Ders Adı Uluslararası İlişkiler
Ders Kodu UAI-560
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Yrd. Doç. Dr. Adem Ali İREN
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Uluslararası ilişkileri analiz düzeyini geliştirmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Uluslararası ilişkileri, uluslararası hukuk, uluslararası iktisal ve uluslararsı politika bağlamında ele almak.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Belli başlı Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika kavramları, dış politikanın çevresi, dış politika stratejileri, amaçları, araçları.
Dersin Amacı Uluslararası İlişkiler bölümü öğrencilerini uluslararası ilişkiler ile ilgili temel kavramları öğretmek. Uluslararası İlişkiler teorileri ile örgütler konusunda giriş aşamasında bilgilendirmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır.
Hafta Konular  
1 Dünya Politikasının Dönüşümü ve Uluslararası İlişkiler Çağı
  Ön Hazırlık: Uluslararası İlişkilere Giriş, Raruk Sönmezoğlu vd., Der Yayınları
2 Yirminci Yüzyılda Uluslararası Siyaset
  Ön Hazırlık: Uluslararası İlişkilere Giriş, Raruk Sönmezoğlu vd., Der Yayınları
3 Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Dünya Siyaseti
  Ön Hazırlık: Uluslararası İlişkilere Giriş, Raruk Sönmezoğlu vd., Der Yayınları
4 Disiplinin Doğuşu, Kimliği ve Sorunları
  Ön Hazırlık: Uluslararası İlişkilere Giriş, Raruk Sönmezoğlu vd., Der Yayınları
5 Realizm
  Ön Hazırlık: Uluslararası İlişkilere Giriş, Raruk Sönmezoğlu vd., Der Yayınları
6 Liberalizm
  Ön Hazırlık: Uluslararası İlişkilere Giriş, Raruk Sönmezoğlu vd., Der Yayınları
7 Dış politika hedefleri: Statüko, Emperyalizm, Prestij Politikaları
  Ön Hazırlık: Uluslararası İlişkilere Giriş, Raruk Sönmezoğlu vd., Der Yayınları
8 Aktör ve Devlet
  Ön Hazırlık: Uluslararası İlişkilere Giriş, Raruk Sönmezoğlu vd., Der Yayınları
9 Devlet, Güç, Güvenlik
  Ön Hazırlık: Uluslararası İlişkilere Giriş, Raruk Sönmezoğlu vd., Der Yayınları
10 Diplomasi ve Dış Politika Analizi
  Ön Hazırlık: Uluslararası İlişkilere Giriş, Raruk Sönmezoğlu vd., Der Yayınları
11 Uluslararası Politik Ekonomi
  Ön Hazırlık: Uluslararası İlişkilere Giriş, Raruk Sönmezoğlu vd., Der Yayınları
12 Küreselleşme
  Ön Hazırlık: Uluslararası İlişkilere Giriş, Raruk Sönmezoğlu vd., Der Yayınları
13 Demokrasi, İnsan Hakları, Çevre Sorunları
  Ön Hazırlık: Uluslararası İlişkilere Giriş, Raruk Sönmezoğlu vd., Der Yayınları
14 Oyun Kuramı ve Analiz Düzeyi
  Ön Hazırlık: Uluslararası İlişkilere Giriş, Raruk Sönmezoğlu vd., Der Yayınları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak. 2
2 Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek. 3
3 Planlama ve zaman yönetimini kazanmak. 3
4 Sosyal Politika, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik gibi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile ilgili alanlarda bilgilere sahip olmak. 1
5 Ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine akıcı bir şekilde sahip olmak. 3
6 En az bir yabancı dili (İngilizce) kullanabilme yeteneğine sahip olmak. 2
7 Bilgisayar kullanabilme becerilerine sahip olmak. 1
8 Farklı kaynaklardan bilgi yönetimi ve analizi becerilerini elde edebilme yeteneği. 4
9 Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, kişiler arası ilişki becerilerine, liderlik becerilerine sahip olmak. 4
10 Uluslararası bazda çalışma yeteneği. 4
11 Diğer ülkelerin kültürlerini ve geleneklerini anlamak. 4
12 Girişimci ruhuna sahip olmak. 3
13 Etik değerlere sahip olmak. 3
14 Etkili iletişim teknikleri ve mülakat becerilerine katkı sağlamak. 3
15 Mesleki Sunum Tekniklerinin gelişimine katkıda bulunmak. 2
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 40
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 4 4 16
Ödevler 1 20 20
Sunum 1 20 20
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 161    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Uluslararası İlişkilere Giriş, Şaban Kardaş, Ali Balcı (Editörler), Küre Yayınları Uluslararası İlişkilere Giriş, Faruk Sönmezoğlu, Hakan Güneş, Erhan Keleşoğlu, Der Yayınları
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)