Ders Adı İbadet Esasları II
Ders Kodu ILA-110
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Adnan KOŞUM Doç. Dr. Ünal YERLİKAYA Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Muhammet Peşe Dr. öğr. Üyesi Ömer Faruk ATAN
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Yıldız DEMİR Arş. Gör. Serap Nurhan ÇAM
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Oruç, zekat, hac ve kurban ibadetlerinin tanımı ve mahiyetini sıralayabilecek 2. Yeminler ve keffaretleri açıklayabilecek 3. Helaller ve haramlar ile güncel fıkhî problemleri kavrayabilecek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
- -
Dersin İçeriği 1. Oruç, zekat ve hac ibadetlerinin tanımları ve içerikleri 2. Yeminler ve keffaretler 3. Helaller ve haramlar, güncel fıkhî konular
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Oruç, zekat, hac, yeminler, keffaretler ile helaller ve haramların kavranması
Dersin Amacı İbadetlere ilişkin temel bilgileri vermek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Oruç: Tanımı ve çeşitleri
  Ön Hazırlık: 1. İslam İbadet Esasları el Kitabı (Editör: Talip Türcan)Grafiker Yayınları, Ankara. 2. Diyanet İslam Ansiklopedisi Oruç Maddesi. 3. Diyanet İlmihali Oruç Bölümü.
2 Oruç: Orucun rükün ve şartları
  Ön Hazırlık: 1. İslam İbadet Esasları el Kitabı (Editör: Talip Türcan)Grafiker Yayınları, Ankara. 2. Diyanet İslam Ansiklopedisi Oruç Maddesi. 3. Diyanet İlmihali Oruç Bölümü.
3 Oruç: Orucun sünnet ve mustehabları
  Ön Hazırlık: 1. İslam İbadet Esasları el Kitabı (Editör: Talip Türcan)Grafiker Yayınları, Ankara. 2. Diyanet İslam Ansiklopedisi Oruç Maddesi. 3. Diyanet İlmihali Oruç Bölümü.
4 Oruç: Orucu bozan ve bozmayan durumlar, orucun kazası, keffareti ve fidyesi vb.
  Ön Hazırlık: 1. İslam İbadet Esasları el Kitabı (Editör: Talip Türcan)Grafiker Yayınları, Ankara. 2. Diyanet İslam Ansiklopedisi Oruç Maddesi. 3. Diyanet İlmihali Oruç Bölümü.
5 Zekat: Tanımı, hikmetleri ve şartları
  Ön Hazırlık: 1. İslam İbadet Esasları el Kitabı (Editör: Talip Türcan)Grafiker Yayınları, Ankara. 2. Diyanet İslam Ansiklopedisi Zekat Maddesi. 3. Diyanet İlmihali Zekat Bölümü.
6 Zekat: Zekata tabi mallar
  Ön Hazırlık: 1. İslam İbadet Esasları el Kitabı (Editör: Talip Türcan)Grafiker Yayınları, Ankara. 2. Diyanet İslam Ansiklopedisi Zekat Maddesi. 3. Diyanet İlmihali Zekat Bölümü.
7 Zekat: Fıtır sadakası ve ilgili fıkhî hükümleri
  Ön Hazırlık: 1. İslam İbadet Esasları el Kitabı (Editör: Talip Türcan)Grafiker Yayınları, Ankara. 2. Diyanet İslam Ansiklopedisi Zekat Maddesi. 3. Diyanet İlmihali Zekat Bölümü.
8 VİZE SINAVI
9 Hac ve umre: Tanımı ve çeşitleri
  Ön Hazırlık: 1. İslam İbadet Esasları el Kitabı (Editör: Talip Türcan)Grafiker Yayınları, Ankara. 2. Diyanet İslam Ansiklopedisi Hac ve Umre Maddesi. 3. Diyanet İlmihali Hac ve Umre Bölümü.
10 Hac ve umre: Haccın şartları
  Ön Hazırlık: 1. İslam İbadet Esasları el Kitabı (Editör: Talip Türcan)Grafiker Yayınları, Ankara. 2. Diyanet İslam Ansiklopedisi Hac ve Umre Maddesi. 3. Diyanet İlmihali Hac ve Umre Bölümü.
11 Hac ve umre: Umre ve cinâyâtu’l-hac
  Ön Hazırlık: 1. İslam İbadet Esasları el Kitabı (Editör: Talip Türcan)Grafiker Yayınları, Ankara. 2. Diyanet İslam Ansiklopedisi Hac ve Umre Maddesi. 3. Diyanet İlmihali Hac ve Umre Bölümü.
