Ders Adı Akâid Esasları
Ders Kodu ILA-115
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Musa Koçar Hasan Tevfik Marulcu Galip Türcan
Dersin Yardımcıları Emre KÖKSAL
Dersin Öğrenme Çıktıları Allah'ın Varlığının Delilleri Allah'ın İsimleri Allah'ın Sıfatları Kader ve Kazaya İman İnsanın Fiilleri Nübüvvet Bahisleri Kitaplara ve Meleklere ve Ahirete İman
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok -
Dersin İçeriği Din Nedir? İmanın Tarifi ve İmana İlişkin İtakadi Yaklaşımlar İman-Amel Münasebeti Küfür, Şirk, İrtidad, Nifak İman Esasları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrenci Akaid Esaslarını ve Hayatına Nasıl Uygulayacağını Öğnenir.
Dersin Amacı Akaid Esaslarının Kavramak, Ateizm, Materyalizm, Septisizm, Agnostizm, Pozitivizm, Nihilizm, Evrimcilik gibi güncel akımlar karşısında donanımlı bir ilahiyatçı yetiştirmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Din nedir? İnsanda din duygusu ve dine olan ihtiyaç.
  Ön Hazırlık: Anahatlarıyla İslam Akaidi ve Kelam'a Giriş, Prof. Dr. Saim Kılavuz
2 İmanın Tarifi ve İmana İlişkin İtakadi Yaklaşımlar
  Ön Hazırlık: Anahatlarıyla İslam Akaidi ve Kelam'a Giriş, Prof. Dr. Saim Kılavuz
3 İman-Amel Münasebeti
  Ön Hazırlık: Anahatlarıyla İslam Akaidi ve Kelam'a Giriş, Prof. Dr. Saim Kılavuz
4 Küfür, Şirk, İrtidad, Nifak
  Ön Hazırlık: Anahatlarıyla İslam Akaidi ve Kelam'a Giriş, Prof. Dr. Saim Kılavuz
5 İman Esasları
  Ön Hazırlık: Anahatlarıyla İslam Akaidi ve Kelam'a Giriş, Prof. Dr. Saim Kılavuz
6 Allah'ın Varlığının Delilleri
  Ön Hazırlık: Anahatlarıyla İslam Akaidi ve Kelam'a Giriş, Prof. Dr. Saim Kılavuz
7 Allah'ın İsimleri
  Ön Hazırlık: Anahatlarıyla İslam Akaidi ve Kelam'a Giriş, Prof. Dr. Saim Kılavuz
8 Arasınav haftası
  Ön Hazırlık: Anahatlarıyla İslam Akaidi ve Kelam'a Giriş, Prof. Dr. Saim Kılavuz
9 Allah'ın Sıfatları
  Ön Hazırlık: Anahatlarıyla İslam Akaidi ve Kelam'a Giriş, Prof. Dr. Saim Kılavuz
10 Kader ve Kazaya İman
  Ön Hazırlık: Anahatlarıyla İslam Akaidi ve Kelam'a Giriş, Prof. Dr. Saim Kılavuz
11 İnsanın Fiilleri
  Ön Hazırlık: Anahatlarıyla İslam Akaidi ve Kelam'a Giriş, Prof. Dr. Saim Kılavuz
12 Nübüvvet Bahisleri
  Ön Hazırlık: Anahatlarıyla İslam Akaidi ve Kelam'a Giriş, Prof. Dr. Saim Kılavuz
13 Kitaplara ve Meleklere ve Ahirete İman
  Ön Hazırlık: Anahatlarıyla İslam Akaidi ve Kelam'a Giriş, Prof. Dr. Saim Kılavuz
14 Yılsonu Sınavı
  Ön Hazırlık: Anahatlarıyla İslam Akaidi ve Kelam'a Giriş, Prof. Dr. Saim Kılavuz
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 3
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 3
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 3
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 3
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 4
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 4
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 3
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 4
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 4
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 4
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 4
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 4
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 4
14 2
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 60    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Anahatlarıyla İslam Akaidi ve Kelam'a Giriş, Prof. Dr. Saim Kılavuz Ebu Hanife'nin Beş Risalesi, Marmara İlahiyat Yayınları.
Diğer Kaynaklar Anahatlarıyla İslam Akaidi ve Kelam'a Giriş, Prof. Dr. Saim Kılavuz Ebu Hanife'nin Beş Risalesi, Marmara İlahiyat Yayınları.
Materyal
Dökümanlar Anahatlarıyla İslam Akaidi ve Kelam'a Giriş, Prof. Dr. Saim Kılavuz Ebu Hanife'nin Beş Risalesi, Marmara İlahiyat Yayınları.
Ödevler Anahatlarıyla İslam Akaidi ve Kelam'a Giriş, Prof. Dr. Saim Kılavuz Ebu Hanife'nin Beş Risalesi, Marmara İlahiyat Yayınları.
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)