Ders Adı Eğitim Bilimine Giriş
Ders Kodu İEG-119
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Selim Sözer
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-Eğitimle ilgili temel kavramları tanımlamak 2- Eğitimin amaç ve işlevlerini açıklamak 3-Belli başlı toplumsal olgular ve kurumlar arasındaki ilişkileri açıklamak 4-Eğitim, psikoloji ve eğitim psikolojisi arasındaki ilişkileri açıklamak 5-Eğitim, felsefe ve eğitim felsefesi arasındaki ilişkileri açıklamak 6-Eğitim, ekonomi ve eğitim ekonomisi arasındaki ilişkileri açıklamak 7-Tarih, eğitim ve eğitim tarihi arasındaki ilişkileri açıklamak 8-Eğitim bilimi ve bilimsel araştırma arasındaki ilişkiyi açıklamak 9-Türk Milli Eğitim Sisteminin genel amaç ve temel ilkelerini sıralamak 10-Milli Eğitim Bakanlığının örgüt yapısını tanımak 11-Öğretmenliğin bir meslek olarak gelişim sürecini açıklamak 12-Türkiye?de öğretmen eğitimini açıklamak 13-Eğitim bilimindeki başlıca yönelimleri tanımak 14-Eğitim bilimindeki başlıca yönelimlerin gerekçelerini ve özelliklerini açıklamak 15-Eğitim bilimindeki başlıca yönelimlerin eğitim bilimine etkilerini değerlendirmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
- -
Dersin İçeriği Eğitim ve öğretimle ilgili temel kavramlar; eğitimin amaçları ve işlevleri; eğitimin diğer alanlarla ve bilimlerle ilişkisi; eğitimin hukuki, sosyal, kültürel, tarihî, politik, ekonomik, felsefi ve psikolojik temelleri; eğitim bilimlerinde yöntem; bir eğitim ve öğrenme ortamı olarak okul ve sınıf; öğretmenlik mesleği ve öğretmen yetiştirmede güncel gelişmeler; yirmi birinci yüzyılda eğitimle ilgili yönelimler
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Eğitimin temel kavramlarını tanımak; kuramsal temellerini açıklayabilmek; eğitim biliminde araştırmanın yeri ve önemini açıklayabilmek; Türk Milli Eğitim Sisteminin yapı ve işleyişini açıklayabilmek; Öğretmenlik mesleği ve öğretmenin niteliklerini tanıyabilmek; öğretmen eğitiminin özelliklerini tanıyabilmek; eğitim bilimindeki yönelimleri analiz edebilmek.
Dersin Amacı Eğitim biliminin temel kavramlarını tanımak, eğitimin sosyal, psikolojik, felsefi, politik, ekonomik ve tarihsel temellerini irdelemek, eğitim biliminde araştırma yöntemlerini tanımak, öğretmenlik mesleği ve öğretmenin niteliklerini açıklamak, öğretmen eğitiminin özelliklerini ve gelişimini tanımak, öğretmen eğitimindeki gelişmeleri analiz etmek ve eğitim bilimindeki yönelimleri irdelemek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Eğitime ilişkin temel kavramlar
  Ön Hazırlık: Demirel, Özcan ve Zeki Kaya (Ed.). (2008). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Pegem A. Yayıncılık. Sönmez, Veysel (Ed). (2006). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık. Varis, Fatma (Ed) (1998). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Alkım. Küçükahmet, Leyla ve diğerleri (1999). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: Alkım
2 Eğitimin Felsefi Temelleri
  Ön Hazırlık: Demirel, Özcan ve Zeki Kaya (Ed.). (2008). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Pegem A. Yayıncılık. Sönmez, Veysel (Ed). (2006). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık. Varis, Fatma (Ed) (1998). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Alkım. Küçükahmet, Leyla ve diğerleri (1999). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: Alkım
3 Eğitimin Toplumsal, Hukuki ve Ekonomik Temelleri
  Ön Hazırlık: Demirel, Özcan ve Zeki Kaya (Ed.). (2008). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Pegem A. Yayıncılık. Sönmez, Veysel (Ed). (2006). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık. Varis, Fatma (Ed) (1998). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Alkım. Küçükahmet, Leyla ve diğerleri (1999). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: Alkım
4 Eğitimin Psikolojik ve Politik Temelleri
  Ön Hazırlık: Demirel, Özcan ve Zeki Kaya (Ed.). (2008). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Pegem A. Yayıncılık. Sönmez, Veysel (Ed). (2006). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık. Varis, Fatma (Ed) (1998). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Alkım. Küçükahmet, Leyla ve diğerleri (1999). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: Alkım
5 Öğrenme Kuramları
  Ön Hazırlık: Demirel, Özcan ve Zeki Kaya (Ed.). (2008). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Pegem A. Yayıncılık. Sönmez, Veysel (Ed). (2006). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık. Varis, Fatma (Ed) (1998). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Alkım. Küçükahmet, Leyla ve diğerleri (1999). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: Alkım
6 Eğitim-öğretim Kurumlarının İşlevleri
