Ders Adı Öğretim İlke ve Yöntemleri
Ders Kodu İEG-201
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Saadettin ÖZDEMİR
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1 Öğretim ilkelerini kavrar 2) Eğitim programları ile öğretim etkinlikleri arası ilişkileri kavrar 3) Öğretim faaliyetlerini planlama ve uygulama becerisi kazanır 4) Program geliştirme model ve teorilerini kavrar 5) Öğretme öğrenme model, yöntem ve teknikleri ile öğretim etkinliklerini uygular 6) Öğretim faaliyetlerine uygun öğretim araçlarını seçer ve kullanır 7) Öğrenme ve öğretme etkinliklerine farklı bakış açısı kazanır 8) Öğrenme öğretme faaliyetlerini değerlendirir 9) Ölçme sonuçlarına bağlı olarak istatistiksel işlemleri yapar ve sonuçları değerlendirir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
yok -
Dersin İçeriği Öğretim ilkeleri, Temel Kavramlar ve Program Geliştirme Süreci, Program Geliştirme Model ve Yaklaşımları, Eğitim Programı Öğeleri, Hedef ve Hedef Belirleme Süreci ve İçerik, Eğitim Durumları ve Değerlendirme, Öğretim Modelleri ve Stratejiler, Yöntem ve Teknikler, Öğretim Araç-Gereç ve Materyalleri, Öğretimi Planlama, Ölçme ve Değerlendirme ile İlgili Temel Kavramlar, Ölçme ve Değerlendirme Çeşitleri, Temel İstatistiksel Bilgiler, Eğitimde Kullanılan Sınavlar ve Alternatif Ölçme Araçları, Ölçme Araçlarının özellikleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1 Öğretim ilkelerini açıklamak 2) Eğitim programları ile öğretim etkinlikleri arası ilişkileri kavramak 3) Öğretim faaliyetlerini planlama ve uygulama becerisi kazanmak 4) Program geliştirme model ve teorilerini kavramak 5) Öğretme öğrenme model, yöntem ve teknikleri ile öğretim etkinliklerini uygulamak 6) Öğretim faaliyetlerine uygun öğretim araçlarını seçip ve kullanmak 7) Öğrenme ve öğretme etkinliklerine farklı bakış açısı kazanmak 8) Öğrenme öğretme faaliyetlerini değerlendirmek 9) Ölçme sonuçlarına bağlı olarak istatistiksel işlemleri yapıp sonuçları değerlendirmek
Dersin Amacı Eğitimde planlama ve değerlendirmenin bazı temel kavramlarını anlamak ve geliştirmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Eğitim-Öğretimle ilgili temel ilkeler, temel kavramlar.
  Ön Hazırlık: 1.Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ed. Tuğba Yanpar Yelken-Cenk Akay, Anı Yayıncılık. Ankara. 2.Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ed.Ahmet Doğanay, Pegem yayınları, Ankara.
2 Öğrenmeyi etkileyen temel faktörler ve genel öğrenme ve öğretme ilkeleri.
  Ön Hazırlık: 1.Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ed. Tuğba Yanpar Yelken-Cenk Akay, Anı Yayıncılık. Ankara. 2.Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ed.Ahmet Doğanay, Pegem yayınları, Ankara.
3 Öğretimde planlama
  Ön Hazırlık: 1.Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ed. Tuğba Yanpar Yelken-Cenk Akay, Anı Yayıncılık. Ankara. 2.Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ed.Ahmet Doğanay, Pegem yayınları, Ankara.
4 Öğretimin hedefleri ve öğrenme kazanımları.
  Ön Hazırlık: 1.Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ed. Tuğba Yanpar Yelken-Cenk Akay, Anı Yayıncılık. Ankara. 2.Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ed.Ahmet Doğanay, Pegem yayınları, Ankara.
5 Öğretimde içerik ve düzenlenmesi.
