Ders Adı Türkiye'de Özel Sigortacılık ve Uygulamaları
Ders Kodu CEK-477
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Dr.Öğr Üyesi Murşit IŞIK
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Sigortanın tanımı ve unsurlarını ifade edebilecek Sigortanın ekonomik ve sosyal hayatta önemini ve katkılarını değerlendirebilecek Sigorta belgelerini tanıyabilecek Sigorta türlerini ayırtedebilecek Sistemde bulunan kurumları tanıyabilecek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Derste işlenecek konular arasında sigortanın tarihçesi, Türkiye’de ve Dünyada sigorta uygulamaları, sigortanın önemi, sosyal sigorta uygulamaları ile özel sigorta ilişkisi, temel sigortacılık tanımları, bilgileri, belgeleri, sigortacılıkta yönetim ve üretim organizasyonları, sektördeki ulusal ve uluslararası kurumlar ve reasürans gibi konular bulunmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu ders ile öğrencilerin risk yönetimi ve sigortacılık hakkında temel bilgileri edinmesi ve sigorta ile ilgili kavramlarla ilgili bilgilenmesi hedeflenmektedir.
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin risk yönetimi ve sigortacılık hakkında temel bilgileri edinmesi ve sigorta ile ilgili kavramlarla ilgili bilgilenmesi amaçlanmaktadır.
WorkPlacement -
Hafta Konular  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak. 0
2 Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek. 0
3 Planlama ve zaman yönetimini kazanmak. 0
4 Sosyal Politika, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik gibi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile ilgili alanlarda bilgilere sahip olmak. 0
5 Ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine akıcı bir şekilde sahip olmak. 0
6 En az bir yabancı dili (İngilizce) kullanabilme yeteneğine sahip olmak. 0
7 Bilgisayar kullanabilme becerilerine sahip olmak. 0
8 Farklı kaynaklardan bilgi yönetimi ve analizi becerilerini elde edebilme yeteneği. 0
9 Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, kişiler arası ilişki becerilerine, liderlik becerilerine sahip olmak. 0
10 Uluslararası bazda çalışma yeteneği. 0
11 Diğer ülkelerin kültürlerini ve geleneklerini anlamak. 0
12 Girişimci ruhuna sahip olmak. 0
13 Etik değerlere sahip olmak. 0
14 Etkili iletişim teknikleri ve mülakat becerilerine katkı sağlamak. 0
15 Mesleki Sunum Tekniklerinin gelişimine katkıda bulunmak. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 14 14
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 160    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)