Ders Adı Çalışma Yaşamında Ayrımcılık ve Sosyal Dışlanma
Ders Kodu CEK-470
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Dr.Öğr.Üyesi Ali Kemal NURDOĞAN
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Cinsiyet ve teknik açıdan farklı olan işgücünü yönetmeye ile ilgili zorluklar ve sorunları anlamak Farklı kültürler arasında iletişim sağlama yeteneği geliştirmek Farklı cinsiyet, etnik köken ve kültürden gelen insanlarla birlikte yeteneği geliştirmek Çalışma yaşamında farklıklarla ilgili yasal düzen-lemen öğrenmek ve çalışanları ve organizasyonları etkileyen güncel ve cari yasal ve sosyal sorunları anlamak Çalışma yaşamında farklılıkların yönetimi ile ilgili faktörleri anlamak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği 1 Çalışma yaşamında farklılıkların analizi 2 Stero-tipler, ön yargılar ve ayrımcılık 3 Çalışma yaşamında farklılıklara yönelik teorik yaklaşımlar 4 Çalışma Yaşamında farklılık ve ayrımcılık türleri 5 Küresel Farklılık Yönetimi Yasaları I 6 Küresel Farklılık Yönetimi Yasaları II 7 Türk Çalışma Yasalarında Ayrımcılık ilgili Dü-zenlemeleri Kapsam ve Boyutları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin amacı, çalışma yaşamında ayrımcılıkla ilgili temel teorik bilgileri vermek, ayrımcılığın ulusal ve uluslararası boyutlarını incelemek ve farklı gruplara karşı ayrımcılığı analiz etmektir.
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere çalışma yaşamında farklıkların yönetimi konusunda teorik ve pratik bilgiler öğretmeyi ve çalışma yaşamında farklık konseptini anlamayı, ayrımcılığı azatlamayı amaçlamaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin tanımı, ders işleme yöntem ve teknikleri
2 Sosyal Dışlanma Kavramı
3 Yoksulluk ve Sosyal Dışlanmanın Boyutları
4 Dezavantajlı Gruplar ve Sosyal Dışlanma
5 Çalışma Yaşamında Ayrımcılık
6 İşgücü Piyasasında Ayrımcılığın Kaynakları
7 Avrupa ve Türkiye’de ayrımcılık Yasağı
8 Eşitlik İlkesi ve Pozitif Ayrımcılık
9 ara sınav..
10 Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği
11 İşgücü Piyasasında Kadın İşgücüne Yönelik Cinsiyet Ayrımcılığı
12 İşgücü Piyasasında Engelli İşgücüne Yönelik Ayrımcılık
13 Çalışma Yaşamında Etnik Ayrımcılık
14 Cam Tavan Sendromu
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak. 0
2 Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek. 0
3 Planlama ve zaman yönetimini kazanmak. 0
4 Sosyal Politika, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik gibi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile ilgili alanlarda bilgilere sahip olmak. 0
5 Ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine akıcı bir şekilde sahip olmak. 0
6 En az bir yabancı dili (İngilizce) kullanabilme yeteneğine sahip olmak. 0
7 Bilgisayar kullanabilme becerilerine sahip olmak. 0
8 Farklı kaynaklardan bilgi yönetimi ve analizi becerilerini elde edebilme yeteneği. 0
9 Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, kişiler arası ilişki becerilerine, liderlik becerilerine sahip olmak. 0
10 Uluslararası bazda çalışma yeteneği. 0
11 Diğer ülkelerin kültürlerini ve geleneklerini anlamak. 0
12 Girişimci ruhuna sahip olmak. 0
13 Etik değerlere sahip olmak. 0
14 Etkili iletişim teknikleri ve mülakat becerilerine katkı sağlamak. 0
15 Mesleki Sunum Tekniklerinin gelişimine katkıda bulunmak. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 161    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)