Ders Adı Bütçe Hukuku
Ders Kodu MLY-507
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof.Dr. Serpil AĞCAKAYA
Dersin Yardımcıları Araş.Gör. Hamit ÇETİN
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersin sonunda öğrenci mali alana ilişkin güçlü bir hukuk ve teorik bilgiye sahip olacaktır. Bütçe sürecinin aşamalarını, fonksiyonlarını, uygulamayı ve geçmişe dair bilgi edinir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Dersin içeriğine ait başlıca konular: Bütçe hukukunun hukuk bütünü içindeki yeri, bütçe hukukunun diğer bilim dalları ile ilişkisi, kaynakları, ilkeleri, fonksiyonları, Türk Bütçe Sistemi süreçleri ve denetimi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencinin bütçe teorisi ve hukuku Hakkında orta ve ileri seviyede bilgi birikimine sahip olmasını sağlamaktır.
Dersin Amacı Dersin temel amacı, interdisipliner ve geniş bir bir alan olan bütçe teorisi ve hukuku alanında, öğrencinin gerek uygulamada gerek teorik anlamda kapasitesini arttırmaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Bütçe hukuku konusunda genel bilgiler ve bütçe yaklaşımları verilir.
2 Bütçe hukukunun hukuk bütünü içindeki yeri ve diğer disiplinler ile ilişkileri anlatılır.
3 Bütçe hukukunun kaynakları (yasama, yürütme, yargı ve diğer kaynaklar) ayrıntılı bir şekilde anlatılır.(2 hafta)
4 Bütçe hukukunun kaynakları (yasama, yürütme, yargı ve diğer kaynaklar) ayrıntılı bir şekilde anlatılır.(2 hafta)
5 Bütçenin niteliği ve ilkeleri ele alınır.
6 Kamu kesiminin kapsamı ve kamunun yapılanma biçimleri anlatılır.
7 Türkiye'de Kamu Mali Yönetimi ele alınır.
8 Türkiye'de kamu idare bütçeleri anlatılır.
9 Türk bütçe süreci anlatılır.
10 Türk bütçe uygulaması ele alınır.
11 Merkezi yönetim bütçe istisnalarını oluşturan bütçe türleri anlatılır.
12 Kamu harcama hukuku (ihale, personel, emeklilik, harcırah vb.) konular anlatılır.
13 Bütçenin Denetimi anlatılır.
14 Türk bütçesine dair güncel ekonomik tartışmalar yapılır.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hukukun temel prensiplerini ve hukuksal kaynakları kavramak 5
2 Hukuksal kurumları ve terimleri kavramak 5
3 Hukuksal sorunları zamanında tespit etmek, doğru ve adil çözme yeteneğini kazanmak ve geliştirmek 5
4 Hukuksal sorunların ve uyuşmazlıkların çözümünde gerekli olan hukuk metodolojisi bilgisine sahip olmak; gerçeği bulma, doğru düşünme, adaleti gerçekleştirme ve en uygun çözümü bulma konusunda yeterli formasyona sahip olmak 5
5 Türk hukuk sisteminin genel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak. Türk hukuk mevzuatına hâkim olmak. Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, İnsan Hakları Hukuku gibi, birey-devlet, birey-toplum ve insanlar arasındaki ilişkilerin yoğunlaşma alanlarıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olmak 5
6 Yargının önemi ve işlevi, Türk yargı teşkilâtının genel görünümü ve yargı çeşitleri (anayasa yargısı, adlî yargı, idarî yargı, seçim yargısı, hesap yargısı ve uyuşmazlık yargısı), bütün yargı çeşitlerini kapsayıcı olmak üzere yargılamaya egemen olan ilkeler, yargılamaya doğrudan veya dolaylı katılan süjeler ve icra teşkilâtı hakkında bilgi sahibi olmak 5
7 Hukuk tarihi konusunda yeterli bilgiye sahip olmak 5
8 Hukuk bilimiyle yakından ilişkili ekonomi, tarih, sosyoloji, felsefe, maliye, muhasebe gibi disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgileri edinmek, farklı inceleme alanlarına ilişkin çok disiplinli bir bakış açısına sahip olmak 5
9 Temel hukuki bilgi ve becerileri gerçek vakalar üzerinde uygulayabilme yeteneği kazanmak 5
10 Günümüzde iyi bir hukukçudan beklenen yeterlilikleri karşılayacak bir formasyonla yetişmek, geleneksel hukuk meslekleri yanında, kamu yönetimi veya özel sektör ya da sivil toplum örgütleri bünyesinde, ulusal veya uluslararası iş alanlarında çalışabilecek donanıma sahip olmak 5
11 Özgürlük, Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, eşitlik gibi temel ilke ve değerleri özümsemek 5
12 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 5
13 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 5
14 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 5
15 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 5
16 5
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 40 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 50 50
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 118    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu 1- Kamil Mutluer, Erdoğan Öner, Ahmet Kesik, Bütçe Hukuku Kitabı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 2- Kamil Tüğen, Devlet Bütçesi, Dokuz Eylül Üniversitesi 3- 1982 Anayasası 4- 5018 sayılı KMYKK 5- 6085 sayılı Sayıştay Kanunu 6- Ve diğer mevzuat. 7-Konuya ilişkin ilgili makaleler
Diğer Kaynaklar 1- Kamil Mutluer, Erdoğan Öner, Ahmet Kesik, Bütçe Hukuku Kitabı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 2- Kamil Tüğen, Devlet Bütçesi, Dokuz Eylül Üniversitesi 3- 1982 Anayasası 4- 5018 sayılı KMYKK 5- 6085 sayılı Sayıştay Kanunu 6- Ve diğer mevzuat. 7-Konuya ilişkin ilgili makaleler
Materyal
Dökümanlar 1- Kamil Mutluer, Erdoğan Öner, Ahmet Kesik, Bütçe Hukuku Kitabı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 2- Kamil Tüğen, Devlet Bütçesi, Dokuz Eylül Üniversitesi 3- 1982 Anayasası 4- 5018 sayılı KMYKK 5- 6085 sayılı Sayıştay Kanunu 6- Ve diğer mevzuat. 7-Konuya ilişkin ilgili makaleler
Ödevler 1- Mevzuat taraması ödevi. 2-Anayasa mahkemesi kararları araştırma ödevi.
Sınavlar Vize ve final.
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)