12 Yeminler ve keffaretler: Tanımı, çeşitleri ve fıkıh sistematiğindeki yeri
  Ön Hazırlık: 1. İslam İbadet Esasları el Kitabı (Editör: Talip Türcan)Grafiker Yayınları, Ankara. 2. Diyanet İslam Ansiklopedisi Yemin ve keffaret Maddesi. 3. Diyanet İlmihali Yemin ve keffaret Bölümü.
13 Kurban: Tanımı, mahiyeti, çeşitleri ve temel fıkhi hükümleri
  Ön Hazırlık: 1. İslam İbadet Esasları el Kitabı (Editör: Talip Türcan)Grafiker Yayınları, Ankara. 2. Diyanet İslam Ansiklopedisi Kurban Maddesi. 3. Diyanet İlmihali Kurban Bölümü.
14 Helaller ve haramlar: Kavramsal çerçeve, güncel fıkhi konular ve temel hükümler.
  Ön Hazırlık: 1. İslam İbadet Esasları el Kitabı (Editör: Talip Türcan)Grafiker Yayınları, Ankara. 2. Diyanet İlmihali helaller ve haramlar Bölümü.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 5
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 4
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 3
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 5
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 4
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 5
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 5
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 4
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 3
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 3
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 76    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu 1. İslam İbadet Esasları el Kitabı (Editör: Talip Türcan)Grafiker Yayınları, Ankara. 2. Diyanet İslam Ansiklopedisi Oruç Maddesi (https://dosya.diyanet.gov.tr/DIYKDosya/YayinDosya/afe33132-05f3-4c2e-a7f4-e1650e0153ca.pdf) 3. Oruç Sıkça Sorulan Sorular, DİB Yayınları (https://dosya.diyanet.gov.tr/DIYKDosya/YayinDosya/afe33132-05f3-4c2e-a7f4-e1650e0153ca.pdf) 4. Zekat Sıkça Sorulanlar, DİB Yayınları (https://dosya.diyanet.gov.tr/DIYKDosya/YayinDosya/59b56200-12d6-4018-93d2-c23c63f7c75d.pdf). 5. Hac Sıkça Sorulanlar, DİB Yayınları (https://www2.diyanet.gov.tr/dinisleriyuksekkurulu/Documents/Hac.pdf).
Diğer Kaynaklar 1. İslam İbadet Esasları el Kitabı (Editör: Talip Türcan)Grafiker Yayınları, Ankara. 2. Diyanet İslam Ansiklopedisi Oruç Maddesi (https://dosya.diyanet.gov.tr/DIYKDosya/YayinDosya/afe33132-05f3-4c2e-a7f4-e1650e0153ca.pdf) 3. Oruç Sıkça Sorulan Sorular, DİB Yayınları (https://dosya.diyanet.gov.tr/DIYKDosya/YayinDosya/afe33132-05f3-4c2e-a7f4-e1650e0153ca.pdf) 4. Zekat Sıkça Sorulanlar, DİB Yayınları (https://dosya.diyanet.gov.tr/DIYKDosya/YayinDosya/59b56200-12d6-4018-93d2-c23c63f7c75d.pdf). 5. Hac Sıkça Sorulanlar, DİB Yayınları (https://www2.diyanet.gov.tr/dinisleriyuksekkurulu/Documents/Hac.pdf).
Materyal
Dökümanlar 1. İslam İbadet Esasları el Kitabı (Editör: Talip Türcan)Grafiker Yayınları, Ankara. 2. Diyanet İslam Ansiklopedisi Oruç Maddesi (https://dosya.diyanet.gov.tr/DIYKDosya/YayinDosya/afe33132-05f3-4c2e-a7f4-e1650e0153ca.pdf) 3. Oruç Sıkça Sorulan Sorular, DİB Yayınları (https://dosya.diyanet.gov.tr/DIYKDosya/YayinDosya/afe33132-05f3-4c2e-a7f4-e1650e0153ca.pdf) 4. Zekat Sıkça Sorulanlar, DİB Yayınları (https://dosya.diyanet.gov.tr/DIYKDosya/YayinDosya/59b56200-12d6-4018-93d2-c23c63f7c75d.pdf). 5. Hac Sıkça Sorulanlar, DİB Yayınları (https://www2.diyanet.gov.tr/dinisleriyuksekkurulu/Documents/Hac.pdf).
Ödevler
Sınavlar Vize Final
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)