Ders Adı Siyaset Bilimine Giriş
Ders Kodu SBK-561
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Doç.Dr.Hakan Mehmet Kiriş
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Siyaset biliminin temel ilkelerini kavrar, 2) Siyasal yaşam üzerine etki eden faktörleri değerlendirebilir, 3) Siyaset biliminin temel ilkeleri çerçevesinde günümüzde yaşanan değişimleri değerlendirebilmek ve sorgular, 4) Siyasal yaşamda rol oynayan aktörlerin karşılıklı ilişkilerini çözümleyebilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Otorite, güç, egemenlik, meşruiyet, ideoloji gibi siyaset biliminin temel kavramları, siyaset biliminin psikolojik, sosyolojik, ekonomik temelleri, devlet, siyasal katılma, siyasal partiler, kamuoyu ve baskı grupları, siyasal ideolojiler ve propaganda
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Siyaset biliminin temel ilkelerini kavrayabilmek, Siyasal yaşam üzerine etki eden faktörleri değerlendirebilmek, Siyaset biliminin temel ilkeleri çerçevesinde günümüzde yaşanan değişimleri değerlendirebilmek ve sorgulayabilmek, Siyasal yaşamda rol oynayan aktörlerin karşılıklı ilişkilerini çözümleyebilmek.
Dersin Amacı Siyasetin bazı temel kavramlarının anlaşılmasını sağlamak
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Siyaset Biliminde temel kavramlar
  Ön Hazırlık: Maurice Duverger, Politikaya Giriş
2 Siyasal düşüncenin din, ahlak ve bilimle olan ilişkileri
  Ön Hazırlık: Bülent Daver, Siyaset Bilimine Giriş
3 Siyaset Biliminin konusu, metodu ve bölümleri
  Ön Hazırlık: Davut Dursun, Siyaset Bilimi
4 Siyasetin psikolojik temelleri
  Ön Hazırlık: Bülent Daver, Siyaset Bilimine Giriş
5 Siyasetin sosyolojik temelleri
  Ön Hazırlık: Bülent Daver, Siyaset Bilimine Giriş
6 Siyasetin ekonomik temelleri
  Ön Hazırlık: Bülent Daver, Siyaset Bilimine Giriş
7 Siyasal bir kurum olarak hukuk düzeni: Anayasa ve Devlet
  Ön Hazırlık: Davut Dursun, Siyaset Bilimi, Münci Kapani Politika Bilimine Giriş
8 Devlet Teşkilatı: Temel organları ve Kuvvetleri
  Ön Hazırlık: Bülent Daver, Siyaset Bilimine Giriş
9 Siyasal hayatın davranışçı açıdan incelenmesi ve metodolojisi
  Ön Hazırlık: Bülent Daver, Siyaset Bilimine Giriş
10 Siyasal Katılma ve Siyasal Etki
  Ön Hazırlık: Davut Dursun, Siyaset Bilimi
11 Siyasal İktidar, siyasal kontrol ve siyasal iktidarın kontrol teknikleri
  Ön Hazırlık: Bülent Daver, Siyaset Bilimine Giriş
12 Elit Terorileri
  Ön Hazırlık: Bülent Daver, Siyaset Bilimine Giriş
13 Siyasal İdeolojiler
  Ön Hazırlık: Andrew Heywood, Siyaset
14 Siyasal Propaganda: Ortamı, Tipleri, Araçları ve Teknikleri
  Ön Hazırlık: Bülent Daver, Siyaset Bilimine Giriş
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak. 3
2 Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek. 4
3 Planlama ve zaman yönetimini kazanmak. 3
4 Sosyal Politika, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik gibi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile ilgili alanlarda bilgilere sahip olmak. 3
5 Ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine akıcı bir şekilde sahip olmak. 4
6 En az bir yabancı dili (İngilizce) kullanabilme yeteneğine sahip olmak. 3
7 Bilgisayar kullanabilme becerilerine sahip olmak. 1
8 Farklı kaynaklardan bilgi yönetimi ve analizi becerilerini elde edebilme yeteneği. 4
9 Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, kişiler arası ilişki becerilerine, liderlik becerilerine sahip olmak. 3
10 Uluslararası bazda çalışma yeteneği. 4
11 Diğer ülkelerin kültürlerini ve geleneklerini anlamak. 3
12 Girişimci ruhuna sahip olmak. 1
13 Etik değerlere sahip olmak. 4
14 Etkili iletişim teknikleri ve mülakat becerilerine katkı sağlamak. 4
15 Mesleki Sunum Tekniklerinin gelişimine katkıda bulunmak. 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 40
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 18 18
Sunum 1 8 8
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 149    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Maurice Duverger, Politikaya Giriş Bülent Daver, Siyaset Bilimine Giriş Davut Dursun, Siyaset Bilimi Mümtaz’er Türköne, Siyaset
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)