Ders Adı Mesleki Sunum Teknikleri
Ders Kodu CEK-472
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları -
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği 1. Sunum Teknikleri Dersine Giriş 1.1. Dersin amaç ve hedefleri 1.2. Sunum nedir 1.3. Neden etkili sunum 1.4. Sunum tanımı 1.5. Sunum türleri 1.6. Uygulama 2 2. Sunum Hazırlama Aşamaları 1 Sunum Planlanması-Amaç ve Hedefleri 2.1. Sunumun amacını belirlemek 2.2. Hedefleri belirlemek 2.3. Sunumun hedefleri, konuşmacının hedefleri, dinleyicinin hedefleri 2.4. Hedef kitlenin / dinleyicilerin profilini belirleme 2.5. Hedef kitle/dinleyiciler hakkında bilgi toplama 2.6. Hedef kitlenin/dinleyicilerin yapısı 3 3. Sunum Hazırlama Aşamaları 2 Sunum Planlanması-Kullanılacak Destek Araçları 3.1. Kullanılacak destek araçlarını belirlemek 3.2. Sözel destek araçları 3.3. Görsel destek araçları 3.4. Sunumda destek araçlarını kullanırken dikkat edilecek hususlar 4 4. Sunum Hazırlama Aşamaları 3 Sunum Planlanması-Mekan Düzenlemeleri 4.1. Sunum mekanını hazırlamak 4.2. Oturum düzeni nasıl olmalı 4.3. Küçük mekan düzenlemeleri 4.4. Orta büyüklükteki mekan düzenlemeleri 4.5. Büyük mekan düzenlemeleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin; belli bir konuda bilgiye ulaşıp derleyerek anlatım amacına uygun bir sunum hazırlama ve bunu bir toplantı organize ederek etkin bir şekilde topluluk önünde sunma becerisini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak. 0
2 Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek. 0
3 Planlama ve zaman yönetimini kazanmak. 0
4 Sosyal Politika, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik gibi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile ilgili alanlarda bilgilere sahip olmak. 0
5 Ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine akıcı bir şekilde sahip olmak. 0
6 En az bir yabancı dili (İngilizce) kullanabilme yeteneğine sahip olmak. 0
7 Bilgisayar kullanabilme becerilerine sahip olmak. 0
8 Farklı kaynaklardan bilgi yönetimi ve analizi becerilerini elde edebilme yeteneği. 0
9 Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, kişiler arası ilişki becerilerine, liderlik becerilerine sahip olmak. 0
10 Uluslararası bazda çalışma yeteneği. 0
11 Diğer ülkelerin kültürlerini ve geleneklerini anlamak. 0
12 Girişimci ruhuna sahip olmak. 0
13 Etik değerlere sahip olmak. 0
14 Etkili iletişim teknikleri ve mülakat becerilerine katkı sağlamak. 0
15 Mesleki Sunum Tekniklerinin gelişimine katkıda bulunmak. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 175    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)