Ders Adı Kentleşme ve Çevre Sorunları
Ders Kodu SBK-566
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Nilüfer NEGİZ
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Kent ve kente ilişkin sorunları (yaşanan ve ilerde doğabilecek) algılar ve duyarlı hale gelir, 2) Kentsel yaşam alanlarının geliştirilmesi ve sorunlu alanların iyileştirilmesinde katkıda bulunabilir, 3) Kentlilik bilinci geliştirir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kent kuramları; Kentleşmenin ve kentleşme/kent politikasının temel kavramları, Dünyada ve Türkiye’de günümüz kentlerinin özellikleri ve sorunları, Kentleşme, kalkınma, bölgesel kalkınma ve planlama, yerel ekonomik kalkınma, bölgesel kalkınma, Kentsel Yoksulluk
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Kent ve kente ilişkin sorunları (yaşanan ve ilerde doğabilecek) algılama ve duyarlı hale gelme, 2) Kentsel yaşam alanlarının geliştirilmesi ve sorunlu alanların iyileştirilmesinde katkıda bulunabilme, 3) Kentlilik bilinci geliştirme
Dersin Amacı Kentleşme ve kentleşme politikasının temel kavramlarının anlaşılması ve kent tarihi, gecekondu, kentsel yoksulluk, konut, toprak ve arazi kullanımı, kentsel büyüme, kentsel çevre sorunları gibi alanlarda öğrencilere okuma ve tartışma ortamı sunmaktadır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Kent kuramları; Kentleşmenin ve kentleşme/kent politikasının temel kavramları
  Ön Hazırlık: Ruşen Keleş, Kentleşme Politikası, İmge Kitapevi, Ankara, 2004,Hasan ERTÜRK, Neslihan SAM, Kent Ekonomisi, Ekin Basımevi, Bursa 2009.
2 Dünyada ve Türkiye’de günümüz kentlerinin özellikleri ve sorunları
  Ön Hazırlık: Ruşen Keleş, Kentleşme Politikası, İmge Kitapevi, Ankara, 2004,Hasan ERTÜRK, Neslihan SAM, Kent Ekonomisi, Ekin Basımevi, Bursa 2009.
3 Türkiye’de, gelişmekte olan ülkelerde ve gelişmiş ülkelerde kentleşmenin boyutları, nedenleri ve sonuçları
  Ön Hazırlık: Ruşen Keleş, Kentleşme Politikası, İmge Kitapevi, Ankara, 2004,Hasan ERTÜRK, Neslihan SAM, Kent Ekonomisi, Ekin Basımevi, Bursa 2009.
4 Kentsel politika yapma süreci ve bu süreçte rol oynayan aktörler; Kent planlaması kuramları
  Ön Hazırlık: Ruşen Keleş, Kentleşme Politikası, İmge Kitapevi, Ankara, 2004,Hasan ERTÜRK, Neslihan SAM, Kent Ekonomisi, Ekin Basımevi, Bursa 2009.
5 Kentsel konut politikası ve Türkiye’de konut üretimi ve sorunları
  Ön Hazırlık: Ruşen Keleş, Kentleşme Politikası, İmge Kitapevi, Ankara, 2004,Hasan ERTÜRK, Neslihan SAM, Kent Ekonomisi, Ekin Basımevi, Bursa 2009.
6 Kentlilik bilinci, kent kültürü ve kentlerde yaşam kalitesi.
  Ön Hazırlık: Ruşen Keleş, Kentleşme Politikası, İmge Kitapevi, Ankara, 2004,Hasan ERTÜRK, Neslihan SAM, Kent Ekonomisi, Ekin Basımevi, Bursa 2009.
7 Kentsel Yoksulluk.
  Ön Hazırlık: Ruşen Keleş, Kentleşme Politikası, İmge Kitapevi, Ankara, 2004,Hasan ERTÜRK, Neslihan SAM, Kent Ekonomisi, Ekin Basımevi, Bursa 2009.
