Ders Adı Sendikalar Hukuku
Ders Kodu CEK-475
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Prof.Dr. Mustafa Öztürk
Dersin Yardımcıları Arş.Gör. Hilal Tuğçe BAYAR
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Genel olarak hukuk kavramı 2) Bireysel iş hukuku 3) Toplu iş hukuku 4) Toplu iş hukuku uygulamalarının ç.alışma hayatına etkileri 5) Tartışmalar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
- -
Dersin İçeriği In general, the trade union freedom issues will be discussed.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Genel olarak hukuk kavramı 2) Bireysel iş hukuku 3) Toplu iş hukuku 4) Toplu iş hukuku uygulamalarının ç.alışma hayatına etkileri 5) Tartışmalar
Dersin Amacı Genel olarak sendika özgürlüğü bağlamında, sendika özgürlüğü konuları ele alınacaktır
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Sendika Kavramı ve Unsurları
  Ön Hazırlık: Ömer Ekmekçi, 2019, Toplu İş Hukuku Dersleri
2 Sendika ilkeleri
  Ön Hazırlık: Ömer Ekmekçi, 2019, Toplu İş Hukuku Dersleri
3 Sendika ve konfederasyonlara üyelik
  Ön Hazırlık: Ömer Ekmekçi, 2019, Toplu İş Hukuku Dersleri
4 Güvenceler
  Ön Hazırlık: Ömer Ekmekçi, 2019, Toplu İş Hukuku Dersleri
5 Kuruluşların faaliyetleri
  Ön Hazırlık: Ömer Ekmekçi, 2019, Toplu İş Hukuku Dersleri
6 Gelir ve Giderleri
  Ön Hazırlık: Ömer Ekmekçi, 2019, Toplu İş Hukuku Dersleri
7 Sona ermeleri
  Ön Hazırlık: Ömer Ekmekçi, 2019, Toplu İş Hukuku Dersleri
8 Toplu iş sözleşmeleri
  Ön Hazırlık: Ömer Ekmekçi, 2019, Toplu İş Hukuku Dersleri
9 Toplu iş sözleşmeleri
  Ön Hazırlık: Ömer Ekmekçi, 2019, Toplu İş Hukuku Dersleri
10 Toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü
  Ön Hazırlık: Ömer Ekmekçi, 2019, Toplu İş Hukuku Dersleri
11 Toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü
  Ön Hazırlık: Ömer Ekmekçi, 2019, Toplu İş Hukuku Dersleri
12 Grev yasağı , grev ertelemesi
  Ön Hazırlık: Ömer Ekmekçi, 2019, Toplu İş Hukuku Dersleri
13 Yasa dışı grev ve lokavtın hukuki sonuçları
  Ön Hazırlık: Ömer Ekmekçi, 2019, Toplu İş Hukuku Dersleri
14 Toplu iş sözleşmesinin teşmili
  Ön Hazırlık: Ömer Ekmekçi, 2019, Toplu İş Hukuku Dersleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri biliminin temel kavramlarını açıklar. 4
2 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında karşılaşılan problemlere çözümler üretir. 5
3 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında mesleki etik ilkeleri benimser, topluma örnek olur. 5
4 İşgücü piyasası ile ilgili temel kavramları açıklar. 4
5 İşgücü piyasasında karşılaşılan problemlere yaratıcı çözümler üretir. 5
6 Çalışma yaşamı alanında güncel sorun alanlarını neden – sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir. 4
7 Sosyal Diyalog uygulamalarını ve çalışma ilişkilierini bilir. 4
8 İşçi ve işveren ilişkilerinin düzenlenmesi noktasında yaşanan sorunlara çözümler üretir. 4
9 Çalışma İlişkilerinin tarafları arasında var olan sorunlara sosyal diyalog çerçevesinde değerlendirir ve çözüm üretir. 5
10 Sosyal Politika kavramını bilir. 3
11 Dezavantajlı konumda bulunan gruplara yönelik sosyal politika teklifleri yapabilir. 4
12 İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, Toplu Sözleşme Hukuku ve İş Sağlığı Güvenliği Mevzuatını bilir. 4
13 Bilimsel araştırma yöntemlerini bilir. 3
14 Analitik ve bilimsel düşünme yeteneğine sahiptir. 3
15 Sorun analı ile ilgili verileri toplar, yorumlar ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 4
