Ders Adı İnşa (Yazım Teknikleri)
Ders Kodu HAZ-014
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl Hazırlık
Dönem -
AKTS 0
Dersi Veren(ler) Nevin Karabela Nejdet Gürkan İhsan Akdaş Hasan Soyupek Ramazan Kazan
Dersin Yardımcıları Abuzer Sarp Bünyamin Aydın
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenci tamlamaları anlayacak, sözlü ve yazılı ifadelerinde bunları kullanabilecek; basit cümle yapısını türlerini tanıyacak, anlayacak sözlü ve yazılı ifadelerinde bunları doğru olarak kullanabilecek. Bileşik cümleleri anlayacak çözümleyebilecek ve kurabilecek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Arapça harflerin tanıtımı; harflerin başta, ortada ve sonda yazılımları; harekeler; cümle kurallarına uygun bir şekilde anlamlı cümleler oluşturulması; telaffuzu birbirine yakın harf ve kelimelerin yazım esnasında ayırt edilebilmesini sağlayacak ev ödevleri; kitap bölümlerinden gerekli görülen yerlerin ödev olarak yazdırılması; farklı konularda kurallara uygun kompozisyon yazma.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Gramatik birimlerin sözlü ve yazılı anlatımda kullanımının öğrenciye kavratılması; bunlardan her birinin bağımsız olarak ele alınıp, çok sayıda cümleler kurdurulması suretiyle öğrencinin anlama ve anlatma gücünün geliştirilmesi.
Dersin Amacı Gramatik birimlerin en çok kullanılanlarının sözlü ve yazılı anlatımda kullanımının öğrenciye kavratılması; bunlardan her birinin bağımsız olarak ele alınıp, çok sayıda cümleler kurdurulması suretiyle öğrencinin anlama ve anlatma gücünün geliştirilmesi.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Harfler
  Ön Hazırlık: kitaptan ilgili bölümün okunması
2 Harflerin başta ortada sonda yazılışı
  Ön Hazırlık: kitaptan ilgili bölümün okunması
3 Harekeler:Sükun Şedde Tenvin Med harfleri
  Ön Hazırlık: kitaptan ilgili bölümün okunması
4 İnşa Yazı Kuralları
  Ön Hazırlık: kitaptan ilgili bölümün okunması
5 Kendini Tanıtma
  Ön Hazırlık: kitaptan ilgili bölümün okunması
6 Dostluk
  Ön Hazırlık: kitaptan ilgili bölümün okunması
7 Ülkeler
  Ön Hazırlık: kitaptan ilgili bölümün okunması
8 Yolculuk
  Ön Hazırlık: kitaptan ilgili bölümün okunması
9 Ulaşım
  Ön Hazırlık: kitaptan ilgili bölümün okunması
10 Aile
  Ön Hazırlık: kitaptan ilgili bölümün okunması
11 İletişim
  Ön Hazırlık: kitaptan ilgili bölümün okunması
12 Günlük Faaliyetler
  Ön Hazırlık: kitaptan ilgili bölümün okunması
13 Yazılı ve Sözlü Alıştırma
  Ön Hazırlık: kitaptan ilgili bölümün okunması
14 Noktalama İşaretleri
  Ön Hazırlık: kitaptan ilgili bölümün okunması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 5
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 5
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 5
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 5
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 5
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 5
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 5
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 5
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 5
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 2 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 2 2 4
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 62    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu el-Arabiyyetu Beyne Yedeyk. Ders için Hazırlanacak ve fotokopi yapılarak dağıtılacak çalışma formları. "Arapça-Türkçe ve Türkçe-Arapça sözlükler, Arapça gramerini anlatan kitaplar. Arapça Çeviri Kılavuzu (Prof.Dr. Emrullah İşler ve Prof Dr. Musa Yıldız). Arapça Dilbilgisi Sarf Bilgisi(Hüseyin Günday ve Şener Şahin). Arapça Dilbilgisi Nahiv Bilgisi(Hüseyin Günday ve Şener Şahin). Arapça Dilbilgisi Nahiv (M. Meral Çörtü). Arapça Dilbilgisi Sarf (M. Meral Çörtü). "
Diğer Kaynaklar el-Arabiyyetu Beyne Yedeyk. Ders için Hazırlanacak ve fotokopi yapılarak dağıtılacak çalışma formları. "Arapça-Türkçe ve Türkçe-Arapça sözlükler, Arapça gramerini anlatan kitaplar. Arapça Çeviri Kılavuzu (Prof.Dr. Emrullah İşler ve Prof Dr. Musa Yıldız). Arapça Dilbilgisi Sarf Bilgisi(Hüseyin Günday ve Şener Şahin). Arapça Dilbilgisi Nahiv Bilgisi(Hüseyin Günday ve Şener Şahin). Arapça Dilbilgisi Nahiv (M. Meral Çörtü). Arapça Dilbilgisi Sarf (M. Meral Çörtü). "
Materyal
Dökümanlar el-Arabiyyetu Beyne Yedeyk. Ders için Hazırlanacak ve fotokopi yapılarak dağıtılacak çalışma formları. "Arapça-Türkçe ve Türkçe-Arapça sözlükler, Arapça gramerini anlatan kitaplar. Arapça Çeviri Kılavuzu (Prof.Dr. Emrullah İşler ve Prof Dr. Musa Yıldız). Arapça Dilbilgisi Sarf Bilgisi(Hüseyin Günday ve Şener Şahin). Arapça Dilbilgisi Nahiv Bilgisi(Hüseyin Günday ve Şener Şahin). Arapça Dilbilgisi Nahiv (M. Meral Çörtü). Arapça Dilbilgisi Sarf (M. Meral Çörtü). "
Ödevler "
Sınavlar 4 Arasınav
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)