Ders Adı Kur’an Okuma ve Tecvid III
Ders Kodu ILA-201
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) EBRAHEM DOKARLI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Kur'an metnini tecvid kurallarına uygun yüzünden okuma. Namazlarda okunması mutad olan namaz dualarını ezberleme yeteneği. Kur'an'ın 151- 220 sayfalarını yüzünden okumuş, muayyen sureler (Buruc, Tarık, A'la, Ğaşiye, Fecr, Beled, Şems, Leyl) ezberlemiş ve Türkçe anlamını öğrenmiş olur.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kur'an-ı Kerim'in 151-220 sayfalarının yüzünden; Buruc, Tarık, A'la, Ğaşiye, Fecr, Beled, Şems, Leyl surelerinin ezbere okunması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin program öğrenim çıktılarıyla ilişkisi konusunda belirlenen katkı düzeyinin gerçekleştirilmesi.
Dersin Amacı Kur'ân'ın tecvid kurallarına uygun olarak doğru okunması. Tecvid, mehâric-i hurûf bilgisi ve uygulamasını; Kur'ân'ın yüzünden okunmasını; dersin tanımı çerçevesinde sûrelerin ezberlenmesini ve Türkçe anlamlarının öğrenilmesini sağlamaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Yüzünden: 4. Cüzün 16-20 sayfalarının yüzünden okunması. Tecvid:Kur?ân hakkında genel bilgiler tanımı, toplanması, harekelenmesi v.s.)
  Ön Hazırlık: Kur?ân-ı Kerim Diyanet Vakfı Yayınları; Prof. Dr İsmail Karaçam, Kur?ân-ı Kerim?in Faziletleri ve Okunma Kaideleri, Kur?ân-ı Kerim?in Nüzûlü ve Kıraatı; Prof. Dr Abdurrahman Çetin, Kur?ân Okuma Esasları; Demirhan Ünlü, Kur?ân-ı Kerim?in Tecvidi.
2 Yüzünden: 5. Cüzün 1-5 sayfalarının yüzünden okunması. Ezber: Yasin suresi, 1-12. Tecvid: Kur?ân Okumanın adabı ve öğrenmenin faziletleri hakkında ayet ve hadislerden örnekler.
  Ön Hazırlık: Kur?ân-ı Kerim Diyanet Vakfı Yayınları; Prof. Dr İsmail Karaçam, Kur?ân-ı Kerim?in Faziletleri ve Okunma Kaideleri, Kur?ân-ı Kerim?in Nüzûlü ve Kıraatı; Prof. Dr Abdurrahman Çetin, Kur?ân Okuma Esasları; Demirhan Ünlü, Kur?ân-ı Kerim?in Tecvidi.
3 Yüzünden: 5. Cüzün 6-10 sayfalarının yüzünden okunması. Ezber: Yasin suresi, 13-27. Tecvid: Kur?ân harfleri: a- Aslî harfler b- Fer?î harfler.
  Ön Hazırlık: Kur?ân-ı Kerim Diyanet Vakfı Yayınları; Prof. Dr İsmail Karaçam, Kur?ân-ı Kerim?in Faziletleri ve Okunma Kaideleri, Kur?ân-ı Kerim?in Nüzûlü ve Kıraatı; Prof. Dr Abdurrahman Çetin, Kur?ân Okuma Esasları; Demirhan Ünlü, Kur?ân-ı Kerim?in Tecvidi.
4 Yüzünden: 5. Cüzün 11-15 sayfalarının yüzünden okunması. Ezber: Yasin suresi, 28-40. Tecvid: Tecvidin tanımı, konusu, gayesi, hükmü ve öğrenme yolları.
  Ön Hazırlık: Kur?ân-ı Kerim Diyanet Vakfı Yayınları; Prof. Dr İsmail Karaçam, Kur?ân-ı Kerim?in Faziletleri ve Okunma Kaideleri, Kur?ân-ı Kerim?in Nüzûlü ve Kıraatı; Prof. Dr Abdurrahman Çetin, Kur?ân Okuma Esasları; Demirhan Ünlü, Kur?ân-ı Kerim?in Tecvidi.
