Ders Adı Muhadese (Konuşma)
Ders Kodu HAZ-013
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl Hazırlık
Dönem -
AKTS 0
Dersi Veren(ler) Nevin Karabela
Dersin Yardımcıları Omama Younis
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenci; dinleme, okuma, konuşma ve yazma gibi dört temel dil yeteneğinde başarılı olur.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Tanışma, selamlaşma, yolculuk ve haberleşme ile alakalı sözler ve günlük hayatta en çok ihtiyaç duyulan konuşmalar (okulda, bankada, hastanede, markette, otelde, evde, eczanede, iş görüşmesinde, adres tarif etme vb.) Arapça rakamlar, saatler, günler, aylar, mevsimler, alışveriş ibareleri. Vücudun organları, en çok kullanılan fiiller ve bu fiillerle alakalı konuşmalar. Arapça yemeklerin isimleri, spor çeşitleri, hava durumları ve bazı bilim dallarının isimleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Arapça dil yetilerini geliştirme, temel dil yapıları ile sözcük ilişkileri ve dil yapıları aracılığıyla anlamın oluşturulması konusunda bilinçlendirmek; ayrıca doğru ve güzel yazma usullerini göstermek ve bu konudaki meyillerini arttırmak.
Dersin Amacı Öğrencinin dini bilgilerini ana kaynaklarından doğru bir şekilde okumasını sağlamasına, Arapça yazılmış kaynaklardan araştırma yapmasına, klasik ve modern metinleri okuyup anlamasında kendisini Arapça ifade edebilmesine yardımcı olmak; Arapça dil yetilerini geliştirme, temel dil yapıları ile sözcük ilişkileri ve dil yapıları aracılığıyla anlamın oluşturulması konusunda bilinçlendirmek; ayrıca doğru ve güzel yazma usullerini göstermek ve bu konudaki meyillerini arttırmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma ve selamlaşma
  Ön Hazırlık: Öğrencileri belirli bir konuyu araştırmaya ve okumaya hazırlama.
2 Ülkeler ve diller
  Ön Hazırlık: Kitaptan ilgili bölümün okunması
3 Yolculuk
  Ön Hazırlık: kitaptan ilgili bölümün okunması
4 Ulaşım araçları
  Ön Hazırlık: kitaptan ilgili bölümün okunması
5 Meslekler
  Ön Hazırlık: kitaptan ilgili bölümün okunması
6 İletişim araçları
  Ön Hazırlık: kitaptan ilgili bölümün okunması
7 Aile
  Ön Hazırlık: kitaptan ilgili bölümün okunması
8 Günlük aktiviteler
  Ön Hazırlık: kitaptan ilgili bölümün okunması
9 Elbiseler
  Ön Hazırlık: kitaptan ilgili bölümün okunması
10 Yemekler
  Ön Hazırlık: kitaptan ilgili bölümün okunması
11 Saatler
  Ön Hazırlık: kitaptan ilgili bölümün okunması
12 Sıfatlar
  Ön Hazırlık: kitaptan ilgili bölümün okunması
13 Ev
  Ön Hazırlık: kitaptan ilgili bölümün okunması
14 Alışveriş
  Ön Hazırlık: kitaptan ilgili bölümün okunması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 5
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 5
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 5
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 5
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 5
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 4
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 5
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 5
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 2 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 2 2 4
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 62    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Arapça Dil Serisi / Silsiletü'l-Lisan Arapça'ya Giriş 1
Diğer Kaynaklar Arapça Dil Serisi / Silsiletü'l-Lisan Arapça'ya Giriş 1
Materyal
Dökümanlar Arapça Dil Serisi / Silsiletü'l-Lisan Arapça'ya Giriş 1
Ödevler
Sınavlar 4 Arasınav
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)