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 2 10
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 161    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Ömer Ekmekçi, 2019, Collective Labor Law Lessons Sabahattin Zaim, Çalışma ekonomisi, İstanbul, 1997 Ünal Narmanlıoğlu, İş Hukuku 2 Toplu İş İlişkileri, İzmir, 2001. Murat Şen, Karar İncelemesi-Toplu İş Sözleşmesinden Doğan Haklardan Feragat, İstanbul, 2005 A. Can Tuncay, Toplu İş Hukuku, İstanbul, 2016 Kenan Tunçomağ, ve Tankut Centel, İş Hukukunun Esasları, İstanbul, 2008. Memduh Yelekçi, Sendikalar Hukuku, Ankara, 2002 Kadir Arıcı, Sendikalar Hukuku, Ankara, 2006 Nizamettin Aktay, Sendika Hakkı, Ankara, 1993 Nizamettin Aktay, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Hukuku, Ankara, 2006 Fevzi Demir, Sorularla Toplu İş Hukuku, Ankara, 2006 Ahmet Selamoğlu, İşçi Sendikacılığının Gücündeki Değişim: Gelişim, Türk Tarih Kurumu, 1995. Metin Kutal, Grev Hakkının Uluslar arası Normları ve Türk Mevzuatının Bunlara Uyum Sorunu, İstanbul, 2008 Mahmut Kabakçı, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununa Göre Toplu Pazarlık Sürecinde Ortaya Çıkan Uyuşmazlıkların Çözüm Aracı Olarak Grev ve Lokavt, İstanbul, 2004
Diğer Kaynaklar Ömer Ekmekçi, 2019, Collective Labor Law Lessons Sabahattin Zaim, Çalışma ekonomisi, İstanbul, 1997 Ünal Narmanlıoğlu, İş Hukuku 2 Toplu İş İlişkileri, İzmir, 2001. Murat Şen, Karar İncelemesi-Toplu İş Sözleşmesinden Doğan Haklardan Feragat, İstanbul, 2005 A. Can Tuncay, Toplu İş Hukuku, İstanbul, 2016 Kenan Tunçomağ, ve Tankut Centel, İş Hukukunun Esasları, İstanbul, 2008. Memduh Yelekçi, Sendikalar Hukuku, Ankara, 2002 Kadir Arıcı, Sendikalar Hukuku, Ankara, 2006 Nizamettin Aktay, Sendika Hakkı, Ankara, 1993 Nizamettin Aktay, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Hukuku, Ankara, 2006 Fevzi Demir, Sorularla Toplu İş Hukuku, Ankara, 2006 Ahmet Selamoğlu, İşçi Sendikacılığının Gücündeki Değişim: Gelişim, Türk Tarih Kurumu, 1995. Metin Kutal, Grev Hakkının Uluslar arası Normları ve Türk Mevzuatının Bunlara Uyum Sorunu, İstanbul, 2008 Mahmut Kabakçı, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununa Göre Toplu Pazarlık Sürecinde Ortaya Çıkan Uyuşmazlıkların Çözüm Aracı Olarak Grev ve Lokavt, İstanbul, 2004
Materyal
Dökümanlar Ömer Ekmekçi, 2019, Collective Labor Law Lessons Sabahattin Zaim, Çalışma ekonomisi, İstanbul, 1997 Ünal Narmanlıoğlu, İş Hukuku 2 Toplu İş İlişkileri, İzmir, 2001. Murat Şen, Karar İncelemesi-Toplu İş Sözleşmesinden Doğan Haklardan Feragat, İstanbul, 2005 A. Can Tuncay, Toplu İş Hukuku, İstanbul, 2016 Kenan Tunçomağ, ve Tankut Centel, İş Hukukunun Esasları, İstanbul, 2008. Memduh Yelekçi, Sendikalar Hukuku, Ankara, 2002 Kadir Arıcı, Sendikalar Hukuku, Ankara, 2006 Nizamettin Aktay, Sendika Hakkı, Ankara, 1993 Nizamettin Aktay, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Hukuku, Ankara, 2006 Fevzi Demir, Sorularla Toplu İş Hukuku, Ankara, 2006 Ahmet Selamoğlu, İşçi Sendikacılığının Gücündeki Değişim: Gelişim, Türk Tarih Kurumu, 1995. Metin Kutal, Grev Hakkının Uluslar arası Normları ve Türk Mevzuatının Bunlara Uyum Sorunu, İstanbul, 2008 Mahmut Kabakçı, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununa Göre Toplu Pazarlık Sürecinde Ortaya Çıkan Uyuşmazlıkların Çözüm Aracı Olarak Grev ve Lokavt, İstanbul, 2004
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)