Ders Adı İş Sağlığı ve İş Güvenliği
Ders Kodu CEK-466
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Dr. Murat Yusuf UÇAN
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları -Türk İş Hukuku’nda İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramlarının Kavramsal Çerçevesi ve Amacı öğrenebilirler. -İş Sağlığı ve Güvenliğinin örgütsel yapısı, teftiş türleri ve teftişin şekli ve sonuçları öğrenilebilir.. -İş sağlığı ve Güvenliğin ilişkin ihlallerin varlığı halinde ihlali engelleme ve ihlalin yaptırımları öğrenilebilir - İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulamanın önemi ve uygulama biçimleri öğrenilebilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İş Sağlığı ve Güvenliği’nin amacını, organizasyon şemasını, teftiş türlerini, usulünü, teftişte incelenecek hususları, teftiş sonuçlarını, güvenlik önlemlerini öğrenciye öğretmektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1)Türk İş Hukuku’nda İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramlarının Kavramsal Çerçevesi ve Amacı öğrenmek 2)İş Sağlığı ve Güvenliğinin örgütsel yapısı, teftiş türleri ve teftişin şekli ve sonuçları öğrenmek 3)İş sağlığı ve Güvenliğin ilişkin ihlallerin varlığı halinde ihlali engelleme ve ihlalin yaptırımları öğrenmek 4)İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulamanın önemi ve uygulama biçimleri öğrenmek
Dersin Amacı İş Sağlığı ve Güvenliği’nin amacını, organizasyon şemasını, teftiş türlerini, usulünü, teftişte incelenecek hususları, teftiş sonuçlarını, güvenlik önlemlerini öğrenciye öğretmektir.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Kavramsal Çerçeve
  Ön Hazırlık: Fuat BAYRAM, Türk İş Hukuku’nda İş Sağlığı ve Güvenliği, Beta Yayınları, İstanbul 2008. İlknur KILKIŞ, İş Sağlığı ve Güvenliği,Güncellenmiş 2. Baskı,Dora Yay.,Bursa,2016; Murat DEMİRCİOĞLU ve Hasan Ali KAPLAN, Sorularla İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku,Bata Yay. İstanbul, 2016.
2 İş Sağlığı ve Güvenliğinin tarihsel gelişimi, amacı ve hukuksal kaynakları
  Ön Hazırlık: Fuat BAYRAM, Türk İş Hukuku’nda İş Sağlığı ve Güvenliği, Beta Yayınları, İstanbul 2008.
3 İş sağlığı ve güvenliği teftişi, teftiş türleri
  Ön Hazırlık: Fuat BAYRAM, Türk İş Hukuku’nda İş Sağlığı ve Güvenliği, Beta Yayınları, İstanbul 2008.
4 Teftişte uyulacak esaslar
  Ön Hazırlık: Fuat BAYRAM, Türk İş Hukuku’nda İş Sağlığı ve Güvenliği, Beta Yayınları, İstanbul 2008.
5 Teftişte İncelenecek konular
  Ön Hazırlık: Fuat BAYRAM, Türk İş Hukuku’nda İş Sağlığı ve Güvenliği, Beta Yayınları, İstanbul 2008.
6 İşçi, İşveren, İşyeri, Alt İşveren
  Ön Hazırlık: Fuat BAYRAM, Türk İş Hukuku’nda İş Sağlığı ve Güvenliği, Beta Yayınları, İstanbul 2008.
7 Kadın ve Çocuk İşçiler, Gece Çalışması
  Ön Hazırlık: Fuat BAYRAM, Türk İş Hukuku’nda İş Sağlığı ve Güvenliği, Beta Yayınları, İstanbul 2008.
8 Genel Önleme ve Koruma Uygulamaları
  Ön Hazırlık: Fuat BAYRAM, Türk İş Hukuku’nda İş Sağlığı ve Güvenliği, Beta Yayınları, İstanbul 2008.
9 ARA SINAV
  Ön Hazırlık: -
10 Özel Güvenlik ve Sağlık Tedbirleri
  Ön Hazırlık: Fuat BAYRAM, Türk İş Hukuku’nda İş Sağlığı ve Güvenliği, Beta Yayınları, İstanbul 2008.
11 İş Kazası ve Meslek Hastalıkları İncelemesi
  Ön Hazırlık: Fuat BAYRAM, Türk İş Hukuku’nda İş Sağlığı ve Güvenliği, Beta Yayınları, İstanbul 2008.
12 Denetim Sonuçları
  Ön Hazırlık: Fuat BAYRAM, Türk İş Hukuku’nda İş Sağlığı ve Güvenliği, Beta Yayınları, İstanbul 2008.
13 Sonuçlar
  Ön Hazırlık: Fuat BAYRAM, Türk İş Hukuku’nda İş Sağlığı ve Güvenliği, Beta Yayınları, İstanbul 2008.
14 Uygulamalı Ders
  Ön Hazırlık: Fuat BAYRAM, Türk İş Hukuku’nda İş Sağlığı ve Güvenliği, Beta Yayınları, İstanbul 2008.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak. 4
2 Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek. 3
3 Planlama ve zaman yönetimini kazanmak. 3
4 Sosyal Politika, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik gibi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile ilgili alanlarda bilgilere sahip olmak. 5
5 Ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine akıcı bir şekilde sahip olmak. 3
6 En az bir yabancı dili (İngilizce) kullanabilme yeteneğine sahip olmak. 3
7 Bilgisayar kullanabilme becerilerine sahip olmak. 1
8 Farklı kaynaklardan bilgi yönetimi ve analizi becerilerini elde edebilme yeteneği. 4
9 Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, kişiler arası ilişki becerilerine, liderlik becerilerine sahip olmak. 3
10 Uluslararası bazda çalışma yeteneği. 3
11 Diğer ülkelerin kültürlerini ve geleneklerini anlamak. 2
12 Girişimci ruhuna sahip olmak. 1
13 Etik değerlere sahip olmak. 5
14 Etkili iletişim teknikleri ve mülakat becerilerine katkı sağlamak. 3
15 Mesleki Sunum Tekniklerinin gelişimine katkıda bulunmak. 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 40
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 151    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Fuat BAYRAM, Türk İş Hukuku’nda İş Sağlığı ve Güvenliği, Beta Yayınları, İstanbul 2008
Diğer Kaynaklar -İlknur KILKIŞ, İş Sağlığı ve Güvenliği,Güncellenmiş 2. Baskı,Dora Yay.,Bursa,2016; Murat DEMİRCİOĞLU ve Hasan Ali KAPLAN, Sorularla İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku,Bata Yay. İstanbul, 2016.
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)