Ders Adı Sosyal Güvenlik Hukuku
Ders Kodu CEK-463
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Ali Kemal NURDOĞAn
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. sosyal güvenlik hukukuna ilişkin temel kavramları öğrenebilirler. 2. sosyal güvenlik hukukuna dair hukuku ihtilafları ifade edebilirler. 3. mevcut sosyal güvenlik uyuşmazlıklarına hukuki kural ve ilkeleri uygulayabilirler. 4. işyerinde çıkabilecek sosyal güvenlik hukuku kaynaklı sorunları çözebilirler.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Sosyal güvenlik hukuku, yasal kaynakları,sosyal güvenlik hakkı ve Türk Anayasasında sosyal güvenlik, sosyal güvenlik tarihi, hukuk , sosyal sigorta tarihi, sosyal sigorta sisteminin kurumsal yapısının yasal dayanağı
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1.sosyal güvenlik hukukuna ilişkin temel kavramları öğretmek 2.sosyal güvenlik hukukuna dair hukuku ihtilafları ifade edebilmek 3.mevcut sosyal güvenlik uyuşmazlıklarına hukuki kural ve ilkeleri uygulayabilmek 4.işyerinde çıkabilecek sosyal güvenlik hukuku kaynaklı sorunları çözebilmek
Dersin Amacı Sosyal güvenlik hukuku konusu sosyal güvenlik sisteminin işleyişine esas hukuki mevzuattır. Bu mevzuat primli sistem (sosyal sigortalar hukuku ) ve primsiz sistem (sosyal yardım ve sosyal hizmetler hukuku) adı altında iki bölümde ele alınır. Türk sosyal güvenlik sistemi ve bu sistem içinde sağlanan sosyal güvenlik yardımları, yardım alma şartları hakkında bilgi vermek; sistemin hukuki yönünü aktarmaktır
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Kavramsal Çerçeve
  Ön Hazırlık: Hüseyin Akyıldız,Sosyal Güvenlik Reformuyla Ulaştığı Son Şekliyle Sosyal Güvenlik Hukuku, Alter Yayıncılık, Ankara, 2009
2 Sosyal güvenliğin tarihsel gelişimi, sosyal güvenlik hukukunun kaynakları
  Ön Hazırlık: Hüseyin Akyıldız,Sosyal Güvenlik Reformuyla Ulaştığı Son Şekliyle Sosyal Güvenlik Hukuku, Alter Yayıncılık, Ankara, 2009
3 Sosyal güvenlik yöntemleri, Türkiye’de sosyal güvenlik reformunun nedenleri
  Ön Hazırlık: Hüseyin Akyıldız,Sosyal Güvenlik Reformuyla Ulaştığı Son Şekliyle Sosyal Güvenlik Hukuku, Alter Yayıncılık, Ankara, 2009
4 Primli sosyal güvenlik sisteminde 4/1-a kapsamında sigortalı olanların tabi oldukları kısa vadeli sigorta kollarında iş kazası ve meslek hastalığı
  Ön Hazırlık: Hüseyin Akyıldız,Sosyal Güvenlik Reformuyla Ulaştığı Son Şekliyle Sosyal Güvenlik Hukuku, Alter Yayıncılık, Ankara, 2009
5 Primli sosyal güvenlik sisteminde 4/1-a kapsamında sigortalı olanların tabi oldukları kısa vadeli sigorta kollarında hastalık ve analık hali
  Ön Hazırlık: Hüseyin Akyıldız,Sosyal Güvenlik Reformuyla Ulaştığı Son Şekliyle Sosyal Güvenlik Hukuku, Alter Yayıncılık, Ankara, 2009
6 Primli sosyal güvenlik sisteminde 4/1-a kapsamında sigortalı olanların tabi oldukları uzun vadeli sigorta kollarında malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası
  Ön Hazırlık: Hüseyin Akyıldız,Sosyal Güvenlik Reformuyla Ulaştığı Son Şekliyle Sosyal Güvenlik Hukuku, Alter Yayıncılık, Ankara, 2009