5 Yüzünden: 5. Cüzün 16-20 sayfalarının yüzünden okunması. Ezber: Yasin suresi, 41-54. Tecvid: Harflerin sıfatları: a- Lazimî sıfatlar b- Ârizî sıfatlar; Lahn.
  Ön Hazırlık: Kur?ân-ı Kerim Diyanet Vakfı Yayınları; Prof. Dr İsmail Karaçam, Kur?ân-ı Kerim?in Faziletleri ve Okunma Kaideleri, Kur?ân-ı Kerim?in Nüzûlü ve Kıraatı; Prof. Dr Abdurrahman Çetin, Kur?ân Okuma Esasları; Demirhan Ünlü, Kur?ân-ı Kerim?in Tecvidi.
6 Yüzünden: 6. Cüzün 1-5 sayfalarının yüzünden okunması. Ezber: Yasin suresi, 55-70 . Tecvid: Meddin tarifi, Med harfleri, Meddin kısımları.
  Ön Hazırlık: Kur?ân-ı Kerim Diyanet Vakfı Yayınları; Prof. Dr İsmail Karaçam, Kur?ân-ı Kerim?in Faziletleri ve Okunma Kaideleri, Kur?ân-ı Kerim?in Nüzûlü ve Kıraatı; Prof. Dr Abdurrahman Çetin, Kur?ân Okuma Esasları; Demirhan Ünlü, Kur?ân-ı Kerim?in Tecvidi.
7 Yüzünden: 6. Cüzün 6-10 sayfalarının yüzünden okunması. Ezber: Yasin suresi, 71-83. Tecvid: Tenvin ve sâkin nûn?un hükümleri.
  Ön Hazırlık: Kur?ân-ı Kerim Diyanet Vakfı Yayınları; Prof. Dr İsmail Karaçam, Kur?ân-ı Kerim?in Faziletleri ve Okunma Kaideleri, Kur?ân-ı Kerim?in Nüzûlü ve Kıraatı; Prof. Dr Abdurrahman Çetin, Kur?ân Okuma Esasları; Demirhan Ünlü, Kur?ân-ı Kerim?in Tecvidi.
8 Yüzünden: 6. Cüzün 11-15 sayfalarının yüzünden okunması. Ezber:Mülk, 1-12. Tecvid: İdğam, işmam ve çeşitleri.
  Ön Hazırlık: Kur?ân-ı Kerim Diyanet Vakfı Yayınları; Prof. Dr İsmail Karaçam, Kur?ân-ı Kerim?in Faziletleri ve Okunma Kaideleri, Kur?ân-ı Kerim?in Nüzûlü ve Kıraatı; Prof. Dr Abdurrahman Çetin, Kur?ân Okuma Esasları; Demirhan Ünlü, Kur?ân-ı Kerim?in Tecvidi.
9 Yüzünden: 6. Cüzün 16-20 sayfalarının yüzünden okunması. Ezber: Mülk, 13-21. Tecvid: Harf-i ta?rif, Lafzatullah ve Râ?nın hükümleri.
  Ön Hazırlık: Kur?ân-ı Kerim Diyanet Vakfı Yayınları; Prof. Dr İsmail Karaçam, Kur?ân-ı Kerim?in Faziletleri ve Okunma Kaideleri, Kur?ân-ı Kerim?in Nüzûlü ve Kıraatı; Prof. Dr Abdurrahman Çetin, Kur?ân Okuma Esasları; Demirhan Ünlü, Kur?ân-ı Kerim?in Tecvidi.
10 Yüzünden: 7. Cüzün 1-5 sayfalarının yüzünden okunması. Ezber: Mülk, 22-30. Tecvid: Kalkale, Zamir, Sekte ve okunuş şekilleri.
  Ön Hazırlık: Kur?ân-ı Kerim Diyanet Vakfı Yayınları; Prof. Dr İsmail Karaçam, Kur?ân-ı Kerim?in Faziletleri ve Okunma Kaideleri, Kur?ân-ı Kerim?in Nüzûlü ve Kıraatı; Prof. Dr Abdurrahman Çetin, Kur?ân Okuma Esasları; Demirhan Ünlü, Kur?ân-ı Kerim?in Tecvidi.
