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak. 0
2 Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek. 0
3 Planlama ve zaman yönetimini kazanmak. 0
4 Sosyal Politika, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik gibi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile ilgili alanlarda bilgilere sahip olmak. 0
5 Ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine akıcı bir şekilde sahip olmak. 0
6 En az bir yabancı dili (İngilizce) kullanabilme yeteneğine sahip olmak. 0
7 Bilgisayar kullanabilme becerilerine sahip olmak. 0
8 Farklı kaynaklardan bilgi yönetimi ve analizi becerilerini elde edebilme yeteneği. 0
9 Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, kişiler arası ilişki becerilerine, liderlik becerilerine sahip olmak. 0
10 Uluslararası bazda çalışma yeteneği. 0
11 Diğer ülkelerin kültürlerini ve geleneklerini anlamak. 0
12 Girişimci ruhuna sahip olmak. 0
13 Etik değerlere sahip olmak. 0
14 Etkili iletişim teknikleri ve mülakat becerilerine katkı sağlamak. 0
15 Mesleki Sunum Tekniklerinin gelişimine katkıda bulunmak. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 161    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)