  Ön Hazırlık: 1.Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ed. Tuğba Yanpar Yelken-Cenk Akay, Anı Yayıncılık. Ankara. 2.Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ed.Ahmet Doğanay, Pegem yayınları, Ankara.
6 Öğrenme-öğretme yaklaşımları.
  Ön Hazırlık: 1.Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ed. Tuğba Yanpar Yelken-Cenk Akay, Anı Yayıncılık. Ankara. 2.Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ed.Ahmet Doğanay, Pegem yayınları, Ankara.
7 Vize sınavı yapılması
  Ön Hazırlık: 1.Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ed. Tuğba Yanpar Yelken-Cenk Akay, Anı Yayıncılık. Ankara. 2.Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ed.Ahmet Doğanay, Pegem yayınları, Ankara.
8 Öğretim stratejileri ve öğrenme stratejileri.
  Ön Hazırlık: 1.Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ed. Tuğba Yanpar Yelken-Cenk Akay, Anı Yayıncılık. Ankara. 2.Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ed.Ahmet Doğanay, Pegem yayınları, Ankara.
9 Öğretim yöntemleri.
  Ön Hazırlık: 1.Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ed. Tuğba Yanpar Yelken-Cenk Akay, Anı Yayıncılık. Ankara. 2.Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ed.Ahmet Doğanay, Pegem yayınları, Ankara.
10 Öğretim yöntemleri II
  Ön Hazırlık: 1.Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ed. Tuğba Yanpar Yelken-Cenk Akay, Anı Yayıncılık. Ankara. 2.Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ed.Ahmet Doğanay, Pegem yayınları, Ankara.
11 ÖĞRETİM TEKNİKLERİ
  Ön Hazırlık: 1.Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ed. Tuğba Yanpar Yelken-Cenk Akay, Anı Yayıncılık. Ankara. 2.Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ed.Ahmet Doğanay, Pegem yayınları, Ankara.
12 Öğretim teknikleri uygulamaları
  Ön Hazırlık: 1.Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ed. Tuğba Yanpar Yelken-Cenk Akay, Anı Yayıncılık. Ankara. 2.Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ed.Ahmet Doğanay, Pegem yayınları, Ankara.
13 Üst düzey düşünme becerileri ve eleştirel düşünme becerisinin öğretimi.
  Ön Hazırlık: Eleştirel Düşünme için Bir Rehber, Vincent Ryan Ruggıero; Eleştirel Düşünme Sanatı,Bayram Akarsu
14 Öğretme ve Öğrenme Sürecinde Yeni Yaklaşımlar
  Ön Hazırlık: 1.Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ed. Tuğba Yanpar Yelken-Cenk Akay, Anı Yayıncılık. Ankara. 2.Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ed.Ahmet Doğanay, Pegem yayınları, Ankara.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 4
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 5
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 4
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 3
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 3
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 3
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 3
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 4
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 3
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 3
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 4
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 3
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 2 20
Ödev 1 30
Devam 1 10
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 2 20
Ödevler 1 5 5
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 87    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Öğretim İlke ve Yöntemleri, Veysel Sönmez, Anı Yayıncılık, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Kollektif, Eğitim Kitabevi, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Leyla Küçükahmet, Nobel yayıncılık , Öğretim İlke ve Yöntemleri, Kollektif, Pegem akademi,
Diğer Kaynaklar Öğretim İlke ve Yöntemleri, Veysel Sönmez, Anı Yayıncılık, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Kollektif, Eğitim Kitabevi, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Leyla Küçükahmet, Nobel yayıncılık , Öğretim İlke ve Yöntemleri, Kollektif, Pegem akademi,
Materyal
Dökümanlar Öğretim İlke ve Yöntemleri, Veysel Sönmez, Anı Yayıncılık, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Kollektif, Eğitim Kitabevi, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Leyla Küçükahmet, Nobel yayıncılık , Öğretim İlke ve Yöntemleri, Kollektif, Pegem akademi,
Ödevler Konuyla ilgili ödevler hazırlar.
Sınavlar Bir Vize ve bir final sınavları yapılır.
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)