  Ön Hazırlık: Demirel, Özcan ve Zeki Kaya (Ed.). (2008). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Pegem A. Yayıncılık. Sönmez, Veysel (Ed). (2006). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık. Varis, Fatma (Ed) (1998). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Alkım. Küçükahmet, Leyla ve diğerleri (1999). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: Alkım
7 Eğitim Biliminin Tarihsel Gelişimi
  Ön Hazırlık: Demirel, Özcan ve Zeki Kaya (Ed.). (2008). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Pegem A. Yayıncılık. Sönmez, Veysel (Ed). (2006). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık. Varis, Fatma (Ed) (1998). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Alkım. Küçükahmet, Leyla ve diğerleri (1999). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: Alkım
8 21. Yüzyılda Eğitim
  Ön Hazırlık: 21.Yüzyılda Eğitim ve Türk Eğitim Sistemi, Prof. Dr. Orhan Oğuz- Prof Dr.Ayla Oktay- Prof. Dr. Halis Ayhan; Çağdaş Eğitim Sistemleri, İrfan Erdoğan
9 Alternatif Eğitim Yöntemleri
  Ön Hazırlık: Alternatif Eğitim : Hayatımızın Okulsuzlaştırılması, Matt Hern
10 Ezbersiz Eğitim ve Pedagojide Devrim
  Ön Hazırlık: Ezbersiz Eğitimin Yol Haritası,Tınaz Titiz; Pedagojide Devrim, İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
11 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
  Ön Hazırlık: Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Felsefe – Yöntem – Analiz Doç. Dr. Sait Gürbüz, Doç. Dr. Faruk Şahin
12 Türk Eğitim Sistemi
  Ön Hazırlık: Demirel, Özcan ve Zeki Kaya (Ed.). (2008). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Pegem A. Yayıncılık. Sönmez, Veysel (Ed). (2006). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık. Varis, Fatma (Ed) (1998). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Alkım. Küçükahmet, Leyla ve diğerleri (1999). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: Alkım
13 Bir meslek olarak öğretmenlik ve öğretmenin rolü. EtkiliÖğretmenlik Nedir?
  Ön Hazırlık: Demirel, Özcan ve Zeki Kaya (Ed.). (2008). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Pegem A. Yayıncılık. Sönmez, Veysel (Ed). (2006). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık. Varis, Fatma (Ed) (1998). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Alkım. Küçükahmet, Leyla ve diğerleri (1999). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: Alkım EtkiliÖğretmenlik Eğitimi,Thomas Gordon.
14 Öğretmenlik Mesleğinin Mesleki Özellikleri
  Ön Hazırlık: Demirel, Özcan ve Zeki Kaya (Ed.). (2008). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Pegem A. Yayıncılık. Sönmez, Veysel (Ed). (2006). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık. Varis, Fatma (Ed) (1998). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Alkım. Küçükahmet, Leyla ve diğerleri (1999). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: Alkım
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 5
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 5
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 5
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 5
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 5
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 5
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 5
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 5
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 40
Devam 1 10
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 14 2 28
Sunum 14 1 14
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 84    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Demirel, Özcan ve Zeki Kaya (Ed.). (2008). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Pegem A. Yayıncılık. Sönmez, Veysel (Ed). (2006). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık. Varis, Fatma (Ed) (1998). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Alkım. Küçükahmet, Leyla ve diğerleri (1999). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: Alkım
Diğer Kaynaklar Demirel, Özcan ve Zeki Kaya (Ed.). (2008). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Pegem A. Yayıncılık. Sönmez, Veysel (Ed). (2006). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık. Varis, Fatma (Ed) (1998). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Alkım. Küçükahmet, Leyla ve diğerleri (1999). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: Alkım
Materyal
Dökümanlar Demirel, Özcan ve Zeki Kaya (Ed.). (2008). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Pegem A. Yayıncılık. Sönmez, Veysel (Ed). (2006). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık. Varis, Fatma (Ed) (1998). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Alkım. Küçükahmet, Leyla ve diğerleri (1999). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: Alkım
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)