Ders Adı Toplu Pazarlık Ekonomisi
Ders Kodu CEK-465
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Kenan ÖREN
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Sendikacılık ve toplu pazarlık kavramının öğrenilmesi Grev modellerinin öğrenilmesi Sendikaların ekonomik etkilerinin öğrenilmesi Sendikaların yapısal değişimlerinin öğrenilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Sendikacılık ve toplu pazarlık kavramı Grev modelleri Sendikaların ekonomik etkileri Sendikaların yapısal değişimleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Sendikacılık ve toplu pazarlık kavramının öğrenmek Grev modellerinin öğrenmek Sendikaların ekonomik etkilerinin öğrenmek Sendikaların yapısal değişimlerinin öğrenmek
Dersin Amacı Toplu pazarlığın ne olduğunun öğrenilmesi Türkiye’de ve dünyada toplu pazarlık uygulamaları
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Sendikacılık kavramı
  Ön Hazırlık: Yusuf Balcı,“Sendikacılık ve Toplu Pazarlık Ekonomisi”, Alfa Yayıncılık,1999
2 Sendikalaşmayı belirleyen faktörler
  Ön Hazırlık: Yusuf Balcı,“Sendikacılık ve Toplu Pazarlık Ekonomisi”, Alfa Yayıncılık,1999
3 Sendikaların ücretlere ve istihdama etkileri
  Ön Hazırlık: Yusuf Balcı,“Sendikacılık ve Toplu Pazarlık Ekonomisi”, Alfa Yayıncılık,1999
4 Sendikaların fayda fonksiyonları
  Ön Hazırlık: Yusuf Balcı,“Sendikacılık ve Toplu Pazarlık Ekonomisi”, Alfa Yayıncılık,1999
5 Sendikalar ve verimlilik
  Ön Hazırlık: Yusuf Balcı,“Sendikacılık ve Toplu Pazarlık Ekonomisi”, Alfa Yayıncılık,1999
6 Sendikalar ve iktisat politikaları
  Ön Hazırlık: Yusuf Balcı,“Sendikacılık ve Toplu Pazarlık Ekonomisi”, Alfa Yayıncılık,1999
7 Sendikalar ve siyaset
  Ön Hazırlık: Yusuf Balcı,“Sendikacılık ve Toplu Pazarlık Ekonomisi”, Alfa Yayıncılık,1999
8 Sendikaların geleceği
  Ön Hazırlık: Yusuf Balcı,“Sendikacılık ve Toplu Pazarlık Ekonomisi”, Alfa Yayıncılık,1999
9 Toplu pazarlık kavramı
  Ön Hazırlık: Yusuf Balcı,“Sendikacılık ve Toplu Pazarlık Ekonomisi”, Alfa Yayıncılık,1999
10 Toplu pazarlık modelleri
  Ön Hazırlık: Yusuf Balcı,“Sendikacılık ve Toplu Pazarlık Ekonomisi”, Alfa Yayıncılık,1999
11 Toplu pazarlık ve grev modelleri
  Ön Hazırlık: Yusuf Balcı,“Sendikacılık ve Toplu Pazarlık Ekonomisi”, Alfa Yayıncılık,1999
12 Dünyada sendikacılık
  Ön Hazırlık: Yusuf Balcı,“Sendikacılık ve Toplu Pazarlık Ekonomisi”, Alfa Yayıncılık,1999
13 Dünyada toplu pazarlık
  Ön Hazırlık: Yusuf Balcı,“Sendikacılık ve Toplu Pazarlık Ekonomisi”, Alfa Yayıncılık,1999
14 Türkiye ve dünyada toplu pazarlığın karşılaştırılması
  Ön Hazırlık: Yusuf Balcı,“Sendikacılık ve Toplu Pazarlık Ekonomisi”, Alfa Yayıncılık,1999
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak. 5
2 Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek. 4
3 Planlama ve zaman yönetimini kazanmak. 0
4 Sosyal Politika, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik gibi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile ilgili alanlarda bilgilere sahip olmak. 5
5 Ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine akıcı bir şekilde sahip olmak. 0
6 En az bir yabancı dili (İngilizce) kullanabilme yeteneğine sahip olmak. 0
7 Bilgisayar kullanabilme becerilerine sahip olmak. 0
8 Farklı kaynaklardan bilgi yönetimi ve analizi becerilerini elde edebilme yeteneği. 0
9 Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, kişiler arası ilişki becerilerine, liderlik becerilerine sahip olmak. 3
10 Uluslararası bazda çalışma yeteneği. 4
11 Diğer ülkelerin kültürlerini ve geleneklerini anlamak. 3
12 Girişimci ruhuna sahip olmak. 2
13 Etik değerlere sahip olmak. 4
14 Etkili iletişim teknikleri ve mülakat becerilerine katkı sağlamak. 3
15 Mesleki Sunum Tekniklerinin gelişimine katkıda bulunmak. 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 6
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 156    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Yusuf Balcı,“Sendikacılık ve Toplu Pazarlık Ekonomisi”, Alfa Yayıncılık,1999 Toker Dereli,”Sosyo-psikolojik açıdan endüstriyel ilişkiler sistemimizin genel değerlendirilmesi ve diğer ülkelerdeki yeni yaklaşımlar” ORHİM,yayın no:2 ,İstanbul,1986
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)