Ders Adı Osmanlı Türkçesi
Ders Kodu ILA-118
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Melek Dikmen Dr. Öğr. Üyesi Aliye Yılmaz
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları İslam öncesi dönemde Türklerin kullandığı alfabe ve yazılı edebiyatın belli başlı unsurlarını öğrenci tanır; Tarihi seyir içinde Osmanlı paleografyasının gelişimini öğrenip, yazılmış metin çalışmalarını devam ettirir. Osmanlı Türkçesiyle yazılmış metinleri ve kitabe örneklerini kavrar, Hat sanatıyla üretilmiş eserlerin içeriğini kavrar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
- -
Dersin İçeriği Alfabe nedir? Türklerin kullandığı alfabeler, Osmanlıca imlanın kuralları ve esasları, Osmanlı Türkçesindeki Arapça ve Farsça unsurlar, Yazı malzemeleri ve çeşitleri, Süsleme ve mimaride kullanılan tazı çeşitleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin program öğrenim çıktılarıyla ilişkisi konusunda belirlenen katkı düzeyinin gerçekleştirilmesi.
Dersin Amacı Arap alfabesiyle hem eski, hem de yeni metinlerde yazılmış metinlerin telaffuz ve kurallarını öğreterek, Arapça, Farsça ve Türkçe kelimeler arasındaki farkları vermek. Yoğun bir şekilde Osmanlıca metinleri okumayı geliştirmek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Alfabe Nedir?
  Ön Hazırlık: Muharrem Ergin, Osmanlıca Dersleri, Boğaziçi Yay.,25. Baskı, İstanbul 2007
2 Arap Alfabesindeki harflerin tanıtılması
  Ön Hazırlık: Muharrem Ergin, Osmanlıca Dersleri, Boğaziçi Yay.,25. Baskı, İstanbul 2007
3 Alfabedeki harflerin bitişme şekilleri ve imlası
  Ön Hazırlık: Muharrem Ergin, Osmanlıca Dersleri, Boğaziçi Yay.,25. Baskı, İstanbul 2007
4 Paleografyanın diğer bilim dallarıyla olan ilişkisi
  Ön Hazırlık: Muharrem Ergin, Osmanlıca Dersleri, Boğaziçi Yay.,25. Baskı, İstanbul 2007
5 Arap yazısının doğuşu ve gelişimi
  Ön Hazırlık: Muharrem Ergin, Osmanlıca Dersleri, Boğaziçi Yay.,25. Baskı, İstanbul 2007
6 Kullanılan yazı malzemeleri ve yazı çeşitleri, “Şeş kalem”
  Ön Hazırlık: Muharrem Ergin, Osmanlıca Dersleri, Boğaziçi Yay.,25. Baskı, İstanbul 2007
7 Epigrafi nedir ve kullanıldığı yerler.
  Ön Hazırlık: Muharrem Ergin, Osmanlıca Dersleri, Boğaziçi Yay.,25. Baskı, İstanbul 2007
8 Vize Sınavı Uygulaması
9 Eski metinlerde kullanılan kısaltmalar ve tarih düşürmeler.
  Ön Hazırlık: Muharrem Ergin, Osmanlıca Dersleri, Boğaziçi Yay.,25. Baskı, İstanbul 2007
10 Divan Edebiyatına ait metin çalışmaları
  Ön Hazırlık: Muharrem Ergin, Osmanlıca Dersleri, Boğaziçi Yay.,25. Baskı, İstanbul 2007
11 Tarihi metinlerden okumalar
  Ön Hazırlık: Muharrem Ergin, Osmanlıca Dersleri, Boğaziçi Yay.,25. Baskı, İstanbul 2007
12 Tevhid ve Naat türünden eserlere ait metinler.
  Ön Hazırlık: Muharrem Ergin, Osmanlıca Dersleri, Boğaziçi Yay.,25. Baskı, İstanbul 2007
13 Mevlid ve Miraciye türünden eserlere ait metinler
  Ön Hazırlık: Muharrem Ergin, Osmanlıca Dersleri, Boğaziçi Yay.,25. Baskı, İstanbul 2007
14 Genel Değerlendirme
  Ön Hazırlık: Muharrem Ergin, Osmanlıca Dersleri, Boğaziçi Yay.,25. Baskı, İstanbul 2007
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 4
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 5
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 4
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 5
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 4
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 3
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 4
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 4
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 5
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 4
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 76    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Muharrem Ergin, Osmanlıca Dersleri, Boğaziçi Yay.,25. Baskı, İstanbul 2007
Diğer Kaynaklar Muharrem Ergin, Osmanlıca Dersleri, Boğaziçi Yay.,25. Baskı, İstanbul 2007
Materyal
Dökümanlar Muharrem Ergin, Osmanlıca Dersleri, Boğaziçi Yay.,25. Baskı, İstanbul 2007
Ödevler
Sınavlar 1 Vize 1 Final
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)