7 Primli sosyal güvenlik sisteminde 4/1-b kapsamında sigortalı olanların tabi oldukları kısa vadeli sigorta kollarında iş kazası ve meslek hastalığı
  Ön Hazırlık: Hüseyin Akyıldız,Sosyal Güvenlik Reformuyla Ulaştığı Son Şekliyle Sosyal Güvenlik Hukuku, Alter Yayıncılık, Ankara, 2009
8 Primli sosyal güvenlik sisteminde 4/1-b kapsamında sigortalı olanların tabi oldukları kısa vadeli sigorta kollarında hastalık ve analık sigortası
  Ön Hazırlık: Hüseyin Akyıldız,Sosyal Güvenlik Reformuyla Ulaştığı Son Şekliyle Sosyal Güvenlik Hukuku, Alter Yayıncılık, Ankara, 2009
9 ARA SINAV
10 Primli sosyal güvenlik sisteminde 4/1-b kapsamında sigortalı olanların tabi oldukları uzun vadeli sigorta kollarında malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası
  Ön Hazırlık: Hüseyin Akyıldız,Sosyal Güvenlik Reformuyla Ulaştığı Son Şekliyle Sosyal Güvenlik Hukuku, Alter Yayıncılık, Ankara, 2009
11 Primli sosyal güvenlik sisteminde 4/1-c kapsamında sigortalı olanların tabi oldukları uzun vadeli sigorta kollarında malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası
  Ön Hazırlık: Hüseyin Akyıldız,Sosyal Güvenlik Reformuyla Ulaştığı Son Şekliyle Sosyal Güvenlik Hukuku, Alter Yayıncılık, Ankara, 2009
12 Genel sağlık sigortası
  Ön Hazırlık: Hüseyin Akyıldız,Sosyal Güvenlik Reformuyla Ulaştığı Son Şekliyle Sosyal Güvenlik Hukuku, Alter Yayıncılık, Ankara, 2009
13 İşsizlik sigortası
  Ön Hazırlık: Hüseyin Akyıldız,Sosyal Güvenlik Reformuyla Ulaştığı Son Şekliyle Sosyal Güvenlik Hukuku, Alter Yayıncılık, Ankara, 2009
14 Primsiz sosyal güvenlik sistemi
  Ön Hazırlık: Hüseyin Akyıldız,Sosyal Güvenlik Reformuyla Ulaştığı Son Şekliyle Sosyal Güvenlik Hukuku, Alter Yayıncılık, Ankara, 2009
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak. 5
2 Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek. 3
3 Planlama ve zaman yönetimini kazanmak. 3
4 Sosyal Politika, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik gibi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile ilgili alanlarda bilgilere sahip olmak. 5
5 Ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine akıcı bir şekilde sahip olmak. 3
6 En az bir yabancı dili (İngilizce) kullanabilme yeteneğine sahip olmak. 2
7 Bilgisayar kullanabilme becerilerine sahip olmak. 2
8 Farklı kaynaklardan bilgi yönetimi ve analizi becerilerini elde edebilme yeteneği. 4
9 Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, kişiler arası ilişki becerilerine, liderlik becerilerine sahip olmak. 4
10 Uluslararası bazda çalışma yeteneği. 3
11 Diğer ülkelerin kültürlerini ve geleneklerini anlamak. 3
12 Girişimci ruhuna sahip olmak. 2
13 Etik değerlere sahip olmak. 5
14 Etkili iletişim teknikleri ve mülakat becerilerine katkı sağlamak. 3
15 Mesleki Sunum Tekniklerinin gelişimine katkıda bulunmak. 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 40
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 161    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Hüseyin Akyıldız,Sosyal Güvenlik Reformuyla Ulaştığı Son Şekliyle Sosyal Güvenlik Hukuku, Alter Yayıncılık, Ankara, 2009
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)