11 Yüzünden: 7. Cüzün 6-10 sayfalarının yüzünden okunması. Ezber:Nebe, 1-16. Tecvid: Hâ-i Sekte ve Vakıf.
  Ön Hazırlık: Kur?ân-ı Kerim Diyanet Vakfı Yayınları; Prof. Dr İsmail Karaçam, Kur?ân-ı Kerim?in Faziletleri ve Okunma Kaideleri, Kur?ân-ı Kerim?in Nüzûlü ve Kıraatı; Prof. Dr Abdurrahman Çetin, Kur?ân Okuma Esasları; Demirhan Ünlü, Kur?ân-ı Kerim?in Tecvidi.
12 Yüzünden: 7. Cüzün 11-15 sayfalarının yüzünden okunması. Ezber: Nebe, 17-30. Tecvid: Kıraat, Kıraat İmamları ve Kıraatla ilgili ıstılahlar.
  Ön Hazırlık: Kur?ân-ı Kerim Diyanet Vakfı Yayınları; Prof. Dr İsmail Karaçam, Kur?ân-ı Kerim?in Faziletleri ve Okunma Kaideleri, Kur?ân-ı Kerim?in Nüzûlü ve Kıraatı; Prof. Dr Abdurrahman Çetin, Kur?ân Okuma Esasları; Demirhan Ünlü, Kur?ân-ı Kerim?in Tecvidi.
13 Yüzünden: 7. Cüzün 16-20 sayfalarının yüzünden okunması. Ezber: Nebe, 31-40. Tecvid: Kıraat-i seb?a ve aşere tariklerinden uygulamalı örnekler.
  Ön Hazırlık: Kur?ân-ı Kerim Diyanet Vakfı Yayınları; Prof. Dr İsmail Karaçam, Kur?ân-ı Kerim?in Faziletleri ve Okunma Kaideleri, Kur?ân-ı Kerim?in Nüzûlü ve Kıraatı; Prof. Dr Abdurrahman Çetin, Kur?ân Okuma Esasları; Demirhan Ünlü, Kur?ân-ı Kerim?in Tecvidi.
14 Yüzünden: 8. Cüzün 1-5 sayfalarının yüzünden okunması. Genel bir değerlendirme.
  Ön Hazırlık: Kur?ân-ı Kerim Diyanet Vakfı Yayınları; Prof. Dr İsmail Karaçam, Kur?ân-ı Kerim?in Faziletleri ve Okunma Kaideleri, Kur?ân-ı Kerim?in Nüzûlü ve Kıraatı; Prof. Dr Abdurrahman Çetin, Kur?ân Okuma Esasları; Demirhan Ünlü, Kur?ân-ı Kerim?in Tecvidi.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 5
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 5
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 5
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 4
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 4
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 3
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 4
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 5
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 3
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 4
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 2 60
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 6 84
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 144    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Açıklamalı Örnekleriyle Tecvid. Tecvid. TECVİD, TALİM, KIRAAT (RAMAZAN PAKDİL)
Diğer Kaynaklar Açıklamalı Örnekleriyle Tecvid. Tecvid. TECVİD, TALİM, KIRAAT (RAMAZAN PAKDİL)
Materyal
Dökümanlar Açıklamalı Örnekleriyle Tecvid. Tecvid. TECVİD, TALİM, KIRAAT (RAMAZAN PAKDİL)
Ödevler Kelime birikim dosyası, yazma birikim dosyası, sözlü sunum ödevleri, hikaye kitabı okuma ödevleri, Tense Buster ve Mynorthstar Lab online ödevleri.
Sınavlar Habersiz kısa sınavlar, arasınavlar ve final sınavı.
Materyal Diğer Projeksiyon ve ses sistemine sahip sınıflar, konuşma klubü, okuma ve tartışma klubü, drama klubü, duvar gazetesi, yıl sonu gecesi ve amfi aktiviteleri.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)