Ders Adı Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Ders Kodu İEG-202
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Selim Sözer
Dersin Yardımcıları yok
Dersin Öğrenme Çıktıları Ölçmenin temel kavramlarını anlar. Değerlendirmenin temel kavramlarını anlar. Fen eğitiminde bir ölçme aracı hazırlayabilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
- -
Dersin İçeriği Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi; ölçme ve değerlendirmeyle ilgili temel kavramlar; ölçme araçlarının psikometrik (geçerlik, güvenirlik, kullanışlılık) özellikleri; başarı testleri geliştirme ve uygulama; test sonuçlarının yorumlanması ve geri bildirim verme; test ve madde puanlarının analizi; değerlendirme ve not verme.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Öğretim ilkelerini açıklamak 2) Eğitim programları ile öğretim etkinlikleri arası ilişkileri kavramak 3) Öğretim faaliyetlerini planlama ve uygulama becerisi kazanmak 4) Program geliştirme model ve teorilerini kavramak 5) Öğretme öğrenme model, yöntem ve teknikleri ile öğretim etkinliklerini uygulamak 6) Öğretim faaliyetlerine uygun öğretim araçlarını seçer ve kullanmak 7) Öğrenme ve öğretme etkinliklerine farklı bakış açısı kazanmak 8) Öğrenme öğretme faaliyetlerini değerlendirmek 9) Ölçme sonuçlarına bağlı olarak istatistiksel işlemleri yapar ve sonuçları değerlendirmek
Dersin Amacı Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin temel kavramlarını öğretmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Ölçme 1
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili makalelerin incelenmesi, ders kitaplarından çalışılması
2 Ölçme 2
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili makalelerin incelenmesi, ders kitaplarından çalışılması
3 Değerlendirme 1
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili makalelerin incelenmesi, ders kitaplarından çalışılması
4 Değerlendirme 2
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili makalelerin incelenmesi, ders kitaplarından çalışılması
5 Geçerlik
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili makalelerin incelenmesi, ders kitaplarından çalışılması
6 Güvenirlik
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili makalelerin incelenmesi, ders kitaplarından çalışılması
7 Ölçme araçları
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili makalelerin incelenmesi, ders kitaplarından çalışılması
8 Madde analizi
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili makalelerin incelenmesi, ders kitaplarından çalışılması
9 Arasınav
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili makalelerin incelenmesi, ders kitaplarından çalışılması
10 Ölçme aracı hazırlama 1
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili makalelerin incelenmesi, ders kitaplarından çalışılması
11 Ölçme aracı hazırlama 2
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili makalelerin incelenmesi, ders kitaplarından çalışılması
12 Ölçme aracı hazırlama 3
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili makalelerin incelenmesi, ders kitaplarından çalışılması
13 Ölçme aracı hazırlama 4
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili makalelerin incelenmesi, ders kitaplarından çalışılması
14 Final Sınavı
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili makalelerin incelenmesi, ders kitaplarından çalışılması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 3
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 4
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 4
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 5
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 4
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 4
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 5
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 4
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 5
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 4
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 4
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 74    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Konu ile ilgili makalelerin incelenmesi, ders kitaplarından çalışılması
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar Arasınav & Final Sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)