Ders Adı Kamu Maliyesi
Ders Kodu MLY-561
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Doç.Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK
Dersin Yardımcıları Arş.Gör. Süleyman DİKMEN
Dersin Öğrenme Çıktıları Maliye biliminin ortaya çıkışının ve mali olayların diğer bilim dalları ile ilişkilendirilerek açıklanabilir. Kamu ekonomisin milli ekonomi içindeki yeri ve önemi belirlenerek, ekonomik süreç içerisinde piyasa ekonomisi ve kamu kesiminin rolünün değerlendirilebilir. İktisadi ve mali alandaki çeşitli yaklaşımların karşılaştırılabilir. Kamu harcamaları, kamu gelirleri ve bütçeleme konularının analizi yapılabilir. Kamu bütçesinin siyasi, ekonomik ve hukuki boyutları kavranmış olur
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Maliye kavramı, mali olaylar ve etkileri, iktisadi ve mali alandaki çeşitli yaklaşımlar, kamunun ekonomik alanı, eski ve yeni devlet anlayışı, kamu ekonomisi-özel ekonomi ayrımı, dışsallık tanımı ve kapsamı, kamu harcamaları ve kamu gelirleri tanımı-türleri-özellikleri-etkileri, bütçe kavramı, bütçe hakkı, bütçe ilkeleri ve sistemleri, borçlanma türleri-şartları-etkileri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Maliye biliminin ortaya çıkışının ve mali olayların diğer bilim dalları ile ilişkilendirilerek açıklanması, Kamu ekonomisin milli ekonomi içindeki yeri ve öneminin belirlenerek, ekonomik süreç içerisinde piyasa ekonomisi ve kamu kesiminin rolünün değerlendirilmesi, İktisadi ve mali alandaki çeşitli yaklaşımların incelenmesi ve karşılaştırılması, Kamu harcamaları, kamu gelirleri ve bütçeleme konularının analizi, bu konular çerçevesinde ele alınan örneklerin incelenmesi, tartışılması ve değerlendirilmesi. Kamu bütçesinin siyasi, ekonomik ve hukuki boyutlarını kavramak Kamu ekonomisin milli ekonomi içindeki yeri ve öneminin belirlenerek, ekonomik süreç içerisinde piyasa ekonomisi ve kamu kesiminin rolünün değerlendirilmesi İktisadi ve mali alandaki çeşitli yaklaşımların incelenmesi ve karşılaştırılması Kamu harcamaları, kamu gelirleri ve bütçeleme konularının analizi, bu konular çerçevesinde ele alınan örneklerin incelenmesi, tartışılması ve değerlendirilmesi. Kamu bütçesinin siyasi, ekonomik ve hukuki boyutlarını kavramak
Dersin Amacı Kamu Maliyesi dersinde devletin sınırları, harcamalar, dışsallıklar ve kamu gelirleri incelenirken, genel anlamda devletin ekonomideki etkinliğinin sonuçları, borçlanma ve bütçe konularında öğrencilere fikir verilmesi amaçlanmıştır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Kamu Maliyesinin Tanımı ve Konusu
  Ön Hazırlık: İlgili Kaynaklar
2 Kamu Maliyesinin Diğer Bilim Dalları ile İlişkisi
  Ön Hazırlık: İlgili Kaynaklar
3 İktisadi ve Mali Alanda Çeşitli Yaklaşımlar
  Ön Hazırlık: İlgili Kaynaklar
4 Devlet ve Ekonomik Alanı
  Ön Hazırlık: İlgili Kaynaklar
5 Kamu Kesimi Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetler
  Ön Hazırlık: İlgili Kaynaklar
6 Kamu Ekonomisi-Özel Ekonomi Ayırımı ve Karakteristik Özellikleri
  Ön Hazırlık: İlgili Kaynaklar
7 Ekonomide Dışsallık Olayı Tanımı ve Türleri
  Ön Hazırlık: İlgili Kaynaklar
8 Dünyada Yeni Değişim Dinamikleri
  Ön Hazırlık: İlgili Kaynaklar
9 Dünyada Yeni Değişim Dinamikleri
  Ön Hazırlık: İlgili Kaynaklar
10 Kamu Harcamaları-Kamu Gelirleri Ayırımı
  Ön Hazırlık: İlgili Kaynaklar
11 Türkiye’de Kamu Harcamalarının Sınıflandırılması
  Ön Hazırlık: İlgili Kaynaklar
12 Kamu Gelirleri-Vergi Teori ve Tekniği
  Ön Hazırlık: İlgili Kaynaklar
13 Devlet Bütçesi
  Ön Hazırlık: İlgili Kaynaklar
14 Borçlanma
  Ön Hazırlık: İlgili Kaynaklar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak. 5
2 Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek. 5
3 Planlama ve zaman yönetimini kazanmak. 4
4 Sosyal Politika, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik gibi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile ilgili alanlarda bilgilere sahip olmak. 4
5 Ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine akıcı bir şekilde sahip olmak. 3
6 En az bir yabancı dili (İngilizce) kullanabilme yeteneğine sahip olmak. 2
7 Bilgisayar kullanabilme becerilerine sahip olmak. 2
8 Farklı kaynaklardan bilgi yönetimi ve analizi becerilerini elde edebilme yeteneği. 0
9 Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, kişiler arası ilişki becerilerine, liderlik becerilerine sahip olmak. 1
10 Uluslararası bazda çalışma yeteneği. 4
11 Diğer ülkelerin kültürlerini ve geleneklerini anlamak. 2
12 Girişimci ruhuna sahip olmak. 2
13 Etik değerlere sahip olmak. 5
14 Etkili iletişim teknikleri ve mülakat becerilerine katkı sağlamak. 3
15 Mesleki Sunum Tekniklerinin gelişimine katkıda bulunmak. 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 40
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 10 10
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 176    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu -
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)