Ders Adı Hadis İlimleri ve Usulü I
Ders Kodu ILA-113
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) 1.Talat SAKALLI 2. Yusuf AÇIKEL
Dersin Yardımcıları M.Furkan Taha DEMİRBAŞ
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretmenlik, vaizlik için hazırlama
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Peygamberliğin Gerekliliği ve Hz. Peygamber’in Görevleri,Hadisin Önemi ve Temel Kavramların Tanımlanması, Hadis Usûlünün Kaynakları, Hadis Öğrenim ve Öğretim Metotları,Rivâyet Lafızları, Râvînin Tanımı, Önemi, Vasıfları, Kusurları, Tenkidi ve Râvî Tabakaları,Kaynağı Açısından Hadisler, İfade Ettiği Bilgi Değeri Açısından Hadisler, Sıhhat Açısından Hadisler, Sahih ve Hasen Hadisler, Zayıf ve Mevzû (Uydurulmuş) Hadis, Hadis İlimleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrenciyi Hadis usulü konusunda bilgilenmesini saglamak
Dersin Amacı Hadis Usulü, hadis ıstılahları hakkında bilgilendirme
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Peygamberliğin Gerekliliği ve Hz. Peygamber’in Görevleri.
  Ön Hazırlık: Ahmet Yücel, Hadis Usûlü; Talat Koçyiğit, Hadis Usûlü; Nevzat Tartı, Muhtasar Hadis İlimleri ve Usûlü.
2 Hadisin Önemi ve Temel Kavramların Tanımlanması.
  Ön Hazırlık: Ahmet Yücel, Hadis Usûlü; Talat Koçyiğit, Hadis Usûlü; Nevzat Tartı, Muhtasar Hadis İlimleri ve Usûlü.
3 Hadis Usûlünün Kaynakları
  Ön Hazırlık: Ahmet Yücel, Hadis Usûlü; Talat Koçyiğit, Hadis Usûlü; Nevzat Tartı, Muhtasar Hadis İlimleri ve Usûlü.
4 Hadis Öğrenim ve Öğretim Metotları
  Ön Hazırlık: Ahmet Yücel, Hadis Usûlü; Talat Koçyiğit, Hadis Usûlü; Nevzat Tartı, Muhtasar Hadis İlimleri ve Usûlü.
5 Rivâyet Lafızları
  Ön Hazırlık: Ahmet Yücel, Hadis Usûlü; Talat Koçyiğit, Hadis Usûlü; Nevzat Tartı, Muhtasar Hadis İlimleri ve Usûlü.
6 Râvînin Tanımı, Önemi, Vasıfları, Kusurları, Tenkidi ve Râvî Tabakaları
  Ön Hazırlık: Ahmet Yücel, Hadis Usûlü; Talat Koçyiğit, Hadis Usûlü; Nevzat Tartı, Muhtasar Hadis İlimleri ve Usûlü.
7 Kaynağı Açısından Hadisler
  Ön Hazırlık: Ahmet Yücel, Hadis Usûlü; Talat Koçyiğit, Hadis Usûlü; Nevzat Tartı, Muhtasar Hadis İlimleri ve Usûlü.
8 İfade Ettiği Bilgi Değeri Açısından Hadisler
  Ön Hazırlık: Ahmet Yücel, Hadis Usûlü; Talat Koçyiğit, Hadis Usûlü; Nevzat Tartı, Muhtasar Hadis İlimleri ve Usûlü.
9 Sıhhat Açısından Hadisler, Sahih ve Hasen Hadisler
  Ön Hazırlık: Ahmet Yücel, Hadis Usûlü; Talat Koçyiğit, Hadis Usûlü; Nevzat Tartı, Muhtasar Hadis İlimleri ve Usûlü.
10 Zayıf Hadis
  Ön Hazırlık: Ahmet Yücel, Hadis Usûlü; Talat Koçyiğit, Hadis Usûlü; Nevzat Tartı, Muhtasar Hadis İlimleri ve Usûlü.
11 Mevzû (Uydurulmuş) Hadis
  Ön Hazırlık: Ahmet Yücel, Hadis Usûlü; Talat Koçyiğit, Hadis Usûlü; Nevzat Tartı, Muhtasar Hadis İlimleri ve Usûlü.
12 Cerh ve Ta’dîl İlmi, İlelu’l-Hadis İlmi
  Ön Hazırlık: Ahmet Yücel, Hadis Usûlü; Talat Koçyiğit, Hadis Usûlü; Nevzat Tartı, Muhtasar Hadis İlimleri ve Usûlü.
13 Ğarîbu’l-Hadis İlmi, Muhtelifu’l-Hadis İlmi
  Ön Hazırlık: Ahmet Yücel, Hadis Usûlü; Talat Koçyiğit, Hadis Usûlü; Nevzat Tartı, Muhtasar Hadis İlimleri ve Usûlü.
14 Nasih ve Mensûh İlmi, Esbâb-ı Vurûdi’l-Hadis İlmi
  Ön Hazırlık: Ahmet Yücel, Hadis Usûlü; Talat Koçyiğit, Hadis Usûlü; Nevzat Tartı, Muhtasar Hadis İlimleri ve Usûlü.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 5
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 4
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 5
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 5
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 5
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 5
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 5
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 5
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 2 20
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 78    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Ahmet Yücel, Hadis Usûlü; Talat Koçyiğit, Hadis Usûlü; Nevzat Tartı, Muhtasar Hadis İlimleri ve Usûlü, Yavuz Köktaş Günümüz Hadis Problemleri.
Diğer Kaynaklar Ahmet Yücel, Hadis Usûlü; Talat Koçyiğit, Hadis Usûlü; Nevzat Tartı, Muhtasar Hadis İlimleri ve Usûlü, Yavuz Köktaş Günümüz Hadis Problemleri.
Materyal
Dökümanlar Ahmet Yücel, Hadis Usûlü; Talat Koçyiğit, Hadis Usûlü; Nevzat Tartı, Muhtasar Hadis İlimleri ve Usûlü, Yavuz Köktaş Günümüz Hadis Problemleri.
Ödevler Ahmet Yücel, Hadis Usûlü; Talat Koçyiğit, Hadis Usûlü; Nevzat Tartı, Muhtasar Hadis İlimleri ve Usûlü, Yavuz Köktaş Günümüz Hadis Problemleri.
Sınavlar Ara Sınav (Vize) Final Sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)