Ders Adı İş Etüdü
Ders Kodu CEK-469
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Ali Kemal NURDOĞAN
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Çalışan insan ile çalışma çevresi arasındaki ilişkiyi yorumlar 2. Fiziksel ve zihinsel verimliliği artırmada insancıl çalışma koşullarının etkisini açıklar 3. Endüstriyel işletmelerde iş akış analizi ile iş ve zaman etütlerini gerçekleştirir 4. REFA formlarını kullanarak İş etüdü yapar 5. Sipariş süresini hesaplar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İş etüdünün temel kavramları, İş Sistemi, Metot Etüdü, İş akış analizi, veri belirleme teknikleri, Sipariş zamanının hesaplanması, REFA standart zaman ölçümü
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İş etüdü ile ilgili temel kavramların farkındalığını sağlamak.
Dersin Amacı İşletmelerde uygulanan İş-Zaman etüdü ve metot geliştirme araçları hakkında farkındalığını sağlamak, sipariş zamanını hesaplayabilmek ve REFA zaman etüdü formlarını kullanarak standart zamanı belirleyebilmek.
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 İş – İş Etüdü- Ergonomi kavramları
  Ön Hazırlık: Kurt ve Dağdeviren, 2003
2 İş akış organizasyonu- iş zaman planı hazırlama
  Ön Hazırlık: Kurt ve Dağdeviren, 2003
3 İş sistemi, sistem elemanları
  Ön Hazırlık: Kurt ve Dağdeviren, 2003
4 Organizasyonel açıdan iş yapılandırma prensipleri.
  Ön Hazırlık: Kurt ve Dağdeviren, 2003
5 Metot Etüdü- problem belirleme teknikleri: İstatistik araçlar
  Ön Hazırlık: Kurt ve Dağdeviren, 2003
6 Pareto analizi, sebep-sonuç diyagramı, İş akış analizi.
  Ön Hazırlık: Kurt ve Dağdeviren, 2003
7 Mevcut yöntemin geliştirilmesi
  Ön Hazırlık: Kurt ve Dağdeviren, 2003
8 Mikrohareket etüdü
  Ön Hazırlık: Kurt ve Dağdeviren, 2003
9 İnsana ait verim gücü ve değişimi.
  Ön Hazırlık: Kurt ve Dağdeviren, 2003
10 REFA Standart Zaman Ölçümü Programı
  Ön Hazırlık: Kurt ve Dağdeviren, 2003
11 Zaman belirleme aletleri ve formları
  Ön Hazırlık: Kurt ve Dağdeviren, 2003
12 Sipariş süresi hesapları
  Ön Hazırlık: Kurt ve Dağdeviren, 2003
13 Fabrika gezisi
14 Zaman Ölçümünün Uygulanması ve Değerlendirilmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak. 5
2 Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek. 5
3 Planlama ve zaman yönetimini kazanmak. 5
4 Sosyal Politika, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik gibi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile ilgili alanlarda bilgilere sahip olmak. 2
5 Ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine akıcı bir şekilde sahip olmak. 4
6 En az bir yabancı dili (İngilizce) kullanabilme yeteneğine sahip olmak. 1
7 Bilgisayar kullanabilme becerilerine sahip olmak. 4
8 Farklı kaynaklardan bilgi yönetimi ve analizi becerilerini elde edebilme yeteneği. 5
9 Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, kişiler arası ilişki becerilerine, liderlik becerilerine sahip olmak. 4
10 Uluslararası bazda çalışma yeteneği. 1
11 Diğer ülkelerin kültürlerini ve geleneklerini anlamak. 1
12 Girişimci ruhuna sahip olmak. 3
13 Etik değerlere sahip olmak. 3
14 Etkili iletişim teknikleri ve mülakat becerilerine katkı sağlamak. 3
15 Mesleki Sunum Tekniklerinin gelişimine katkıda bulunmak. 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 1 10
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 40 40
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 173    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu 1- Kurt M., Dağdeviren M., 2003. İş Etüdü , Gazi Kitabevi, Ankara 2- Groover, M. P. (2007). Work Systems: The Methods, Measurement & Management of Work, Prentice Hall, ISBN 978-0-13-140650-6 3- Erkan N., 1988. Ergonomi, MPM:373, Yeniçağ Basın-Yayın Sanayi ve Tic. Ltd.Şti., Ankara
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)