Ders Adı Birey ve Toplum
Ders Kodu SBK-266
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Yrd.Doç.Dr. Mürşit IŞIK
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Sosyal Psikolojinin başlıca çalışma alanlarına ilişkin genel bakış açısı kazanır, 2) Sosyal Psikoloji ile ilgili temel kavram ve tartışmaları kavrar, 3) Birey-toplum ilişkilerini çözümleyebilir, 4) Sosyal Psikoloji ile ilgili güncel sorunları değerlendirebilmek ve sorgulayabilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Sosyal psikoloji tanımı, sosyal etki ve uyma davranışı, tutum ve davranışlar, gruplar, grup davranışı, kişinin toplumla ve kültürle ilişkileri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Sosyal Psikolojinin başlıca çalışma alanlarına ilişkin genel bakış açısı kazanmak, Sosyal Psikoloji ile ilgili temel kavram ve tartışmaları kavramak, Birey-toplum ilişkilerini çözümleyebilmak, Sosyal Psikoloji ile ilgili güncel sorunları değerlendirebilmek ve sorgulayabilmek.
Dersin Amacı Bireyle toplum arasındaki ilişkilerin anlaşılmasına yardımcı olmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Sosyal Psikolojinin alanı ve konusu
  Ön Hazırlık: Çiğdem Kağıtçıbaşı, İnsan ve İnsanlar,
2 Sosyal Psikolojinin kullandığı temel yöntemler
  Ön Hazırlık: Çiğdem Kağıtçıbaşı, İnsan ve İnsanlar,
3 Sosyal Etki ve Uyma Davranışı
  Ön Hazırlık: Çiğdem Kağıtçıbaşı, İnsan ve İnsanlar,
4 Uyma Davranışını etkileyen faktörler
  Ön Hazırlık: Çiğdem Kağıtçıbaşı, İnsan ve İnsanlar,
5 Sosyal Etki ve Uyma Davranışının kavramsallaştırılması ve çeşitleri
  Ön Hazırlık: Çiğdem Kağıtçıbaşı, İnsan ve İnsanlar,
6 Sosyal Psikoloji açısından tutum kavramı; özellikleri, öğeleri
  Ön Hazırlık: Çiğdem Kağıtçıbaşı, İnsan ve İnsanlar,
7 Tutum-sosyal davranış ilişkisi, tutumun oluşum ve kalıplaşma süreci
  Ön Hazırlık: Çiğdem Kağıtçıbaşı, İnsan ve İnsanlar,
8 Tutum değişimine yönelik çeşitli kuramsal yaklaşımlar
  Ön Hazırlık: Çiğdem Kağıtçıbaşı, İnsan ve İnsanlar,
9 Tutum değişiminin iletişim ve propaganda çerçevesi içindeki oluşumu
  Ön Hazırlık: Çiğdem Kağıtçıbaşı, İnsan ve İnsanlar,
10 Sosyal algıyı oluşturan süreçler
  Ön Hazırlık: Çiğdem Kağıtçıbaşı, İnsan ve İnsanlar,
11 Grup: İşlevleri ve Sosyal Psikoloji içerisindeki gelişimi
  Ön Hazırlık: Çiğdem Kağıtçıbaşı, İnsan ve İnsanlar,
12 Grubun bireye etkisi, grup yapı ve süreci ve liderlik
  Ön Hazırlık: Çiğdem Kağıtçıbaşı, İnsan ve İnsanlar,
13 Kişinin toplumla ilişkileri: Sosyalleşme ve sosyal gelişim
  Ön Hazırlık: Çiğdem Kağıtçıbaşı, İnsan ve İnsanlar,
14 Kişinin kültürle ilişkileri: Kültürün sosyal psikolojik süreçler üzerindeki etkisi ve kültür-benlik ilişkisi
  Ön Hazırlık: Çiğdem Kağıtçıbaşı, İnsan ve İnsanlar,
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak. 3
2 Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek. 3
3 Planlama ve zaman yönetimini kazanmak. 4
4 Sosyal Politika, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik gibi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile ilgili alanlarda bilgilere sahip olmak. 4
5 Ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine akıcı bir şekilde sahip olmak. 3
6 En az bir yabancı dili (İngilizce) kullanabilme yeteneğine sahip olmak. 4
7 Bilgisayar kullanabilme becerilerine sahip olmak. 2
8 Farklı kaynaklardan bilgi yönetimi ve analizi becerilerini elde edebilme yeteneği. 4
9 Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, kişiler arası ilişki becerilerine, liderlik becerilerine sahip olmak. 5
10 Uluslararası bazda çalışma yeteneği. 4
11 Diğer ülkelerin kültürlerini ve geleneklerini anlamak. 3
12 Girişimci ruhuna sahip olmak. 1
13 Etik değerlere sahip olmak. 4
14 Etkili iletişim teknikleri ve mülakat becerilerine katkı sağlamak. 4
15 Mesleki Sunum Tekniklerinin gelişimine katkıda bulunmak. 4
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 40
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 161    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Barlas Tolan, Sosyal Psikoloji Çiğdem Kağıtçıbaşı, İnsan ve İnsanlar Jonathan J. Freedman vd. , Sosyal Psikoloji
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)