Ders Adı Hadis İlimleri ve Usûlü II
Ders Kodu ILA-114
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) 1-Talat SAKALLI 2-Yusuf AÇIKEL
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Muhammed Furkan Taha DEMİRBAŞ
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenci temel hadis ve usul kaynakları hakkında bilgi sahibi olur, hadis ilimleri hakkında bilgi sahibi olur, Türkiye’de ve yurtdışında hadisle alakalı çalışmalar hakkında bilgi sahibi olur.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
- -
Dersin İçeriği Hicri birinci ve ikinci asırlar, sahabe dönemi rivayet, tabiin dönemi rivayet, tebe-i tabiin dönemi rivayet, isnad faaliyetlerinin başlaması, cerh ve ta'dil faaliyetleri, 2. Ekoller, ehl- hadis ve ehl-i re'y ekolü, Mu'tezile ve Şia, Ehl-i zühd ve tasavvuf,3. Ekoller arası tartışmalar, Haber-i vahidin bilgi değeri, insan fiilleri ve kader, rü'yetullah, Allah'ın sıfatları, Halku'l-Kur'ân, 4. Mihne olayı ve cerh ta'dile etkisi, temel hadis eserlerinin yazılması, Camiler, Sünenler, Müsnedler, Musannefler. 5. İlk Hadis usulü eserlerinin yazılması, Şİa'nın temel eserlerini telifi, Rical ile ilgili çalışmalar, Hadis ilimleri ile ilgili çalışmalar, şerh çalışmaları.6. Mevzu hadislerin müstakil kitaplarda toplanması, Kütüb-i Sitte'nin otorite kazanması ve bunun dışındaki çalışmalar.7. Oryantalistik hadis çalışmaları, Hindistan, Pakistan, Arap dünyası ve Türkiye'de hadis çalışmaları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencilerin konuyla ilgili literatüre ve genel bilgilere sahip olması.
Dersin Amacı Hadis tarihi ve usulü ile ilgili temel kavramların, yaklaşımların ve ilgili eserlerin öğrenciye kazandırılması.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Hicri birinci ve ikinci asırlar, sahabe dönemi rivayet, tabiin dönemi rivayet, tebe-i tabiin dönemi rivayet, isnad faaliyetlerinin başlaması, cerh ve ta'dil faaliyetleri,
  Ön Hazırlık: Ahmet Yücel, Hadis Tarihi; Talat Koçyiğit, Hadis Tarihi; Nevzat Tartı, Muhtasar Hadis İlimleri ve Usûlü.
2 Ekoller, ehl- hadis ve ehl-i re'y ekolü, Mu'tezile ve Şia, Ehl-i zühd ve tasavvuf
  Ön Hazırlık: Ahmet Yücel, Hadis Tarihi; Talat Koçyiğit, Hadis Tarihi; Nevzat Tartı, Muhtasar Hadis İlimleri ve Usûlü.
3 Ekoller arası tartışmalar, Haber-i vahidin bilgi değeri,
  Ön Hazırlık: Ahmet Yücel, Hadis Tarihi; Talat Koçyiğit, Hadis Tarihi; Nevzat Tartı, Muhtasar Hadis İlimleri ve Usûlü.
4 insan fiilleri ve kader, rü'yetullah, Allah'ın sıfatları, Halku'l-Kur'ân.
  Ön Hazırlık: Ahmet Yücel, Hadis Tarihi; Talat Koçyiğit, Hadis Tarihi; Nevzat Tartı, Muhtasar Hadis İlimleri ve Usûlü.
5 Mihne olayı ve cerh ta'dile etkisi, temel hadis eserlerinin yazılması.
  Ön Hazırlık: Ahmet Yücel, Hadis Tarihi; Talat Koçyiğit, Hadis Tarihi; Nevzat Tartı, Muhtasar Hadis İlimleri ve Usûlü.
6 Camiler, Sünenler.
  Ön Hazırlık: Ahmet Yücel, Hadis Tarihi; Talat Koçyiğit, Hadis Tarihi; Nevzat Tartı, Muhtasar Hadis İlimleri ve Usûlü.
