Ders Adı Sosyal Sorunlar Ekonomisi
Ders Kodu CEK-474
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Prof.Dr.Kenan ÖREN
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Sosyal sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Pozitif ve negatif dışsal ekonomilerin söz konusu olduğu çevre sorunları, işsizlik, gelir dağılımı, ayrımcılık, eğitim, konut, sosyal güvenlik, sağlık gibi sorunların çözümü doğrultusunda aşağıdaki konular incelenecektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Sosyal sorunların ekonomi üzerine düşüncelerini incelemek
Dersin Amacı Sosyal sorunların ekonomi üzerine düşüncelerini incelemek
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Pozitif ve negatif dışsal ekonomilerin söz konusu olduğu Çevre Sorunları
  Ön Hazırlık: Mark Skosuen, İktisadi Düşünce Tarihi, Adres Yayınları, 2. Baskı
2 Pozitif ve negatif dışsal ekonomilerin söz konusu olduğu Çevre Sorunları
  Ön Hazırlık: Mark Skosuen, İktisadi Düşünce Tarihi, Adres Yayınları, 2. Baskı
3 Pozitif ve Negatif Dışsallığı Olan Mal ve Hizmetlerin Temel Özellikleri
  Ön Hazırlık: Mark Skosuen, İktisadi Düşünce Tarihi, Adres Yayınları, 2. Baskı
4 Pozitif ve Negatif Dışsallığı Olan Mal ve Hizmetlerin Temel Özellikleri
  Ön Hazırlık: Mark Skosuen, İktisadi Düşünce Tarihi, Adres Yayınları, 2. Baskı
5 Tam Kamu ve Tam Piyasa Mal ve Hizmetlerinden Farklılıkları
  Ön Hazırlık: Mark Skosuen, İktisadi Düşünce Tarihi, Adres Yayınları, 2. Baskı
6 Tam Kamu ve Tam Piyasa Mal ve Hizmetlerinden Farklılıkları
  Ön Hazırlık: Mark Skosuen, İktisadi Düşünce Tarihi, Adres Yayınları, 2. Baskı
7 Piyasa Mekanizmasının Adı Geçen Sorunları
  Ön Hazırlık: Mark Skosuen, İktisadi Düşünce Tarihi, Adres Yayınları, 2. Baskı
8 Piyasa Mekanizmasının Adı Geçen Sorunları
  Ön Hazırlık: Mark Skosuen, İktisadi Düşünce Tarihi, Adres Yayınları, 2. Baskı
9 Mal ve Hizmetlerin Optimum Üretiminde Başarısızlık Nedenleri
  Ön Hazırlık: Mark Skosuen, İktisadi Düşünce Tarihi, Adres Yayınları, 2. Baskı
10 Mal ve Hizmetlerin Optimum Üretiminde Başarısızlık Nedenleri
  Ön Hazırlık: Mark Skosuen, İktisadi Düşünce Tarihi, Adres Yayınları, 2. Baskı
11 Sosyal Optimalite Doğrultusunda Piyasa Dışı Müdahale Yöntemleri
  Ön Hazırlık: Mark Skosuen, İktisadi Düşünce Tarihi, Adres Yayınları, 2. Baskı
12 Sosyal Optimalite Doğrultusunda Piyasa Dışı Müdahale Yöntemleri
  Ön Hazırlık: Mark Skosuen, İktisadi Düşünce Tarihi, Adres Yayınları, 2. Baskı
13 Müdahale Yöntemleri Arasında Tercih Sorunu
  Ön Hazırlık: Mark Skosuen, İktisadi Düşünce Tarihi, Adres Yayınları, 2. Baskı
14 Müdahale Yöntemleri Arasında Tercih Sorunu
  Ön Hazırlık: Mark Skosuen, İktisadi Düşünce Tarihi, Adres Yayınları, 2. Baskı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak. 3
2 Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek. 3
3 Planlama ve zaman yönetimini kazanmak. 2
4 Sosyal Politika, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik gibi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile ilgili alanlarda bilgilere sahip olmak. 4
5 Ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine akıcı bir şekilde sahip olmak. 3
6 En az bir yabancı dili (İngilizce) kullanabilme yeteneğine sahip olmak. 2
7 Bilgisayar kullanabilme becerilerine sahip olmak. 1
8 Farklı kaynaklardan bilgi yönetimi ve analizi becerilerini elde edebilme yeteneği. 4
9 Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, kişiler arası ilişki becerilerine, liderlik becerilerine sahip olmak. 3
10 Uluslararası bazda çalışma yeteneği. 3
11 Diğer ülkelerin kültürlerini ve geleneklerini anlamak. 3
12 Girişimci ruhuna sahip olmak. 1
13 Etik değerlere sahip olmak. 4
14 Etkili iletişim teknikleri ve mülakat becerilerine katkı sağlamak. 4
15 Mesleki Sunum Tekniklerinin gelişimine katkıda bulunmak. 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 40
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 161    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Mark Skosuen, İktisadi Düşünce Tarihi, Adres Yayınları, 2. Baskı
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)