8 Ara sınav
  Ön Hazırlık: -
9 Çevre ilişkili temel kavramlar-giriş
  Ön Hazırlık: Kemal Görmez, Çevre sorunları, Nobel Yayınları, ankara, şubat 2007; Yusuf şahin, kentleşme politikası,murathan yayınevi trabzon 2010.
10 Dünyada ve türkiye çevre sorunlarının genel görünümü
  Ön Hazırlık: Kemal Görmez, Çevre sorunları, Nobel Yayınları, ankara, şubat 2007; Yusuf şahin, kentleşme politikası,murathan yayınevi trabzon 2010.
11 Çevre koruma fikri, çevre zihniyeti ve çevre koruma
  Ön Hazırlık: Kemal Görmez, Çevre sorunları, Nobel Yayınları, ankara, şubat 2007; Yusuf şahin, kentleşme politikası,murathan yayınevi trabzon 2010.
12 Türkiye'de çevre koruma fikri, çevre zihniyeti ve örgütlenme,türkiyenin çevre politikaları
  Ön Hazırlık: Kemal Görmez, Çevre sorunları, Nobel Yayınları, ankara, şubat 2007; Yusuf şahin, kentleşme politikası,murathan yayınevi trabzon 2010.
13 Türkiye'de çevre koruma fikri, çevre zihniyeti ve örgütlenme,türkiyenin çevre politikaları
  Ön Hazırlık: Kemal Görmez, Çevre sorunları, Nobel Yayınları, ankara, şubat 2007; Yusuf şahin, kentleşme politikası,murathan yayınevi trabzon 2010.
14 Çevre politiklarında kurumsal ve hukuki yapı
  Ön Hazırlık: Kemal Görmez, Çevre sorunları, Nobel Yayınları, ankara, şubat 2007; Yusuf şahin, kentleşme politikası,murathan yayınevi trabzon 2010.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak. 3
2 Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek. 4
3 Planlama ve zaman yönetimini kazanmak. 3
4 Sosyal Politika, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik gibi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile ilgili alanlarda bilgilere sahip olmak. 3
5 Ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine akıcı bir şekilde sahip olmak. 4
6 En az bir yabancı dili (İngilizce) kullanabilme yeteneğine sahip olmak. 3
7 Bilgisayar kullanabilme becerilerine sahip olmak. 1
8 Farklı kaynaklardan bilgi yönetimi ve analizi becerilerini elde edebilme yeteneği. 3
9 Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, kişiler arası ilişki becerilerine, liderlik becerilerine sahip olmak. 4
10 Uluslararası bazda çalışma yeteneği. 3
11 Diğer ülkelerin kültürlerini ve geleneklerini anlamak. 2
12 Girişimci ruhuna sahip olmak. 1
13 Etik değerlere sahip olmak. 4
14 Etkili iletişim teknikleri ve mülakat becerilerine katkı sağlamak. 3
15 Mesleki Sunum Tekniklerinin gelişimine katkıda bulunmak. 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 151    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Ruşen Keleş, Kentleşme Politikası, İmge Kitapevi, Ankara, 2004, Hasan ERTÜRK, Neslihan SAM, Kent Ekonomisi, Ekin Basımevi, Bursa 2009, Kemal Göorunlarırmez, Çevre Sorunları, nobel yayınevi ankara 2007, Yusuf şahin, kentleşme politikası,murathan yayınevi 2010.
Diğer Kaynaklar İnan ÖZER, “Türkiye’de Kent, Kentleşme ve Kentsel Değişme”, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı (içinde) edt: Mehmet ZENCİRKIRAN, Nova Yayınları 2006; Doğan BIÇKI, “Kentsel Yeniden Yapılanma Çerçevesinde Mekansal Yarılma, Kentsel Yoksulluk ve Türkiye”, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı (içinde) edt: Mehmet ZENCİRKIRAN, Nova Yayınları 2006.
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)