7 Müsnedler, Musannefler.
  Ön Hazırlık: Ahmet Yücel, Hadis Tarihi; Talat Koçyiğit, Hadis Tarihi; Nevzat Tartı, Muhtasar Hadis İlimleri ve Usûlü.
8 İlk Hadis usulü eserlerinin yazılması, Şİa'nın temel eserlerini telifi,
  Ön Hazırlık: Ahmet Yücel, Hadis Tarihi; Talat Koçyiğit, Hadis Tarihi; Nevzat Tartı, Muhtasar Hadis İlimleri ve Usûlü.
9 Rical ile ilgili çalışmalar, Hadis ilimleri ile ilgili çalışmalar, şerh çalışmaları.
  Ön Hazırlık: Ahmet Yücel, Hadis Tarihi; Talat Koçyiğit, Hadis Tarihi; Nevzat Tartı, Muhtasar Hadis İlimleri ve Usûlü.
10 Mevzu hadislerin müstakil kitaplarda toplanması.
  Ön Hazırlık: Ahmet Yücel, Hadis Tarihi; Talat Koçyiğit, Hadis Tarihi; Nevzat Tartı, Muhtasar Hadis İlimleri ve Usûlü.
11 Kütüb-i Sitte'nin otorite kazanması ve bunun dışındaki çalışmalar.
  Ön Hazırlık: Ahmet Yücel, Hadis Tarihi; Talat Koçyiğit, Hadis Tarihi; Nevzat Tartı, Muhtasar Hadis İlimleri ve Usûlü.
12 Oryantalistik hadis çalışmaları.
  Ön Hazırlık: Ahmet Yücel, Hadis Tarihi; Talat Koçyiğit, Hadis Tarihi; Nevzat Tartı, Muhtasar Hadis İlimleri ve Usûlü.
13 Hindistan ve Pakistan'da Hadis Çalışmaları.
  Ön Hazırlık: Ahmet Yücel, Hadis Tarihi; Talat Koçyiğit, Hadis Tarihi; Nevzat Tartı, Muhtasar Hadis İlimleri ve Usûlü.
14 Arap dünyası ve Türkiye'de hadis çalışmaları.
  Ön Hazırlık: Ahmet Yücel, Hadis Tarihi; Talat Koçyiğit, Hadis Tarihi; Nevzat Tartı, Muhtasar Hadis İlimleri ve Usûlü.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 4
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 3
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 4
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 5
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 4
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 5
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 5
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 4
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 4
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 5
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 74    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Hadis Tarihi, Ahmet YÜCEL,İFAV Yayınevi, İstanbul; Hadis Usulü, Ahmet YÜCEL, İFAV Yayınevi, İstanbul; Hadis Tarihi, Talat KOÇYİĞİT, Ankara İlahiyat Yayınları, Ankara; Muhtasar Hadis İlimleri ve Usulü, Nevzat TARTI, OTTO Yayınları, Ankara.
Diğer Kaynaklar Hadis Tarihi, Ahmet YÜCEL,İFAV Yayınevi, İstanbul; Hadis Usulü, Ahmet YÜCEL, İFAV Yayınevi, İstanbul; Hadis Tarihi, Talat KOÇYİĞİT, Ankara İlahiyat Yayınları, Ankara; Muhtasar Hadis İlimleri ve Usulü, Nevzat TARTI, OTTO Yayınları, Ankara.
Materyal
Dökümanlar Hadis Tarihi, Ahmet YÜCEL,İFAV Yayınevi, İstanbul; Hadis Usulü, Ahmet YÜCEL, İFAV Yayınevi, İstanbul; Hadis Tarihi, Talat KOÇYİĞİT, Ankara İlahiyat Yayınları, Ankara; Muhtasar Hadis İlimleri ve Usulü, Nevzat TARTI, OTTO Yayınları, Ankara.
Ödevler Hadis Tarihi, Ahmet YÜCEL,İFAV Yayınevi, İstanbul; Hadis Usulü, Ahmet YÜCEL, İFAV Yayınevi, İstanbul; Hadis Tarihi, Talat KOÇYİĞİT, Ankara İlahiyat Yayınları, Ankara; Muhtasar Hadis İlimleri ve Usulü, Nevzat TARTI, OTTO Yayınları, Ankara.
Sınavlar Ara sınav Final
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)