Ders Adı Türk Din Musikisi
Ders Kodu ILA-117
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Erdooğan ATEŞ
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Cami musikisi hakkında genel bilgi sahibi olma Cami musikisi formlarını tanıma Kur?an, Ezan, müezzinlik gibi icraların genel kuralları ile ilgili bilgi sahibi olma Mevlit ve Miraciye icraları hakkında bilgi sahibi olma Bazı formların icrasını öğrenme ve ses ile eser meşk edebilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
yoktur -
Dersin İçeriği Türk musikisi içinde ses ile icra edilen, dini ve dini olmayan müzik türlerinin incelenmesi; dini musikide yer alan tekbir, sâlâ, mevlit, Miraciye, ilahiler gibi dini musiki türlerinin açıklanması ve bunlardan örnek çalışmaların yapılması; bu türlerin hem anlatılarak örneklendirilmesi, hem de seslendirilmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin program öğrenim çıktılarıyla ilişkisi konusunda belirlenen katkı düzeyinin gerçekleştirilmesi.
Dersin Amacı Cami Musikisi türleri ve cami içinde yapılan sesli icralar ile ilgili bilgi vermek ve sesli icra türlerini öğretmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Musikinin Tanımı ve Önemi
  Ön Hazırlık: Erdoğan Ateş, Dini Musiki formları ders notu
2 Musikinin İslam dinindeki yeri
  Ön Hazırlık: Ahmet Şahin Ak, Türk Din Mûsikîsi (Cami ve Tekke Musikisi)
3 Dîni Mûsikî Formları
  Ön Hazırlık: Erdoğan Ateş, Dini Musiki formları
4 Cami musikisi ve genel özellikleri
  Ön Hazırlık: İbadet estetiği: genel özellikleri ile câmi mûsikîsi? Erdoğan Ateş Makale
5 Kuran tilavetinde musiki
  Ön Hazırlık: Süleyman Uludağ, İslâm Açısından Mûsikî ve Semâ,
6 Ezan ve kamet
  Ön Hazırlık: Erdoğan Ateş, Dini Musiki formları ders notu
7 Cumhur Müezzinliği Sala ve çeşitleri
  Ön Hazırlık: Erdoğan Ateş, Dini Musiki formları ders notu Zekâi Kaplan, Dînî Mûsikî Dersleri,
8 Vize Haftası
  Ön Hazırlık: M. Nazmi Özalp Türk Musikisi Tarihi
9 Tekbir, Tevşih, İsm-i Celâl, tardiye
  Ön Hazırlık: Erdoğan Ateş, Dini Musiki formları ders notu
10 Mevlit ve icrası
  Ön Hazırlık: Erdoğan Ateş?Geçmişten günümüze mevlit icraları ve önemli mevlithanlar? Makale
11 Miraciye ve içeriği
  Ön Hazırlık: Erdoğan Ateş, Dini Musiki formları ders notu
12 Tekbir ve salavat
  Ön Hazırlık: Erdoğan Ateş, Dini Musiki formları ders notu
13 Tekke Musikisi ve genel özellikleri
  Ön Hazırlık: M. Nazmi Özalp Türk Musikisi Tarihi
14 Mevlevi ayinleri
  Ön Hazırlık: M. Nazmi Özalp Türk Musikisi Tarihi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 4
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 5
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 4
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 5
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 4
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 5
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 5
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 4
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 4
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 5
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 2 40
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 1 14
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 82    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Erdoğan Ateş, Dini Musiki formları Basılmamış ders notu Erdoğan Ateş, Tekke Musikisi, Rağbet, istanbul, 2019 Erdoğan Ateş, Türk Din Musikisi, Rağbet, İstanbul, 2018.
Diğer Kaynaklar Erdoğan Ateş, Dini Musiki formları Basılmamış ders notu Erdoğan Ateş, Tekke Musikisi, Rağbet, istanbul, 2019 Erdoğan Ateş, Türk Din Musikisi, Rağbet, İstanbul, 2018.
Materyal
Dökümanlar Erdoğan Ateş, Dini Musiki formları Basılmamış ders notu Erdoğan Ateş, Tekke Musikisi, Rağbet, istanbul, 2019 Erdoğan Ateş, Türk Din Musikisi, Rağbet, İstanbul, 2018.
Ödevler
Sınavlar Bir vize ve yarıyıl sonu sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)