Ders Adı Vergi Hukuku
Ders Kodu MLY-365
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) -
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Vergilendirme ile ilgili muhakeme yeteneği kazanılır Vergilendirme işlemlerinin usul ve esasları kavranılır. Türkiye’deki gelir vergisi hakkında bilgi edinilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Türk Vergi Hukuku ve Sistemi dersi; vergilendirmenin temel kavramları, vergi hukukunun kaynakları, vergilendirme ilkeleri, vergi hukukunda taraflar, vergilendirme süreci, vergi yükümlüsünün hak ve ödevleri, vergi yükümlüsünün denetlenmesi, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve çözüm yolları, Türk vergi sisteminin tarihsel süreci, yapısı ve özellikleri ve gelir vergisi konularını içermektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Vergilendirme yetkisinin hukuki niteliği, vergi hukukunun diğer hukuk dalları ile ilişkisi, kaynakları ve vergi kanunlarının uygulanması ve yorumu hakkında bilgi vermek ve öğretmektir. Vergilendirme işlemlerinin usul ve esaslarının her bir aşamasını ele almaktır. Gelir üzerinden alınan gelir vergisini ayrıntılı biçimde incelemektir.
Dersin Amacı Öğrencilerin Türkiye’de vergilemenin hukuki boyutu, vergileme ile ilgili usul ve esaslar, gelir vergisine tabi kazançların tespiti ve hesaplanması ve ödenmesi ile ilgili temel bilgiye kavuşturulması.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Vergi hukukunun kapsamı ve konusu
  Ön Hazırlık: Nurettin BİLİCİ; Vergi Hukuku
2 Vergiye İlişkin temel kavramlar
  Ön Hazırlık: Nurettin BİLİCİ; Vergi Hukuku
3 Vergilemede taraflar
  Ön Hazırlık: Nurettin BİLİCİ; Vergi Hukuku
4 Mükelleflerin ödevleri
  Ön Hazırlık: Nurettin BİLİCİ; Vergi Hukuku
5 Vergilendirme süreci
  Ön Hazırlık: Nurettin BİLİCİ; Vergi Hukuku
6 Vergi Suç ve Cezaları
  Ön Hazırlık: Nurettin BİLİCİ; Vergi Hukuku
7 Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Aşamada Çözümlenmesi
  Ön Hazırlık: Nurettin BİLİCİ; Vergi Hukuku
8 Vergi Uyuşmazlıklarının Yargı Aşamasında Çözümlenmesi
  Ön Hazırlık: Nurettin BİLİCİ; Vergi Hukuku
9 Türk Vergi Sisteminin Tarihi Gelişimi
  Ön Hazırlık: Nurettin BİLİCİ; Vergi Hukuku
10 Türk Vergi Sisteminin Yapısı ve Özellikleri
  Ön Hazırlık: Nurettin BİLİCİ; Vergi Hukuku
11 Gelir Vergisinde Ticari Kazancın Tespiti
  Ön Hazırlık: Nurettin BİLİCİ; Vergi Hukuku
12 Gelir Vergisinde Diğer Unsurları-1
  Ön Hazırlık: Nurettin BİLİCİ; Vergi Hukuku
13 Gelir Vergisinde Diğer Unsurları-2
  Ön Hazırlık: Nurettin BİLİCİ; Vergi Hukuku
14 Gelir Vergisinin Beyanı ve Hesaplanması
  Ön Hazırlık: Nurettin BİLİCİ; Vergi Hukuku
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak. 3
2 Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek. 2
3 Planlama ve zaman yönetimini kazanmak. 3
4 Sosyal Politika, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik gibi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile ilgili alanlarda bilgilere sahip olmak. 2
5 Ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine akıcı bir şekilde sahip olmak. 3
6 En az bir yabancı dili (İngilizce) kullanabilme yeteneğine sahip olmak. 3
7 Bilgisayar kullanabilme becerilerine sahip olmak. 2
8 Farklı kaynaklardan bilgi yönetimi ve analizi becerilerini elde edebilme yeteneği. 3
9 Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, kişiler arası ilişki becerilerine, liderlik becerilerine sahip olmak. 2
10 Uluslararası bazda çalışma yeteneği. 3
11 Diğer ülkelerin kültürlerini ve geleneklerini anlamak. 3
12 Girişimci ruhuna sahip olmak. 2
13 Etik değerlere sahip olmak. 3
14 Etkili iletişim teknikleri ve mülakat becerilerine katkı sağlamak. 3
15 Mesleki Sunum Tekniklerinin gelişimine katkıda bulunmak. 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 40
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 5 5
Sunum 1 5 5
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 160    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Nurettin BİLİCİ; Vergi Hukuku
Diğer Kaynaklar Mehmet TOSUNER- Zeynep ARIKAN; Vergi Hukuku, Mehmet TOSUNER- Zeynep ARIKAN; Türk Vergi Sistemi Nurettin BİLİCİ; Vergi Hukuku, Salim Ateş OKTAR; Vergi Hukuku, Osman PEHLİVAN; Vergi Hukuku, Şükrü KIZILOT, Doğan ŞENYÜZ, Metin TAŞ, Recai DÖNMEZ, Vergi Hukuku.
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)